Studia MBA - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Studia MBA

Studia

UWAGA: Trwa rekrutacja do kolejnej edycji programu MBA KSB + Clark Master!!! Zapisz się do 1 grudnia!!!

Oferta studiów MBA

Studia MBA to najbardziej zaawansowane programy edukacji menedżerskiej. KSB kładzie nacisk na rzetelną wiedzę i wysoką jakość kształcenia, dlatego nasze sztandarowe programy trwają dwa lata.
Zaprojektowaliśmy je, aby menedżerowie jeszcze skuteczniej osiągali swoje cele, jeszcze lepiej rozumieli otoczenie ekonomiczne oraz byli liderami, których oczekuje ich zespół.

Executive MBA

czas trwania: 15 + 3 miesiące
godziny zajęć: 510
min. staż menedżerski: 5 lat
zrealizowanych edycji: 26
liczba alumnów: 725
średni wiek uczestnika: 38 lat
100% angielski

International MBA

czas trwania: 4 semestry
godziny zajęć: 500
min. staż menedżerski: 3 lata
zrealizowanych edycji: 15
liczba alumnów: 273
średni wiek uczestnika: 35 lat
100% angielski

MBA KSB + Clark Master

czas trwania: 4 semestry
godziny zajęć: 410
min. staż zawodowy: 2 lata
zrealizowanych edycji: 8
liczba alumnów: 103
średni wiek uczestnika: 27 lat
100% angielski

Dlaczego warto wybrać studia MBA w KSB UEK?

 

W Polsce swoją działalność edukacyjną prowadzi około 50 szkół biznesu. Jak łatwo się domyślić znacząco różnią się między sobą poziomem nauczania, a co za tym idzie efektywnością kształcenia menedżerów. Studia MBA przygotowane przez KSB UEK należą do ścisłej czołówki najlepiej skonstruowanych programów edukacji liderów biznesu w naszym kraju.

Kształcenie menedżerów wyższego oraz średniego szczebla to nasza specjalność, o czym mogą świadczyć wysokie oceny w rankingach oraz przyznawane dla poszczególnych programów MBA akredytacje.

Wybierając studia MBA w KSB UEK:

> zyskasz dostęp do najbardziej aktualnej i przydatnej wiedzy z zakresu procesów ekonomicznych i biznesowych – nasi absolwenci przyznają, że zdobyte wiadomości są dla nich przydatne w codziennej pracy,
>
rozwiniesz kompetencje miękkie – wzmocnisz zdolności komunikacyjne i przywódcze, niezbędne do prowadzenia skutecznych negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów,
> skupisz się na rozwoju indywidualnym pod okiem doświadczonych trenerów,
>
poznasz doświadczonych menedżerów, z którymi będziesz mógł się dzielić sprawdzonymi rozwiązaniami biznesowymi wprowadzanymi w różnych organizacjach.

Studia MBA w Krakowie są szansą na stworzenie sieci wartościowych kontaktów biznesowych. To miasto przyciąga wielu inwestorów, którzy chcą tutaj rozwijać swoje firmy. Studia MBA są miejscem, w którym spotykają się osoby z różnych branż zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Studenci mają więc okazję przećwiczyć umiejętności skutecznej współpracy w międzynarodowym środowisku. Jest ona wysoko ceniona wśród pracodawców, którzy poszukują doświadczonych menedżerów, przygotowanych do zarządzania wielkokulturowymi zespołami.

Kadrę dydaktyczną na studiach MBA w KSB UEK stanowią czołowi przedstawiciele świata nauki oraz praktycy biznesu z Polski i zagranicy. Nasze szkoły partnerskie są wysoko cenione na arenie międzynarodowej, razem z nimi tworzymy wysokiej jakości programy kształcenia.

Studia MBA w Krakowie umożliwiają poszerzanie swoich horyzontów oraz tworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy ludźmi świata biznesu. KSB UEK jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Kongresu MBA, który odbywa się każdego roku, nieprzerwanie już od 18 lat. Dzięki temu wydarzeniu menedżerowie różnych gałęzi gospodarki mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz prognozami na przyszłość, tworząc tym samym efektywny networking.

Skip to content