Studia Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Studia MBA

Studia

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 jest otwarta.
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

O programie

Program Executive MBA rozwija kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, którzy działając na poziomie strategicznym organizacji potrafią generować twórcze, korzystne i trwałe rozwiązania poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod zarządzania.

15+3

miesiące

510

godzin zajęć

45%

kadry zagranicznej

5 lat

min. stażu menedżerskiego

27

zrealizowanych edycji

754

alumnów

39 lat

średni wiek uczestnika

100%

język angielski

Co wyróżnia program Executive MBA?

> Akredytacja EFMD* – jedyny program MBA z prestiżowa międzynarodową akredytacją w Polsce południowej – gwarancja najwyższych międzynarodowych standardów MBA. Executive MBA uzyskał akredytację w 2020 roku (na 3 lata), reakredytowany na 5 lat w 2023 roku;
> Program realizowany w formule konsorcjum z dwoma topowymi europejskimi szkołami biznesu posiadającymi prestiżowe akredytacje międzynarodowe;
> Nacisk na strategiczne międzyfunkcjonalne aspekty przywództwa – rozwijanie i trenowanie kompetencji właściwych dla najwyższego szczebla zarzadzania (myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji strategicznych i wystąpienia publiczne);
> Intensywny networking – budowanie silnych i bliskich relacji z ambitnymi liderami biznesu;
Pogłębiony rozwój osobisty – indywidualne sesje coachingowe i mentoring kariery;
> Dedykowane zniżki dla kobiet, przedsiębiorców społecznych i samodzielnych rodziców.

*EFMD jest największą i wiodącą globalną organizacją non-profit zajmującą się rozwojem zarządzania, uznawaną na całym świecie jako instytucja akredytująca szkoły biznesu. Uzyskanie akredytacji EFMD jest dowodem na przestrzeganie najwyższych standardów jakości. Została ona przyznana w wyniku długiego, wieloetapowego procesu ewaluacji, benchmarkingu i weryfikacji (obejmującego wszystkie aspekty projektowania, zarządzania i funkcjonowania programu) przeprowadzonego przez niezależnych audytorów – ekspertów z międzynarodowych szkół biznesu.

Profil uczestnika

> Program Executive MBA jest skierowany do właścicieli firm, wyższej kadry menedżerskiej, w tym obecnych i przyszłych członków zarządów, którzy chcą pozyskać kompetencje w zakresie General Management;
> Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej pięcioletniej praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów rekomendujących;
> Studia MBA wymagają nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami programu;
> Szkoła starannie dobiera członków danej edycji programu, biorąc pod uwagę różne kryteria: doświadczenie zawodowe, pozycja kandydata w strukturze przedsiębiorstwa, pozycja firmy na rynku, dziedzina i zakres działalności, a nawet kierunek wykształcenia kandydata.

Kobiety w programach MBA

Program Executive MBA służy kobietom w kontekście przyspieszenia ich kariery zawodowej i wykorzystania ich potencjału jako liderek. Program ma na celu umożliwienie doświadczonym profesjonalistkom i profesjonalistom zdobycie wiedzy na poziomie executive i wspiera biznes w ustanawianiu różnorodności i równości płci na najwyższych szczeblach zarządzania.

Niepokojące fakty:

Spośród wszystkich firm z listy Fortune 500 tylko 8,8% stanowią kobiety na stanowiskach dyrektorów generalnych (Forbes, 2022).
Wśród krajów europejskich Polska ma drugi najniższy odsetek kobiet w zarządach i poniżej średniej na poziomie kadry kierowniczej (European Women on Boards Gender Diversity Report 2021).
Odsetek kobiet uczestniczących w programach MBA w Europie wynosi około 30% na przestrzeni ostatnich lat.

Naszym celem jest zwiększenie udziału kobiet w programie Executive MBA do co najmniej 40% do 2025 roku i tym samym przyczynienie się do zapewnienia parytetu płci w wyższej kadrze zarządzającej w Polsce.

Zapytaliśmy uczestniczki naszego programu, co powstrzymuje kobiety w ich karierze i wyróżniliśmy cztery główne czynniki:

 • brak bezpośrednich kobiecych wzorców do naśladowania,
 • przeciążenie długimi godzinami pracy i obowiązkami rodzinnymi,
 • wysokie koszty studiów MBA i większa ostrożność finansowa niż u mężczyzn,
 • niedocenianie własnego doświadczenia i potencjału.

