Studia Integrated Management MBA - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Studia MBA

Studia

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 jest otwarta.
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

O programie

Integrated Management MBA to całkowicie międzynarodowe studia MBA, prowadzone w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną i rozwijaną przez partnera programu – StGallen Integrated imt Business School, który zapewnia blisko połowę kadry wykładowców. Program łączy ze sobą rzetelną wiedzę merytoryczną z zakresu administracji biznesem, rozwój kompetencji liderów oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu.

4

semestry

500

godzin zajęć

60%

kadry zagranicznej

3 lata

min. stażu menedżerskiego

16

zrealizowanych edycji

332

alumnów

35 lat

średni wiek uczestnika

100%

język angielski

Co wyróżnia program Integrated Management MBA?

> Połączenie rzetelnej wiedzy menedżerskiej z rozwojem kompetencji miękkich;
> Merytoryka zajęć stworzona w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania;
> Szwajcarska szkoła partnerska oraz szwajcarska jakość prowadzonych zajęć;
> Europejska kadra wykładowców o potwierdzonych osiągnięciach biznesowych i naukowych;
> Zajęcia prowadzone z udziałem firm partnerskich (Cisco, Grid Dynamics, UBS).

Program Integrated Management MBA zaprojektowano w taki sposób, aby studenci rozwijali zarówno wiedzę z zakresu procesów ekonomicznych jak i biznesowych. Omawiamy i wspólnie analizujemy konkretne aspekty zarządzania firmą. Taka struktura jest doceniana przez uczestników i gwarantuje, że każdy uczestnik przełoży pozyskaną wiedzę na praktyczne działanie. Poszczególne kursy są ze sobą powiązane koncepcją zintegrowanego zarządzania i tworzą unikalną kombinację, pomagającą naszym absolwentom odnieść sukces i stać się bardziej efektywnymi i skutecznymi liderami.

Networking

Okres studiów MBA to czas intensywnej nauki, wymiany doświadczeń oraz nieformalnego networkingu. Uczestnicy o różnych profilach zawodowych wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, co jest kluczową wartością Programu IMBA. Kontakty i przyjaźnie nawiązane w czasie studiów często skutkują profesjonalna współpracą zawodową.

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

Technologiczny wymiar

Technologie i innowacje odgrywają kluczową rolę w Programie IMBA, umożliwiając uczestnikom zrozumienie i adaptację do zmieniającego się świata biznesu. Dzięki świeżym pomysłom i nowatorskim rozwiązaniom, uczestnicy zdobywają umiejętności potrzebne do tworzenia strategii konkurencyjnych i prowadzenia efektywnych przedsięwzięć. W ramach modułu „Technology and Innovation” poprzez integrację technologii i innowacji Program IMBA wspiera rozwój liderów przyszłości, którzy są zdolni do wykorzystania potencjału nowych narzędzi i rozwiązań w celu osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym.


Prestiż Dyplomu

Absolwenci studiów Integrated Management MBA otrzymują wspólny dyplom wydany przez renomowane instytucje edukacyjne, kształcące na światowym poziomie – Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i StGallen Integrated imt Business School.

Profil uczestnika

> Program Integrated Management MBA jest skierowany do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą zdobyć kompetencje z zakresu zintegrowanego zarządzania biznesem. Program jest odpowiedni także dla przedsiębiorców i startuperów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w różnorodnych funkcjach zarządczych.
> Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej trzyletniej praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów rekomendujących.
> Studia MBA wymagają nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami programu.
> Szkoła starannie dobiera członków danej edycji programu, biorąc pod uwagę różne kryteria: doświadczenie zawodowe, pozycja kandydata w strukturze przedsiębiorstwa, pozycja firmy na rynku, dziedzina i zakres działalności, a nawet kierunek wykształcenia kandydata.

Program studiów Integrated Management MBA

Zawartość merytoryczna i kolejność przeprowadzania przedmiotów są tak zaplanowane, aby uczestnicy mogli odnieść jak największe korzyści z procesu kształcenia. Zawartość modułów może się zmieniać w poszczególnych latach, ponieważ chcemy, aby program odpowiadał aktualnej rzeczywistości.
Przedmioty do wyboru stanowią elastyczną część programu nauczania i pozwalają na personalizację i dostosowanie do oczekiwań i potrzeb uczestników. W rezultacie uczestnicy każdej edycji otrzymują wyjątkowy program dostosowany do ich potrzeb.

