Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF

Dlaczego warto wybrać kierunek Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF?

 • zdobędziesz praktyczną umiejętność konsolidacji sprawozdać finansowych,
 • nauczysz się samodzielnego analizowanie i stosowania wprowadzanych standardów europejskich i amerykańskich,
 • poznasz teoretyczne podstawy standardów MSR i MSSF.

Cel studiów:

Poszerzysz swoją wiedzę w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, według standardów MSR i MSSF.

Profil uczestnika:

Kierunek studiów Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF jest dla Ciebie, jeżeli posiadasz już wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz:

 • pracujesz w dziale księgowo-finansowym przedsiębiorstwa,
 • prowadzisz własne biuro rachunkowe.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3775 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarne

Liczba godzin


180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr hab. Marcin Jędrzejczyk, prof. UEK

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Anna Juszczyk
Tel. 12 293 5029
E-mail:
anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Społeczny kontekst rachunkowości
 2. Rachunkowość jako system pomiaru kapitału
 3. Rozwój systemu MSR/MSSF i jego ramy koncepcyjne
 4. Wartości niematerialne oraz aktywa biologiczne
 5. Rzeczowe aktywa trwałe
 6. Rachunkowość leasingu i inwestycje w nieruchomości
 7. Zapasy
 8. Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle MSR/MSSF
 9. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
 10. Kontrakty budowlane
 11. Pomoc rządowa w kontekście MSR/MSSF
 12. Świadczenia pracownicze
 13. Rachunkowość podatku dochodowego
 14. Zagadnienia opodatkowania w kontekście międzynarodowym
 15. Zysk przypadający na jedną akcję
 16. Zastosowanie MSR po raz pierwszy (warsztaty)
 17. Forma i treść sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
 18. Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
 19. Konsolidacja sprawozdań jednostek połączonych i powiązanych wg MSR/MSSF
 20. Konsolidacja sprawozdań finansowych w praktyce
 21. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej
 22. Współczesne standardy rachunkowości zarządczej
 23. Sprawozdawczość finansowa wg MSR/MSSF – wybrane problemy praktyczne
 24. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

Skip to content