Jeśli doświadczasz któregokolwiek z tych czynników i wahasz się przed podjęciem studiów MBA, obejrzyj krótkie wypowiedzi naszych uczestniczek MBA – te głosy naprawdę mają znaczenie! Razem możemy rozbić każdy szklany sufit i umożliwić wspaniałym kobietom osiągnięcie ich osobistych i zawodowych celów!

Program studiów Executive MBA

Module I

LEADERSHIP CAPACITY

> Leading Self
    – Personal Development Seminar and Individual Coaching
> Leading Others
    – Leadership and Change Management
    – Leadership and Change Management Workshops I and II
> Leading with Impact
    – Public Speaking Masterclass
    – Business Communication with Storytelling
> Concluding the Journey

Module II

STRATEGIC LEADERSHIP

> Relational Economics
> Global Marketing
> People Performance Management
> International Business
> Business Game

Module III

PERFORMANCE MANAGEMENT

> Strategic Financial Management
> Managerial Accounting
> International Taxation
> Corporate Governance
> Sustainability Performance

Module IV

EMERGING OPPORTUNITIES

> Project Portfolio Management
> Project Portfolio Management
> Customer Centricity in the Digital Age
> Innovation Technology Transformation
> Corporate Entrepreneurship in Action
> Data Driven Innovation

OTHER OBLIGATORY PROGRAM COMPONENTS

> MBA Induction
> Research Skills and Data Analysis
> MBA Dissertation Seminar
> Using Academic and Business Data Bases
> International MBA Congress
> Study Trip Poland
> Study Trip France
> Elective Courses

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany programu studiów.

Poznaj nas bliżej

Szkoły partnerskie

Założona w Le Havre w 1871 roku jest jedną z najstarszych francuskich szkół biznesu. Posiada 7 kampusów w Caen, Le Havre, Paryżu, Dubaju, Dublinie, Oksfordzie i Bostonie. Jakość kształcenia potwierdzają trzy akredytacje: EQUIS (akredytacja instytucjonalna EFMD), AACSB i AMBA. Wyjątkowym wyróżnieniem jakim jest zdobycie tzw. Trzech Koron akredytacyjnych może pochwalić się zaledwie 1% szkół biznesu na świecie. Misją Szkoły jest kształcenie menedżerów jutra gotowych pracować i rozwijać się w środowisku międzynarodowym.

https://en.em-normandie.com/

To najstarsza szkoła biznesu w Portugalii. Od swojego powstania w 1980 roku, utrzymuje silną pozycję lidera krajowego w kształceniu menedżerów (Executive Education). Posiada dwa kampusy w Lizbonie i Porto. AESE Business School zyskała międzynarodowy charakter i stała się częścią ogólnoświatowej sieci 20 szkół biznesu dzięki współpracy z IESE Business School, University of Navarra z Hiszpanii. Executive MBA AESE posiada akredytację programową EFMD oraz AMBA. Misją Szkoły jest kształcenie liderów, którzy chcą się uczyć, pozostawiać swój ślad i zmieniać świat.

https://www.aese.pt/en/

Organizacja zajeć

> Studia Executive MBA trwają 2 lata (4 semestry). Zajęcia prowadzone są przez 15 miesięcy. Semestry trzeci i czwarty są poświęcone na pisanie pracy końcowej;
> Studia obejmują 510 godzin zajęć;
> 100% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzane są również zaliczenia i egzaminy oraz obrona pracy końcowej;
> Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:
     – piątek w godz. 15.00–21.00,
     – sobota i niedziela w godz. 9.00–16.00.
> W roku akademickim organizowanych jest: 14 zjazdów oraz 2 sesje wyjazdowe (Study Trip Poland, Study Trip Paris) w pierwszym roku studiów; 8 zjazdów oraz jedna sesja wyjazdowa (Study Trip Lisbon) w drugim roku studiów. Spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu.

Rekrutacja na studia Executive MBA

Kandydat na studia Executive MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

> posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
> wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
> posiadać min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim.

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności.

Etapy rekrutacji krok po kroku

 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
 • Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.
 • Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.
 • W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.
 • Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.
 • przykładowy test GMAT
 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.

