Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne

Dlaczego warto wybrać kierunek Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne?

> Zyskasz umiejętności analizy fundamentalnej i technicznej spółek oraz analizy portfelowej,
> pogłębisz wiedzę dotyczącą teorii rynku kapitałowego,
> przyswoisz wiadomości na temat stylów i metod zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
> rozwiniesz wiedzę z obszaru matematyki finansowej i ekonometrii,
> uzupełnisz wiedzę dotyczącą otoczenia rynku kapitałowego (mikro i makroekonomia).

Cel studiów:

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu analityka papierów wartościowych (Charted Financial Analyst, CFA) lub doradcy inwestycyjnego, czyli osoby zajmującej się zawodowo wyceną papierów wartościowych, doradztwem w zakresie inwestycji kapitałowych, zarządzaniem portfelem papierów wartościowych.

Profil Uczestnika:

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeżeli:

> chcesz zdać egzamin na doradcę inwestycyjnego, CFA,
> zamierzasz podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio związanym z inwestowaniem na rynku kapitałowym (analityk finansowy, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, agent firmy inwestycyjnej, agent funduszy inwestycyjnych),
> chcesz wiedzieć więcej o inwestowaniu i rynku finansowym (jesteś lub planujesz być członkiem władz i kadry kierowniczej spółek, pracownikiem działów finansowych przedsiębiorstw i instytucji, prywatnym inwestorem).

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m.in.: Statestreet Services Poland sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, ING Bank Śląski SA, Bank BPH, Bank Zachodni WBK SA.

Czesne

3000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

192 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Janusz Żarnowski

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Rachunkowość zarządcza
 2. Analiza sprawozdań finansowych
 3. Finanse przedsiębiorstw
 4. Analiza fundamentalna
 5. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 6. Metody ilościowe
 7. Statystyka
 8. Rynek kapitałowy i pieniężny
 9. Rynki walutowe
 10. Analiza techniczna
 11. Efektywność funduszy inwestycyjnych
 12. Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 13. Fuzje i przejęcia
 14. Teoria rynku kapitałowego
 15. Instrumenty pochodne
 16. Finanse empiryczne
 17. Finanse behawioralne
 18. Analiza danych makroekonomicznych
 19. Giełdy papierów wartościowych
 20. Makroekonomia
 21. Polityka pieniężna
 22. Obrót instrumentami finansowymi
 23. Sprawozdawczość finansowa
 24. Kodeks spółek handlowych. Kodeks Dobrych Praktyk. Corporate governance.
 25. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 26. Inwestycja alternatywne
 27. Umiejętności miękkie w sektorze finansów
 28. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

mgr Wojciech Armuła

dr Maciej Bolisęga

prof. dr hab. Jan Czekaj

mgr Łukasz Friedek

dr Ireneusz Górowski

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

dr hab Elżbieta Kubińska prof. UEK

mgr Remigiusz Lipiec

dr Grzegorz Miś

Prof. dr hab. Tomasz Miziołek

mgr Piotr Nowak

dr Paweł Oleksy

dr Małgorzata Snarska

dr Jan Tatar

dr Tomasz Wiśniewski

Prof. dr hab. Andrzej Zyguła prof. UEK

dr inż. Janusz Żarnowski

Skip to content