Rachunkowość i podatki Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Rachunkowość i podatki

Dlaczego warto wybrać kierunek Rachunkowość i podatki?

 • Zyskasz niezbędne wiadomości z zakresu organizacji ksiąg rachunkowych,
 • poszerzysz wiedzę na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym,
 • będziesz uczyć się od najlepszych praktyków i wykładowców z UEK,
 • nauczysz się obsługi programów komputerowych: finansowo-księgowego, PKPiR, kadrowo–płacowego oraz Płatnik.

Cel studiów:

Poszerzysz wiedzę z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości (z uwzględnieniem jej podatkowych aspektów, zasad księgowości, systemu podatkowego) oraz pogłębisz wiadomości dotyczące zagadnień kadrowo-płacowych.

Profil uczestnika:

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

 • pracujesz w zawodzie księgowego,
 • zajmujesz się zarządzaniem finansami,
 • interesuje Cię analiza danych ekonomicznych,
 • aspirujesz do pracy w księgowości (studia dedykowane są nie tylko osobom zaawansowanym).

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478),
 • świadectwo ukończenia kursu Symfonia Kadry i Płace,
 • świadectwo ukończenia kursu Symfonia Finanse i Księgowość,
 • świadectwo ukończenia kursu Symfonia Mała Księgowość,
 • świadectwo ukończenia kursu Program Płatnik.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:

Statestreet Services Poland sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, ING Bank Śląski SA, Bank BPH, Bank Zachodni WBK SA.

Czesne

3250 zł/semestr

Forma studiów

online

Liczba godzin


195 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Katarzyna Szymczyk-Madej

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Anna Juszczyk
Tel. 12 293 5029
E-mail:
anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Prawno-organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości
 2. Rachunkowość finansowa – standardy krajowe
 3. Rachunkowość budżetowa
 4. Rachunkowość podatkowa
 5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera
 6. Jednostkowa sprawozdawczość finansowa –standardy krajowe
 7. Konsolidacja sprawozdań finansowych
 8. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSSF
 9. Analiza finansowa
 10. Kontrola wewnętrzna
 11. Warsztaty audytu
 12. Ewidencja w małej firmie
 13. Prowadzenie PKPiR przy użyciu komputera
 14. Rachunek kosztów
 15. Rachunkowość zarządcza
 16. Wprowadzenie do prawa podatkowego
 17. Kontrola podatkowa i podatkowe postępowanie kontrolne
 18. PIT i zryczałtowane formy opodatkowania
 19. Podatek dochodowy od osób prawnych
 20. Podatek od towarów i usług
 21. Podatek akcyzowy, cło i procedury celne
 22. Ceny transferowe
 23. Warsztaty prawa pracy
 24. Wynagrodzenia i lista płac
 25. System ubezpieczeń społecznych
 26. Obsługa programu kadrowo-płacowego
 27. Program Płatnik

Wykładowcy

Skip to content