Kadry i płace - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Kadry i płace

Dlaczego warto wybrać studia Kadry i płace?

> Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS,
> pogłębisz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatków, zarządzania zasobami ludzkimi,
> nabędziesz kompetencje i umiejętności przydatne w codziennej pracy oraz kontaktach z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy,
> zdobędziesz umiejętność obsługi informatycznej płac za pomocą programów Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz Optima.

Cel studiów:

Przygotujesz się do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.

Profil uczestnika:

Studia podyplomowe Kadry i płace są dla Ciebie, jeżeli:

> pracujesz lub planujesz pracę w działach kadrowo-płacowych zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i instytucjach publicznych, urzędach, szkołach czy jednostkach budżetowych,
> prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz samodzielnie obsługiwać sprawy kadrowo-płacowe, a także zajmować się zagadnieniami kadrowo-płacowymi w innych firmach.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Kadry i płace (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478),
> świadectwo ukończenia kursu Symfonia Kadry i Płace,
> świadectwo ukończenia kursu program Płatnik,
> świadectwo ukończenia kursu Optima.

Czesne

3050 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

198 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Angelika Wodecka-Hyjek

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Anna Juszczyk
Tel. 12 293 50 29
E-mail:
anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia
 3. Rozwiązywanie stosunku pracy
 4. Odpowiedzialność pracodawcy
 5. Polityka kadrowa
 6. Regulaminy w prawie pracy
 7. Związki zawodowe i rady pracownicze w zakładzie pracy
 8. Czas pracy
 9. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
 10. Urlopy i uprawnienia rodzicielskie
 11. Delegowanie pracowników
 12. Systemy wynagrodzeń
 13. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 14. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne
 15. Płace i ewidencja księgowa
 16. Lista płac
 17. Obsługa informatyczna płac (program: Płatnik)
 18. Obsługa informatyczna płac (program: Symfonia Kadry i Płace)
 19. Obsługa informatyczna płac (program: Optima)
 20. Nadzór i kontrola inspekcji pracy
 21. Ochrona danych osobowych
 22. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 23. Transfer zakładu pracy a sytuacja prawna pracowników
 24. Ochrona interesów pracodawcy
 25. Dokumentacja pracownicza w zakładzie pracy
 26. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 27. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

dr Marek Benio

dr Andrzej Bigaj

dr Dariusz Gryglik

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

dr Karol Kulig

dr Grzegorz Łukasiewicz

dr Małgorzata Mędrala

dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut

dr Tomasz Sapeta

mgr Tadeusz Stręk

Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Angelika Wodecka-Hyjek

dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

Skip to content