Czesne

Koszt uczestnictwa w Programie Executive MBA wynosi 14 500 EUR lub 65 000 PLN (bez drugiego zagranicznego wyjazdu Study Trip Lisbon*)/16 500 EUR lub 74 000 PLN (z drugim zagranicznym wyjazdem Study Trip Lisbon*).

*koszty podróży nie są wliczone w cenę

Opłata rekrutacyjna

> Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dokonać bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 850 PLN lub 200 EUR;
> Kandydat dokonuje opłaty w PLN w systemie IRK (opłata w EUR na życzenie kandydata);
> Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia na studia MBA.

Cena programu zawiera:

> wszystkie przedmioty obowiązkowe prowadzone w ramach programu,
> Study Trip Poland*,
> Study Trip do Szkoły Partnerskiej w Paryżu*,
> uczestnictwo w dwóch kolejnych edycjach Międzynarodowego Kongresu MBA (w pierwszym i drugim roku programu),
> konspekty i materiały drukowane do wybranych przedmiotów,
egzaminy,
> obronę pracy końcowej,
> wsparcie procesu nauczania – dostęp do platformy LMS,
dostęp do Bibliotek UEK i zasobów online,
dedykowane indywidualne sesje coachingowe w pierwszym roku studiów,
> indywidualne sesje poświęcone rozwojowi kariery “My future after MBA” w drugim roku studiów,
> spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,
dostęp do WiFi,
> przerwy kawowe,
> darmowy parking na terenie Uczelni podczas zajęć,
> dostęp do infrastruktury szkolnej (chill-out room, kuchnia, pokoje do pracy indywidualnej lub grupowej).

*główne koszty uczestnictwa w Study Trip pokrywa KSB UEK (poza kosztami podróży)

Zasady płatności

> Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca. Warunkiem otrzymania faktury jest uprzednie złożenie wypełnionej karty zgłoszenia.
> Osoby fizyczne dokonują płatności w EURO lub PLN.
> Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN (na podstawie wystawionej faktury pro-forma).
> Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
    I rata (30% czesnego),
    II rata (25% czesnego),
    III rata (25% czesnego),
    IV rata (20% czesnego).
> Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem każdego semestru.

Finansowanie studiów

Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

> finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę,
> finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl.

Zniżki:

> 5% – pisemna rekomendacja od jednego z absolwentów Programu KSB KUE Executive MBA,
> 10% – przedsiębiorcy społeczni i liderzy organizacji pozarządowych,
> 15% – samodzielni rodzice,
> do 20% – kobiety o wysokim potencjale menedżerskim, które są zaangażowane w działania mające pozytywny wpływ na ludzi i społeczeństwo (na podstawie PIT).

Zniżki nie łączą się.

 Dofinansowanie

Możliwość dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce (Kliknij po więcej informacji).

Ulga sponsoringowa

Pracodawca opłacający koszty studiów swoim pracownikom może te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym swoją podstawę opodatkowania. Jednocześnie (dodatkowo) może odliczyć 50% tej kwoty od podstawy opodatkowania korzystając z tzw. ulgi sponsoringowej. Więcej informacji na stronie: Polski Ład – ulga na sponsoring (podatki.gov.pl).

Akty prawne:

> Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
> Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – tekst jednolity

Dyplom

Po obronie pracy końcowej MBA student otrzymuje:

> dyplom Executive MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK we współpracy z EM Normandie Business School z Francji oraz AESE Business School z Portugalii,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA,
> transkrypt ocen.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Biga

Renzo Casapia

dr Vanessa Collingridge

Anna Curyło, MSc, MBA

prof. Wojciech Czakon

prof. Marek Ćwiklicki

Jef Teugels, MBA

dr Anna Dolot

dr Christian Friedl

Ivan Yakunin

prof. Marcin Jędrzejczyk

Oktawiusz Kacza, MBA

dr Tomasz Kasprowicz, CFA

prof. Pedro Leao, MBA

Mateusz Młynarczyk, MBA

Eurico Nobre, MBA

mgr Dawid Ostręga

Magdalena Petryniak

dr Kamila Pilch

dr inż. Paweł Schmidt

Przemysław Powalacz, MBA

prof. Ian Richardson

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

dr Piotr Sedlak

Akredytacja i rankingi

Program Executive MBA realizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK posiada prestiżową akredytację programową przyznaną przez European Foundation for Management Development (EFMD).

