Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne

Dlaczego warto wybrać kierunek Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne?

> Zyskasz umiejętności analizy fundamentalnej i technicznej spółek oraz analizy portfelowej,
> pogłębisz wiedzę dotyczącą teorii rynku kapitałowego,
> przyswoisz wiadomości na temat stylów i metod zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
> rozwiniesz wiedzę z obszaru matematyki finansowej i ekonometrii,
> uzupełnisz wiedzę dotyczącą otoczenia rynku kapitałowego (mikro i makroekonomia).

Cel studiów:

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu analityka papierów wartościowych (Charted Financial Analyst, CFA) lub doradcy inwestycyjnego, czyli osoby zajmującej się zawodowo wyceną papierów wartościowych, doradztwem w zakresie inwestycji kapitałowych, zarządzaniem portfelem papierów wartościowych.

Profil Uczestnika:

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeżeli:

> chcesz zdać egzamin na doradcę inwestycyjnego, CFA,
> zamierzasz podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio związanym z inwestowaniem na rynku kapitałowym (analityk finansowy, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, agent firmy inwestycyjnej, agent funduszy inwestycyjnych),
> chcesz wiedzieć więcej o inwestowaniu i rynku finansowym (jesteś lub planujesz być członkiem władz i kadry kierowniczej spółek, pracownikiem działów finansowych przedsiębiorstw i instytucji, prywatnym inwestorem).

Po zdaniu egzaminu końcowego otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m.in.: Statestreet Services Poland sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, ING Bank Śląski SA, Bank BPH, Bank Zachodni WBK SA.

Czesne

3000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

192 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr Janusz Żarnowski

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

 1.   Rachunkowość finansowa
 2.   Rachunkowość zarządcza
 3.   Analiza sprawozdań finansowych
 4.   Finanse przedsiębiorstw
 5.   Metody ilościowe
 6.   Statystyka
 7.   Rynek kapitałowy i pieniężny
 8.   Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie
 9.   Analiza techniczna
 10.   Rynek walutowy
 11.   Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 12.   Giełdy papierów wartościowych
 13. Fuzje i przejęcia
 14. Finanse behawioralne
 15. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 16. Instrumenty pochodne
 17. Analiza fundamentalna
 18. Makroekonomia
 19. Polityka pieniężna
 20. Teoria rynku kapitałowego
 21. Efektywność funduszy inwestycyjnych
 22. Obrót instrumentami finansowymi
 23. Kodeks spółek handlowych. Kodeks dobrych praktyk. Ład korporacyjny
 24. Finanse empiryczne
 25. Analiza danych makroekonomicznych
 26. Inwestycje alternatywne
 27. Umiejętności miękkie w instytucjach finansowych

Wykładowcy

mgr Wojciech Armuła

dr Maciej Bolisęga

prof. dr hab. Jan Czekaj

mgr Łukasz Friedek

dr Ireneusz Górowski

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

dr hab Elżbieta Kubińska prof. UEK

mgr Remigiusz Lipiec

dr Grzegorz Miś

Prof. dr hab. Tomasz Miziołek

mgr Piotr Nowak

dr Paweł Oleksy

dr Małgorzata Snarska

dr Jan Tatar

dr Tomasz Wiśniewski

Prof. dr hab. Andrzej Zyguła prof. UEK

dr inż. Janusz Żarnowski

Skip to content