Praca końcowa - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Oferta studiów podyplomowych

Oferta

Praca końcowa

Informacja o terminach składania i obrony pracy końcowej dla grup, które skończyły zajęcia w czerwcu 2023 r., lutym/marcu 2024 r. lub w czerwcu 2024 r.:

> dla grup kończących studia w czerwcu 2023 (plik do pobrania)
> dla grup kończących studia w lutym 2024 (plik do pobrania)
> dla grup kończących studia w czerwcu 2024 (plik do pobrania)

> Procedura składania prac końcowych (od wyboru promotora po obronę pracy końcowej) (plik do pobrania)
> Wzór strony tytułowej pracy i oświadczenia uczestnika o samodzielności napisania pracy (plik do pobrania)
> Wskazówki dla autorów prac końcowych (plik do pobrania)

Informacja o terminach składania i obrony pracy końcowej dla grup, które skończyły zajęcia do czerwca/lipca 2021 r.:

> dla grup kończących studia w czerwcu 2021 (plik do pobrania)
> dla grup kończących studia w lutym 2021 (plik do pobrania)

> Wzór strony tytułowej pracy (plik do pobrania)
> Wskazówki dotyczące przygotowania prac końcowych w wersji elektronicznej dla celów archiwizacyjnych (plik do pobrania)
> Druki: oświadczenie słuchacza o samodzielnym pisaniu pracy oraz zgoda promotora na złożenie pracy (plik do pobrania)
> Wskazówki dla autorów prac końcowych (plik do pobrania)

Akty prawne:

> Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (plik do pobrania)
> Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – tekst jednolity (plik do pobrania)
> Wzór podania do Dyrektora Szkoły (plik do pobrania)

Podania można składać osobiście w Sekretariacie KSB UEK, wysyłać pocztą lub przesyłać skan mailem.

Skip to content