Module I

GLOBAL ECONOMICS AND FINANCE

> Global Economics
> Financial Management
> Financial Controlling for Managers
> Managerial Accounting

Module II

SALES AND MARKETING IN A NEW WORLD

> Sales Management
> Rethinking Marketing Value, Brand and Price

Module III

INTEGRATED MANAGEMENT: THE ST. GALLEN KEY TO SUCCESSFUL MANAGEMENT

> Integrated Management
> Business Structures and Processes
> Strategic Management
> Sustainable Development

Module IV

LEADERSHIP AND MANAGERIAL SKILLS

> Building Winning Teams
> Business Game
> Leadership Masterclass
> Psychology in Business
> Self-Management
> Impactful Public Speaking and Data Presentation

Module V

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND AWARENESS

> Multicultural Human Resources Management
> Intercultural Intelligence

Module VI

TECHNOLOGY AND INNOVATION

> Implementing Change and Leading Transformation
> Entrepreneurship and Innovation
> Digital Transformation and Cloud Strategy

OTHER OBLIGATORY PROGRAM COMPONENTS

> MBA Induction
> Research Skills and Data Analysis
> MBA Dissertation Seminar
> Using Academic and Business Databases
> International MBA Congress
> Study Trip Poland
> Study Trip Switzerland
> Elective Courses

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany programu studiów.

Poznaj nas bliżej

Szkoła partnerska

StGallen Integrated imt Business School to lider w zakresie edukacji opartej na „St. Gallen Management Concept”, dedykowanej do rozwiązywania zaawansowanych problemów natury biznesowej. Pochodząca ze Szwajcarii instytucja została stworzona jako platforma integrująca współpracę szkół biznesu, firm consultingowych, centrów zarządzania i innych instytucji zrzeszonych wokół Uniwersytetu St. Gallen. 

StGallen Integrated imt Business School organizuje studia MBA, szkolenia, kursy i usługi consultingowe dla klientów z całego świata.

Organizacja zajeć

> Studia Integrated Management MBA trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej.
> Studia obejmują 500 godzin zajęć. 
> 100% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzana jest również część zaliczeń i egzaminów końcowych oraz przygotowywana i broniona praca końcowa.
> Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:
     – piątek w godz. 15.00–21.00,
     – sobota i niedziela w godz. 9.00–16.00.
> W roku akademickim organizowanych jest około: 10 zjazdów oraz 2 sesje wyjazdowe (Study Trip Poland, Study Trip Switzerland) w pierwszym roku studiów. Spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu.

Rekrutacja na studia Integrated Management MBA

Kandydat na studia Integrated Management MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

> posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
> wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
> posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim.

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności.

Etapy rekrutacji krok po kroku

 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
 • Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.
 • Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.
 • W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.
 • Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.
 • przykładowy test GMAT
 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.

Czesne

Koszt uczestnictwa w całym Programie Integrated Management MBA wynosi 13 000 EUR lub 59 000 PLN.

Opłata rekrutacyjna:

> Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dokonać bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 850 PLN lub 200 EUR
> Kandydat dokonuje opłaty w PLN w systemie IRK (opłata w EUR na życzenie kandydata)
> Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia na studia MBA.

Cena programu zawiera:

> wszystkie przedmioty obowiązkowe prowadzone w ramach programu,
> Study Trip Poland*,
> Study Trip do Szkoły Partnerskiej*,
> uczestnictwo w dwóch kolejnych edycjach Międzynarodowego Kongresu MBA (w pierwszym i drugim roku programu),
> konspekty i materiały drukowane do wybranych przedmiotów,
> egzaminy,
> obrona pracy końcowej,
> wsparcie procesu nauczania – dostęp do platformy LMS,
dostęp do Bibliotek UEK i zasobów online,
spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,
dostęp do WiFi,
przerwy kawowe,
darmowy parking na terenie Uczelni podczas zajęć,
> dostęp do infrastruktury i szkolnej (chill-out room, kuchnia, pokoje do pracy indywidualnej lub grupowej).

