Studia MBA in Community Management - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

MBA in Community Management

MBA in Community Management

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

> Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami publicznymi,
> dowiesz się więcej na temat zarządzania finansami JST i inżynierii finansowej,
> poznasz aktualne trendy rozwojowe miast oraz ich perspektywy w kontekście zmian klimatycznych,
> nauczysz się strategicznego zarządzania poprzez projekty, które zmieniły miasto lub region,
> poszerzysz wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań działalności JST,
> nauczysz się skutecznie promować miasto lub region,
> rozwiniesz umiejętności komunikacyjne i przywódcze,
> będziesz czerpać z wiedzy i doświadczenia wykładowców, którymi są: naukowcy, prezydenci organizacji publicznych, dyplomaci, praktycy zarządzania w samorządach, twórcy strategii samorządowych, przedstawiciele mediów oraz praktycy biznesu.

Dyplom studiów MBA in Community Management otworzy przed Tobą możliwość kariery w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Dzięki ukończeniu tych studiów będziesz zwolniony z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Program MBA in Community Management realizowany jest przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Instytut Heweliusza.

Profil słuchacza

Ten kierunek studiów MBA jest dla Ciebie, jeżeli jesteś liderem lub osobą zarządzającą w instytucjach publicznych, czyli jesteś urzędnikiem, politykiem lub liderem opinii oraz:

> pracujesz w urzędzie: miasta, gminy, marszałkowskim, powiatu,
> jesteś członkiem spółki miejskiej,
> jesteś radnym,
> zarządzasz NGO-sami i współpracujesz z urzędami.

Program studiów

1. Wprowadzenie do studiów MBA
2. Mierniki rozwoju miast i regionów. Benchmarking.
3. Zmiany klimatyczne – perspektywa dla miast i regionów
4. Zarządzanie publiczne
5. Komunikacja społeczna w JST
6. Zarządzanie zmianą w sytuacji kryzysowej
7. Etyczne uwarunkowania pracy menedżera JST
8. Psychologia zarządcza
9. Protokół dyplomatyczny i etykieta w samorządzie
10. Teoria i praktyka samorządu terytorialnego w Polsce
11. Finanse JST i inżynieria finansowa
12. Przywództwo
13. Trendy rozwojowe miast. Miasta przyszłości
14. Programowanie i finansowanie polityk publicznych JST
15. Zarządzanie strategiczne. Projekty, które zmieniły miasto/region
16. Wystąpienia publiczne – szkolenie medialne
17. Nadzór właścicielski i analiza sprawozdań finansowych
18. Prawne uwarunkowania działalności JST
19. Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne
20. Moduł: Case study: praktyczne aspekty funkcjonowania JST.
21. Seminarium

Partner i Patron kierunku

Instytut Heweliusza to jednostka oświatowa wyspecjalizowana w inicjowaniu, tworzeniu i prowadzeniu unikatowych programów edukacyjnych we współpracy z najlepszymi polskimi uczelniami oraz partnerami biznesowymi. Jej misją jest dostarczanie najbardziej aktualnej wiedzy z takich dziedzin jak prawo, zarządzanie, ekonomia czy psychologia i podnoszenie kompetencji menadżerskich osób kierujących jednostkami samorządowymi, biznesami czy projektami społecznymi. Instytut Heweliusza jest partnerem i pomysłodawcą kierunku MBA in Community Management.

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 310 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. Związk Miast Polskich jest patronem kierunku MBA in Community Management.

Rada Studiów

dr hab. Marcin Jędrzejczyk, prof. UEK

Przewodniczący Rady

Ilona Byra, MBA

Wojciech Pelowski

prof. SWPS dr hab. Tomasz Grzyb

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Organizacja zajęć

> czas trwania studiów: 2 semestry
> tryb niestacjonarny: 2-dniowe zjazdy weekendowe (sobota, niedziela)
> język: 100% polski
> obowiązuje 80% frekwencja na zajęciach
> każdą nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego poprzez wykonanie pracy zaliczeniowej
> każdy semestr kończy się zbiorczym egzaminem
> zwieńczeniem studiów jest napisanie pracy dyplomowej (możliwość pisania przez 2 osoby) i obrona publiczna prac na ostatnich zajęciach
> dla osób, które nie obronią się w terminie, zostanie wyznaczony kolejny termin za dodatkową opłatą

Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz przygotowanie i prezentacja pracy końcowej o charakterze praktycznym.

 

Terminy zjazdów:

I zjazd
11.05.2024r.
12.05.2024r.
II zjazd – Zjazd online
15.06.2024r.
16.06.2024r.
III zjazd
14.09.2024r.
15.09.2024r.
IV zjazd
28.09.2024r.
29.09.2024r.
V zjazd
12.10.2024r.
13.10.2024r.
VI zjazd
26.10.2024r.
27.10.2024r.
VII zjazd
16.11.2024r.
17.11.2024r.
VIII zjazd
30.11.2024r.
01.12.2024r.
IX zjazd
11.01.2025r.
12.01.2025r.
X zjazd – Zjazd online
25.01.2025r.
26.01.2025r.
XI zjazd
22.02.2025r.
23.02.2025r.
XII zjazd
15.03.2025r.
16.03.2025r.
Obrony
28.03.2025r.

