Małopolska Chmura Edukacyjna - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Małopolska Chmura Edukacyjna

„Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) – nowy model nauczania” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (technika i licea).

Pierwsze multimedialne akademickie zajęcia w ramach pilotażowego projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” odbyły się w dniu 17 października 2014 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykłady z przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego prowadzone były przez  pracowników akademickich z UEK z wykorzystaniem nowoczesnej platformy multimedialnej.

Od roku akademickiego 2016/2017 projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W skład przedsięwzięcia wchodzą wzajemnie ze sobą powiązane projekty:

 • wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego z RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a Województwo Małopolskie – wraz z uczelniami wyższymi oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne – partnerem,
 • koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”,
 • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II”,
 • realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych.

Krakowska Szkoła Biznesu koordynuje projekt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dwóch obszarach tematycznych: przedsiębiorczość oraz matematyka (z elementami rachunkowości).

W ramach projektu w każdym roku akademickim organizowane są:

 • zajęcia on-line z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc.
 • koła naukowe z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc.
 • warsztaty weekendowe z obszaru przedsiębiorczość – 40 godz. lekc.
 • warsztaty letnie z obszaru przedsiębiorczość – 25 godz. lekc.

Oprócz zróżnicowanych zajęć z obszaru przedsiębiorczość realizujemy także:

 • zajęcia on-line z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • koła naukowe z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • warsztaty weekendowe z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • warsztaty letnie z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 25 godz. lekc.

W projekt Małopolska Chmura Edukacyjna zaangażowane są następujące osoby, pracownicy UEK:

 • Prorektor ds. Projektów i Współpracy, koordynator merytoryczny obszaru przedsiębiorczość – Prof. UEK dr hab. Piotr Buła,
 • koordynator merytoryczny obszaru matematyka (z elementami rachunkowości) – dr Katarzyna Szymczyk-Madej,
 • wykładowcy obszaru przedsiębiorczość – dr Małgorzata Kosała, mgr Marta Uznańska,
 • wykładowcy obszaru matematyka (z elementami rachunkowości) – dr Kinga Bauer, Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek,
 • koordynator projektu MChE – mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk.
Krakowska Szkoła Biznesu koordynuje projekt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dwóch obszarach tematycznych: przedsiębiorczość oraz matematyka (z elementami rachunkowości).

W ramach projektu w każdym roku akademickim organizowane są:

 • zajęcia on-line z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc.
 • koła naukowe z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc.
 • warsztaty weekendowe z obszaru przedsiębiorczość – 40 godz. lekc.
 • warsztaty letnie z obszaru przedsiębiorczość – 25 godz. lekc.

Oprócz zróżnicowanych zajęć z obszaru przedsiębiorczość realizujemy także:

 • zajęcia on-line z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • koła naukowe z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • warsztaty weekendowe z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • warsztaty letnie z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 25 godz. lekc.

W projekt Małopolska Chmura Edukacyjna zaangażowane są następujące osoby, pracownicy UEK:

 • Prorektor ds. Projektów i Współpracy, koordynator merytoryczny obszaru przedsiębiorczość – Prof. UEK dr hab. Piotr Buła,
 • koordynator merytoryczny obszaru matematyka (z elementami rachunkowości) – dr Katarzyna Szymczyk-Madej,
 • wykładowcy obszaru przedsiębiorczość – dr Małgorzata Kosała, mgr Marta Uznańska,
 • wykładowcy obszaru matematyka (z elementami rachunkowości) – dr Kinga Bauer, Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek,
 • koordynator projektu MChE – mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk.

Od roku akademickiego 2017/2018 dwie kolejne sale KSB UEK zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, który umożliwia transmisję na żywo między poszczególnymi jednostkami biorącymi udział w projekcie. Dobra jakość obrazu oraz dźwięku znacznie ułatwia komunikację wśród uczestników zajęć. Jest to o tyle istotne, ponieważ z roku na rok coraz więcej szkół średnich dołącza do projektu MChE.

Prawie 60 mln zł pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 przeznaczył samorząd województwa małopolskiego na zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego kontynuację jedynego na skalę Europy przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna. Dzięki projektowi w małopolskich liceach, technikach, bibliotekach i siedzibach Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli znajdujących się na terenie wszystkich 22 powiatów regionu,  powstaną nowoczesne pracownie multimedialne wyposażone m.in. w tablice interaktywne, zestawy mobilne, wi-fi oraz sprzęt umożliwiający wideokonferencje. Wszystko po to, by młodzi Małopolanie jeszcze w szkole średniej zarazili się pasją do nauki, biorąc udział w zajęciach akademickich (wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych i kołach zainteresowań) z 20 obszarów tematycznych.

Kolejnym krokiem usprawniającym współpracę między KSB UEK, a szkołami było dołączenie w roku akademickim 2017/2018 do dedykowanego portalu internetowego MChE. Dzięki tej platformie, szkoły uczestniczące w zajęciach z danego obszaru mają dostęp do odtworzenia materiału filmowego z zajęć online oraz kół naukowych. Portal także umożliwia pobieranie materiałów z zajęć, dzięki czemu uczniowie mogą utrwalać wiedzę nabytą podczas kursu.

Projekt ten stanowi nie tylko platformę wymiany wiedzy, ale także innowacyjny model promowania działalności naszego Uniwersytetu na zewnątrz. Ponadto ta długoterminowa współpraca zapewnia Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie możliwość prowadzenia zajęć online, kół, warsztatów weekendowych, warsztatów letnich z różnego zakresu oraz uruchamianie nowych obszarów tematycznych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Więcej informacji o Projekcie MChE: http://e-chmura.malopolska.pl/

Skip to content