Rachunkowość i finanse (dla początkujących) Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Rachunkowość i finanse
(dla początkujących)

Dlaczego warto wybrać kierunek Rachunkowość i finanse (dla początkujących)?

> Nauczysz się zasad tworzenia i analizy sprawozdań finansowych,
> poznasz zasady ewidencji i kalkulacji kosztów,
> poszerzysz wiedzę na temat współczesnych koncepcji rachunku kosztów i ich wykorzystania w zarządzaniu,
> zdobędziesz wiadomości dotyczące strategii zarządzania finansami przedsiębiorstw,
> pogłębisz wiedzę na temat zagadnień związanych z prawem gospodarczym i podatkowym.
> Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK.

Cel studiów:

Poznasz metodologię tworzenia i interpretacji informacji ekonomicznych w systemie rachunkowości oraz dowiesz się, jak je wykorzystać w zarządzaniu.

Profil uczestnika:

Te studia są dla Ciebie, jeżeli nie posiadasz dużego doświadczenia zawodowego i chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> Dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).
> świadectwo ukończenia kursu obsługi programu SYMFONIA finanse i księgowość.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.: BOLS sp. z o.o., Capgemini Polska, IBM BTO, Getin Bank, Bank BPH SA, Lincoln Szkoła Języków Obcych.

Czesne

2750 zł/semestr

Forma studiów

hybrydowe

Liczba godzin

190 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr Marcin Surówka

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Łukasz Kos
Tel. 12 293 59 74
E-mail:
lukasz.kos@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Elementy prawa pracy
 2. Elementy prawa cywilnego
 3. Elementy prawa gospodarczego
 4. Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja
 5. Podstawy rachunkowości
 6. Rachunkowość finansowa
 7. Sprawozdawczość finansowa jednostki
 8. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych
 9. Auditing
 10. Rachunek kosztów
 11. Programy informatyczne w rachunkowości
 12. Polityka finansowa państwa
 13. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 14. Podatek dochodowy od osób prawnych
 15. Podatek od towarów i usług
 16. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych 
 17. Ordynacja podatkowa 
 18. Formy ewidencji podatkowej
 19. System ubezpieczeń społecznych
 20. Podstawy ekonomii
 21. Analiza finansowa i zarządzanie kapitałem obrotowym
 22. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji
 23. Zarządzanie firmą

Wykładowcy

mgr Maja Chodacka

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

dr Ireneusz Górowski

dr Dariusz Gryglik

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

mgr Tomasz Jachna

dr Wojciech Kozioł

dr Danuta Krzywda

mgr Tadeusz Moczuło

prof UEK Anna Moździerz

dr Tomasz Sapeta

mgr Tomasz Skrzyński

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

mgr Beata Szczepańska

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Joanna Toborek-Mazur

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr Bartłomiej Wrona

Skip to content