I zjazd
25.05.2024r.
26.05.2024r.
II zjazd
15.06.2024r.
16.06.2024r.
III zjazd
12.10.2024r.
13.10.2024r.
IV zjazd
26.10.2024r.
27.10.2024r.
V zjazd – Zjazd online
09.11.2024r.
10.11.2024r.
VI zjazd
23.11.2024r.
24.11.2024r.
VII zjazd
07.12.2024r.
08.12.2024r.
VIII zjazd
11.01.2025r.
12.01.2025r.
IX zjazd
08.02.2025r.
09.02.2025r.
X zjazd
08.03.2025r.
09.03.2025r.
XI zjazd – Zjazd online
29.03.2025r.
30.03.2025r.
XII zjazd
12.04.2025r.
13.04.2025r.
Obrony
10.05.2025

I zjazd
11.05.2024r.
12.05.2024r.
II zjazd
15.06.2024r.
16.06.2024r.
III zjazd
14.09.2024r.
15.09.2024r.
IV zjazd – Zjazd online
28.09.2024r.
29.09.2024r.
V zjazd
12.10.2024r.
13.10.2024r.
VI zjazd
26.10.2024r.
27.10.2024r.
VII zjazd
16.11.2024r.
17.11.2024r.
VIII zjazd
30.11.2024r.
01.12.2024r.
IX zjazd
11.01.2025r.
12.01.2025r.
X zjazd – Zjazd online
25.01.2025r.
26.01.2025r.
XI zjazd
22.02.2025r.
23.02.2025r.
XII zjazd
15.03.2025r.
16.03.2025r.
Obrony
04.04.2025r.

I zjazd
20.04.2024r.
21.04.2024r.
II zjazd
25.05.2024r.
26.05.2024r.
III zjazd
15.06.2024r.
16.06.2024r.
IV zjazd
14.09.2024r.
15.09.2024r.
V zjazd
12.10.2024r.
13.10.2024r.
VI zjazd – Zjazd stacjonarny
23.11.2024r.
24.11.2024r.
VII zjazd
07.12.2024r.
08.12.2024r.
VIII zjazd
18.01.2025r.
19.01.2025r.
IX zjazd
01.02.2025r.
02.02.2025r.
X zjazd
22.02.2025r.
23.02.2025r.
XI zjazd
29.03.2025r.
30.03.2025r.
XII zjazd – Zjazd stacjonarny
26.04.2025r.
27.04.2025r.
XIII zjazd – obrony (stacjonarnie)
17.05.2025r.

Rekrutacja

Kryteria przyjęć:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

Etapy rekrutacji:

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

Czesne

19 900 PLN – w przypadku płatności całej kwoty w jednej racie + 500 PLN opłaty rekrutacyjnej
22 000 PLN – w przypadku płatności w dwóch ratach, każda po 11 000 zł + 500 PLN opłaty rekrutacyjnej

Wpłata opłaty rekrutacyjnej 500 zł na indywidualne konto wygenerowane przez system rekrutacyjny IRK.

W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez pracodawcę lub własną działalność gospodarczą (dotyczy zarówno opłaty rekrutacyjnej jak i opłaty za czesne), prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Na podstawie karty wystawiona zostanie faktura pro-forma z danymi do przelewu.

Osoby indywidualnie opłacające studia otrzymają z biura Szkoły odrębne, indywidualne konta do wpłat czesnego.

Akty prawne:

> Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
> Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – tekst ujednolicony

Dyplom

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration ze specjalnością Community Management,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. 

Wykładowcy

dr Edyta Bielińska-Dusza

mgr Magdalena Cetera

dr Anna Dolot

Prof. UJ dr hab. Jarosław Flis

dr Krzysztof Głuc

mgr Maciej Gnela

prof. SWPS dr hab. Tomasz Grzyb

dr Anna Jasinowska-Czarny

dr Rafał Jaśkowski

dr inż. Robert Kamiński

dr Michał Kudłacz

dr Jakub Kwaśny

dr Piotr Markiewicz

dr Inga Mizdrak

dr Mirosław Oczkoś

mgr Katarzyna Olszewska

dr, prof. KAAFM Tomasz Orłowski

mgr Kacper Siwek

prof. UEW dr hab. Andrzej Sztando

mgr Kamil Wyszkowski

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

mgr Marek Wójcik

Skontaktuj się z nami!

Menedżer studiów MBA in Community Management Łódź

mgr Karolina Dąbek
tel.12 293 55 61
E-mail: karolina.dabek@uek.krakow.pl

Dyrektor kierunku MBA in Community Management Łódź

dr Piotr Markiewicz
E-mail: markiewp@uek.krakow.pl

Menedżer studiów MBA in Community Management Wrocław i Online

mgr Łukasz Kos
tel.12 293 59 74
E-mail: lukasz.kos@uek.krakow.pl

Dyrektor kierunku MBA in Community Management Wrocław

dr Edyta Bielińska-Dusza
E-mail: bielinse@uek.krakow.pl

Dyrektor kierunku MBA in Community Management Online

dr Łukasz Danel
E-mail: danell@uek.krakow.pl

Koordynatorzy studiów w poszczególnych miastach:

Koordynator Studiów we Wrocławiu

Ilona Byra
tel.: 507 094 823
ilona.byra@instytut-heweliusza.pl

Koordynator Studiów w Łodzi

Katarzyna Owczarek
tel.: 507 094 690
katarzyna.owczarek@instytut-heweliusza.pl

Koordynator Studiów

Paweł Piasecki
tel.: 692 899 336
pawel.piasecki@instytut-heweliusza.pl

Skip to content