Rekrutacja - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Oferta studiów podyplomowych

Oferta

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku, w terminach:

> grudzień – luty (na semestr letni), studia rozpoczynające się od marca
> czerwiec – wrzesień (na semestr zimowy), studia rozpoczynające się od października

Kryteria przyjęć

> Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
> O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
> Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

Rejestracja w systemie IRK – dołącz do nas

KROK 1.

Załóż konto

KROK 2.

Wybierz kierunek

KROK 3.

Dokonaj opłaty

KROK 4.

Uzupełnij kartę (tylko w przypadku chęci otrzymania FV na firmę)

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

Wysokość czesnego za studia podyplomowe

Opłata rekrutacyjna dla studiów podyplomowych wynosi 200 zł (płatna podczas procesu rekrutacji przez system IRK lub po otrzymaniu Faktury VAT – w przypadku finansowania przez firmę).

Sprawdź aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych.

Dni i godziny zajęć

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

> w piątki w godzinach od 16.45 do 21.00 (na kierunku Zarządzanie projektami zajęcia rozpoczynają się o godz. 16.00)
> w soboty w godzinach od 8.00/8.45 do 15.45*
> w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45 (na kierunkach: Analityk Biznesowy, Data Science, Global Business Management&Analysis, Menedżer ESG, Szacowanie nieruchomości, Systemy logistyczne przedsiębiorstw, Zarządzanie Zespołem – studia menedżerskie).

*W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00. W sytuacjach takich jak: działanie siły wyższej, zagrożenie epidemiczne lub zmiany obowiązujących aktów prawnych czy wewnętrznych uregulowań Uczelni, kierownik jednostki może podjąć decyzję o zmianie organizacji studiów w trakcie ich trwania. Zmiany te mogą być konsultowane z uczestnikami, przy czym ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.

Skip to content