O nas - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założona w roku 1991 (od roku 2007 działająca pod obecną nazwą, wcześniej jako Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Przedmiotem działalności Szkoły jest dydaktyka na najwyższym poziomie, obejmująca studia MBA (w tym posiadający międzynarodową akredytację EFMD – prestiżowy kierunek Executive MBA), studia podyplomowe, profesjonalne kursy długo- i krótkoterminowe oraz działalność badawcza, konsultingowa i wydawnicza.

Wysoki poziom merytoryczny studiów oferowanych przez KSB gwarantuje stały nadzór Międzynarodowej Rady Szkoły, złożonej z profesorów akademickich (tak z krajowych jak i zagranicznych jednostek badawczych) oraz przedstawicieli świata biznesu międzynarodowego, a także Rady poszczególnych kierunków złożonych z przedstawicieli kadry akademickiej, interesariuszy zewnętrznych oraz studentów. Ponadto w Szkole wdrożono wewnętrzny mechanizm zapewnienia jakości kształcenia a wszystkie zajęcia są poddane anonimowej ankiecie oceny zajęć wypełnianych przez studentów po każdych zajęciach. Wszystko to pozwala nam na bieżąco modyfikować i dostosowywać ofertę do zmieniających się warunków.

Przez pierwsze lata swojej działalności KSB oferowała kursy z zakresu marketingu, bankowości i rachunkowości. Z każdym kolejnym rokiem oferta była modyfikowana i wzbogacana z uwzględnieniem tendencji gospodarczych panujących w polskiej rzeczywistości. Dziś Szkoła oferuje ponad 60 kierunków studiów podyplomowych, studia menedżerskie MBA, kursy i szkolenia oraz programy badawcze. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci ponad 700 studentów rocznie. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Przyczyniają się one również do wzrostu uznania na arenie międzynarodowej.

Ważnym elementem – wyróżniającym Szkołę spośród innych podobnych jednostek – jest jej mocne umiędzynarodowienie i zorientowanie na perspektywę oraz międzynarodowe doświadczenia w zakresie prowadzenia biznesu i zarządzania. Od 1991 r. Szkoła prowadzi szeroką współpracę z uczelniami zagranicznymi, m. in. z Wielkiej Brytanii (Teesside University), Szwecji (Stockholm University School of Business), Szwajcarii (St. Gallen Business School), USA (Grand Valley State University, Suffolk University, Roosevelt University, Clark University), Francji (EM Normandie Business School, France Business School – była ESC Clermont-Ferrand Graduate School of Management), Portugalii (AESE Business School), RPA (University of Johannesburg), Mołdawia (Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie), Ukraina (Banking University).

Krakowska Szkoła Biznesu UEK od wielu lat prowadzi również usługi doradcze dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz instytucji publicznych, a także działalność wydawniczą. Zakres doradztwa oraz działalności wydawniczej może obejmować wszystkie obszary, w których specjalizuje się Szkoła w ramach prowadzonych studiów podyplomowych.

Skip to content