Happiness at work - jak tworzyć pozytywne środowisko pracy Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Happiness at work - jak tworzyć pozytywne środowisko pracy

Dlaczego warto wybrać studia Happiness at work?

 1. Nauczysz się sposobów wdrażania rozwiązań z obszaru happiness at work,
 2. poznasz najnowsze badania z zakresu psychologii pozytywnej (np. Sonja Lyubomirsky; Martin Seligman, Amy Wrześniewski, Barbara Fredrickson pokazują, że szczęście w pracy jest dobre zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Szczęśliwsi pracownicy są bardziej produktywni oraz kreatywni, a szczęśliwsze miejsca pracy cechują się niższą absencją i niższą rotacją),
 3. nauczysz się podnosić poziom szczęścia i zaangażowania wśród pracowników w trudnych warunkach pracy, takich jak: ograniczenia spowodowane pandemią, praca zdalna lub hybrydowa,
 4. poznasz najnowsze badania i rozwiązania praktyczne w obszarze Happiness at work i psychologii pozytywnej,
 5. dowiesz się, jakie są aspekty tworzenia i wdrażania strategii zarządzania w pozytywnej organizacji w Polsce i na świecie. 
 6. będziesz czerpać z wiedzy naukowców (pasjonatów tematu) oraz z doświadczeń praktyków i ekspertów wdrażania tych rozwiązań w biznesie,
 7. spotkasz się (w formie online) z Chief Happiness Managerami z Polski i zagranicy – poznasz indywidualne projekty i wdrożone rozwiązania z obszaru Happiness at work,
 8. osiągniesz wysoki poziom synergii zespołowej, dzięki wzmacnianiu integracji i relacji między uczestnikami studiów,
 9. doświadczysz pozytywnych emocji wewnątrz grupy zajęciowej,
 10. weźmiesz udział w 2-dniowym warsztacie wyjazdowym zorganizowanym w okolicach Krakowa,
 11. rozwiniesz swój potencjał intelektualny poprzez udział w zajęciach warsztatowych (bazujących na analizach przypadków, dyskusjach, rozwiązywaniu problemów), wykładach i prezentacjach, pracach projektowych w zespołach, pracy facylitacyjnej.

Cel studiów:

Zdobędziesz wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania psychologii pozytywnej w biznesie oraz będziesz wiedzieć, jak tworzyć i wdrażać strategie kreujące pozytywną kulturę organizacyjną.

Profil uczestnika:

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

 1. jesteś dyrektorem, menedżerem lub liderem w organizacji, która zarządza zespołami pracowniczymi,
 2. jesteś liderem lub członkiem zespołów odpowiedzialnych w organizacji za obszary, takie jak: zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), zaangażowanie i satysfakcja pracowników (engagement), dobrostan pracowniczy (well-being), komunikacja i wizerunek pracodawcy (Employer Branding),
 3. jesteś liderem lub pracownikiem z obszaru szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji,
 4. odpowiadasz w swojej pracy za kształtowaniem kultury organizacyjnej,
 5. planujesz rozpocząć karierę zawodową na jednym ze stanowisk: Happiness Manager, Chief Happiness Officer, Lider ds. wysokiego zaangażowanie zespołów ludzkich, specjalistów ds. tworzenia pozytywnej kultury pracy;
 6. pracujesz jako konsultant i doradca biznesowy oraz chcesz wykorzystywać w swojej praktyce nowoczesne narzędzia podnoszenia zaangażowania pracowników,
 7. interesuje Cię tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej poprzez działania z zakresu psychologii pozytywnej, HR, komunikacji oraz działania konsultingowe i warsztatowo-szkoleniowe.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3350 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


Katarzyna Kern
Maja Timler-Świech

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Tomasz Bem
Tel. 12 293 59 75
E-mail:
tomasz.bem@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Warsztaty z zakresu budowania zespołu 
 2. Happiness at Work oraz dobrostan pracownika 
 3. Psychologia pozytywna i psychologia motywacji 
 4. Fizyczny dobrostan, a funkcjonowanie zawodowe   
 5. Tworzenie i wdrażanie strategii HR w pozytywnej organizacji 
 6. Pozytywne przywództwo 
 7. Zarządzanie kulturą organizacji 
 8. Sposoby na produktywność i szczęście w ramach pracy zdalnej i hybrydowej 
 9. Analityka HR – evidence based approach 
 10. Badania społeczne w HR  
 11. Motywujące wynagradzanie pracowników 
 12. Case study: Praktyczne aspekty tworzenia pozytywnego środowiska pracy 
 13. Zapobieganie patologiom w miejscu pracy: mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu 
 14. Odporność psychiczna i rezyliencja  
 15. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych i konflikcie 
 16. Techniki facylitacji i pracy w grupie 
 17. Case study – Praca Happiness Managera na przykładach z różnych stron świata 
 18. Projekt zaliczeniowy w formie prezentacji 

Wykładowcy

Adriana Borucka

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

dr Anna Dolot

Magdalena Feretti

Piotr Jurczak

Katarzyna Kern

Joanna Kotzian

Renata Kucharska-Kawalec

dr Karol Kulig

Konrad Kulikowski

Katarzyna Mikrut

Piotr Sedlak Ph.D.

Skip to content