Celem akredytacji programowej EFMD jest identyfikacja najlepszych programów MBA w Europie i na świecie. Znak ten jest zatem potwierdzeniem najwyższych międzynarodowych standardów w edukacji MBA. Jest to kluczowy aspekt w edukacji menedżerskiej. Krakowska Szkoła Biznesu UEK znalazła się tym samym w elitarnym gronie instytucji, które mogą poszczycić się wyróżnieniem EFMD Accredited. Tylko 142 programy na całym świecie uzyskały akredytację programową EFMD, z czego tylko 2 programy MBA w Polsce.

Rankingi Programu Executive MBA

2024

Ranking MBA Perspektywy® 2024:

> Program Executive MBA wśród najlepszych studiów MBA w Polsce,
> 1. miejsce w województwie małopolskim.

2022

Program Executive MBA po raz pierwszy został zakwalifikowany do prestiżowego rankingu QS World University Rankings.

Program został uwzględniony w rankingu QS Executive MBA Ranking wraz z 199 najlepszymi programami EMBA z całego świata.
Uzyskał 15. miejsce w rankingu europejskim w kategorii “Executive Profile”, a w “Career Outcomes” 44. miejsce wśród europejskich szkół biznesu.

2021

W Rankingu MBA Perspektywy® 2021 program Executive MBA uzyskał:

> 2. miejsce w kategorii Najlepsze programy MBA w opinii absolwentów,
> 8. miejsce wśród najlepszych studiów MBA w Polsce.

2020

Najwyższa Klasa Mistrzowska w ratingu MBA opracowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

 

Prestiżowe studia Executive MBA przepustką do kariery!

Studia Executive MBA oferują najbardziej prestiżowe i nowoczesne programy edukacyjne dla doświadczonych liderów, którzy wciąż chcą doskonalić swoje umiejętności biznesowe. Takie studia nastawione są na efektywne i skuteczne przekazanie wiedzy, którą absolwenci będą mogli wykorzystać w praktyce. Ukończenie programu Executive MBA w znaczny sposób podnosi kwalifikacje menedżerskie i może wpłynąć na osobistą karierę zawodową. Fakt zdobycia dyplomu Executive MBA jest imponującą rekomendacją w kontekście pomyślnego rozwoju kariery w zarządzaniu, np. po studiach zarządzanie przedsiębiorstwem. Programy Executive MBA bazują na nowatorskich rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb świata biznesu i przyszłych jego wyzwań. Ten kierunek studiów bardzo często wybierają osoby pełniące funkcje najwyższego szczebla – mowa tu m.in. o kadrze kierowniczej oraz właścicielach dużych i dochodowych firm. Programy Executive MBA zapewniają nowoczesną, aktualną wiedzę z zakresu biznesu. To sprawdzona i uznana w świecie forma nauczania, opierająca się na dynamicznym poszerzaniu kluczowych kompetencji. W trakcie studiów MBA uczestnicy odkrywają najnowsze trendy w biznesie międzynarodowym, uczą się stosować nowatorskie narzędzia i techniki zarządzania oraz przygotowują się do skutecznego działania w warunkach obecnych i przyszłych zmian w branży, na rynku i sposobach prowadzenia działalności gospodarczej. To również doskonała opcja do rozważenia, jeśli pragniesz przyspieszyć swoją karierę lub przejść do nowej branży. Executive MBA to także świetny sposób na to, by nauczyć się stawiać czoło licznym wyzwaniom, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Dlaczego warto wybrać studia Executive MBA w Krakowie?

> Piękny zielony kampus usytuowany w centrum Krakowa;
> Bogate zaplecze naukowe największej uczelni ekonomicznej w Polsce;
> Nowoczesna infrastruktura dedykowana studentom MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK;
> Możliwość uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie MBA.

Skontaktuj się z nami!

mgr Monika Bulsza

Dyrektor Biura Studiów MBA

dr Agnieszka Żur

Dyrektor Progamu

mgr Martyna Frydrychowska-Bogacka

Koordynator Programu

tel. +48 12 293 75 95

emba@uek.krakow.pl
Skip to content