* Główne koszty uczestnictwa w Study Trip pokrywa KSB UEK (poza kosztami podróży).

 

Zasady płatności:

> Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca. Warunkiem otrzymania faktury jest uprzednie złożenie wypełnionej karty zgłoszenia.
> Osoby fizyczne dokonują płatności w EURO lub PLN.
> Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN (na podstawie wystawionej faktury pro-forma).
> Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
I rata (30% czesnego),
II rata (25% czesnego),
III rata (25% czesnego),
IV rata (20% czesnego).
> Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem każdego semestru

Finansowanie studiów:

Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

> finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę,
> finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl.

Dofinansowanie:

> Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA (dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce): (Kliknij po więcej informacji)

Ulga sponsoringowa:

> Pracodawca opłacający koszty studiów swoim pracownikom może te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym swoją podstawę opodatkowania. Jednocześnie (dodatkowo) może odliczyć 50% tej kwoty od podstawy opodatkowania – korzystając z tzw. ulgi sponsoringowej. Więcej informacji na stronie: Polski Ład – ulga na sponsoring (podatki.gov.pl)

Akty prawne:

> Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
> Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – tekst jednolity

Dyplom

Po obronie pracy końcowej MBA student otrzymuje:

dyplom Integrated Management MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK we współpracy z StGallen Integrated imt Business School ze Szwajcarii,

> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych International MBA,

> transkrypt ocen.

Wykładowcy

Prof. assoc. Dr. oec. HSG Christian Abegglen

Prof. Pascal Brassier Ph.D.

prof. Marek Ćwiklicki

Dr Philippe J.S. De Brouwer

Dr. oec. HSG Lüder Tockenbürger

dr Anna Dolot

Dr. oec. HSG Jan Edlund

lic. rer. pol. Daniel Gfeller

Dr. Justus von Grone

dr, CFA Tomasz Kasprowicz

Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek

André Langenegger Ph.D.

Richard Lucas MA

mgr inż. Tomasz Mendelski

Dr. oec. HSG Markus Muellner

Mgr Kamila Pilch

mgr Paweł Podsiedlik

Izabela Van Den Bossche

dr Piotr Prokopowicz

Seweryn Rudnicki, Ph.D

dr Monika Sady

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Piotr Sedlak Ph.D.

mgr Łukasz Słoniowski

Jef Teugels, MBA

Rankingi

Rankingi Programu Integrated Management MBA:

2024

Ranking MBA Perspektywy® 2024:

> Program International MBA (obecnie Integrated Management MBA) wśród najlepszych studiów MBA w Polsce,

> 2. miejsce w województwie małopolskim,

> 5. miejsce w kategorii Studenci programu (ranking bierze pod uwagę wymagane doświadczenie, liczbę obcokrajowców oraz równość płci w grupie).

2021

W Ranking MBA Perspektywy® 2021 Program International MBA (obecnie Integrated Management MBA) uzyskał:

> 8. miejsce wśród najlepszych studiów MBA w Polsce,
> 2. miejsce w kategorii Studenci programu (ranking bierze pod uwagę m.in.: wielokulturowość oraz doświadczenie managerskie i zawodowe),
> 4. miejsce w kategorii Cechy merytoryczne programu (ranking bierze pod uwagę m.in.: wymagania, program studiów, sesje zagraniczne),

2020

> Najwyższa Klasa Mistrzowska w ratingu MBA opracowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Dlaczego warto wybrać studia Integrated Management MBA w Krakowie?

> Piękny zielony kampus usytuowany w centrum Krakowa;
> Bogate zaplecze naukowe największej uczelni ekonomicznej w Polsce;
> Nowoczesna infrastruktura dedykowana studentom MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK;
> Możliwość uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie MBA.

Skontaktuj się z nami!

mgr Monika Bulsza

Dyrektor Biura Studiów MBA

dr Paweł Morawski

Dyrektor Progamu

mgr Gabriela Paleta

Menedżer Programu

tel. +48 12 293 55 68

imba@uek.krakow.pl
Skip to content