Masz pytania? Skontaktuj sie z nami!

Studia MBA

Studia

Oferta studiów MBA

Studia MBA to najbardziej zaawansowane programy edukacji menedżerskiej. KSB UEK kładzie nacisk na rzetelną wiedzę i wysoką jakość kształcenia, dlatego nasze sztandarowe programy trwają dwa lata i realizowane są w formie stacjonarnej.
Zaprojektowaliśmy je, aby menedżerowie jeszcze skuteczniej osiągali swoje cele, jeszcze lepiej rozumieli otoczenie ekonomiczne oraz byli liderami, których oczekuje ich zespół.

Executive MBA

czas trwania: 15 + 3 miesiące
godziny zajęć: 510
min. staż menedżerski: 5 lat
zrealizowanych edycji: 27
liczba alumnów: 754
średni wiek uczestnika: 39 lat
100% angielski

MBA KSB + Clark Master

czas trwania: 4 semestry
godziny zajęć: 410
min. staż zawodowy: 2 lata
zrealizowanych edycji: 9
liczba alumnów: 138
średni wiek uczestnika: 29 lat
100% angielski

Dlaczego warto wybrać studia MBA w KSB UEK?

 

W Polsce swoją działalność edukacyjną prowadzi około 50 szkół biznesu. Jak łatwo się domyślić znacząco różnią się między sobą poziomem nauczania, a co za tym idzie efektywnością kształcenia menedżerów. Studia MBA przygotowane przez KSB UEK należą do ścisłej czołówki najlepiej skonstruowanych programów edukacji liderów biznesu w naszym kraju.

Kształcenie menedżerów wyższego oraz średniego szczebla to nasza specjalność, o czym mogą świadczyć wysokie oceny w rankingach oraz przyznawane dla poszczególnych programów MBA akredytacje.

Wybierając studia MBA w KSB UEK:

> zyskasz dostęp do najbardziej aktualnej i przydatnej wiedzy z zakresu procesów ekonomicznych i biznesowych – nasi absolwenci przyznają, że zdobyte umiejętności są dla nich przydatne w codziennej pracy,
>
rozwiniesz kompetencje miękkie – wzmocnisz zdolności komunikacyjne i przywódcze,
> skupisz się na rozwoju indywidualnym pod okiem doświadczonych trenerów,
>
poznasz doświadczonych menedżerów, z którymi będziesz mógł się dzielić sprawdzonymi rozwiązaniami biznesowymi wprowadzanymi w różnych organizacjach i instytucjach z różnych branż.

Studia MBA w Krakowie są szansą na stworzenie sieci wartościowych kontaktów biznesowych. To miasto przyciąga wielu inwestorów, którzy chcą tutaj rozwijać swoje firmy. Studia MBA są miejscem, w którym spotykają się osoby z różnych branż zarówno z Polski, jak i zagranicy. Studenci mają więc okazję przećwiczyć umiejętności skutecznej współpracy w międzynarodowym środowisku. Jest ona wysoko ceniona wśród pracodawców, którzy poszukują doświadczonych menedżerów, przygotowanych do zarządzania wielkokulturowymi zespołami.

Kadrę dydaktyczną na studiach MBA w KSB UEK stanowią czołowi przedstawiciele świata nauki oraz praktycy biznesu z Polski i zagranicy. Nasze szkoły partnerskie są wysoko cenione na arenie międzynarodowej, razem z nimi tworzymy wysokiej jakości programy kształcenia.

Studia MBA w Krakowie umożliwiają poszerzanie swoich horyzontów oraz tworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy ludźmi świata biznesu. KSB UEK jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Kongresu MBA, który odbywa się każdego roku, nieprzerwanie już od 20 lat. Dzięki temu wydarzeniu menedżerowie różnych gałęzi gospodarki mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz prognozami na przyszłość, tworząc tym samym efektywny networking.

Czym są studia MBA?

Studia MBA (Master of Business Administration) to studia podyplomowe skierowane do kadry menedżerskiej. Program MBA jest przeznaczony do osób z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych, jak i aspirujących. To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę oraz rozwinąć kompetencje w dziedzinie zarządzania. Studia MBA w Polsce uczą właściwie wszystkiego, co jest niezbędne do skutecznej realizacji procesów zarządczych w różnych organizacjach i instytucjach. W trakcie nauki największy nacisk kładzie się na zdobywanie przez uczestników zestawu praktycznych umiejętności, niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej.

Studia MBA – czy warto?

Studia podyplomowe MBA to idealny wybór dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę w biznesie i niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści. Wysokie kwalifikacje, jakie zdobywają absolwenci, znacząco zwiększają szanse na lepsze zatrudnienie. Po ukończeniu studiów MBA jesteś wyposażony w pełen zakres wiedzy oraz praktycznych umiejętności zawodowych. Dzięki temu możesz z powodzeniem odnaleźć się w realiach biznesowych krajowych i zagranicznych. Studia Master of Business Administration dają także możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania szerokich kontaktów biznesowych. To świetna inwestycja w karierę zawodową i rozwój osobisty.

 

Międzynarodowy Kongres MBA Kraków

Jako jedyna szkoła w Polsce organizujemy Międzynarodowy Kongres MBA. To ważne wydarzenie dla wszystkich przedstawicieli świata biznesu, pracujących zarówno dla firm międzynarodowych, jak i polskich. Kongres MBA jest największą w kraju inicjatywą integrującą środowisko uczestników i absolwentów prestiżowych studiów Master of Business Administration. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów dla praktyków biznesu. Jako organizatorzy kongresu staramy się, aby program podczas wydarzenia był bardzo atrakcyjny, aby każdy mógł znaleźć w nim coś interesującego.

 

Studia MBA w KSB UEK – to sukces osobisty i rozwój kariery!