Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Analiza Marketingowa z wykorzystaniem Data Mining

Dlaczego warto wybrać kierunek Analiza Marketingowa z wykorzystaniem Data Mining?

 • poznasz podstawowe obszary analityczne dotyczące m.in.: marketingu relacyjnego, CRM, badań rynkowych oraz koncepcji inżynierii marketingowej,
 • nauczysz się tworzyć i zarządzać bazami danych,
 • dowiesz się, jak mierzyć i przygotowywać dane do analizy,
 • poszerzysz wiedzę na temat klasycznych metod analizy danych (m.in.:  modele regresyjne i strukturalne raz analiza skupień),
 • dowiesz się więcej o narzędziach eksploracji danych (Data Mining), takich jak: drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, sieci neuronowe, reguły asocjacyjne (analiza koszykowa).
 • Zajęcia analityczne będą odbywać się z wykorzystaniem programu STATISTICA.

Cel kierunku:

Zdobędziesz wszechstronną i aktualną wiedzę w zakresie analizy danych marketingowych.

Profil uczestnika:

Kierunek studiów Analiza Marketingowa z wykorzystaniem Data Mining jest dla Ciebie, jeżeli jesteś:

 • pracownikiem działów marketingowych lub pracownikiem zajmującym się badaniami marketingowymi w przedsiębiorstwie,
 • pracownikiem działów analitycznych lub badawczych w jednej z branż: FMCG, bankowej, telekomunikacyjnej, sieci handlowych,
 • specjalistą ds. CRM i marketingu bezpośredniego,
 • pracownikiem firmy badawczej,
 • zainteresowany analizą danych i budową modeli predykcyjnych,
 • odpowiedzialny za utrzymanie klienta i budowę modeli lojalnościowych.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Analiza Marketingowa z wykorzystaniem Data Mining (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3650 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin


159 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku

Kontakt


Biuro Studiów podyplomowych
E-mail:
ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Blok I – Analiza marketingowa

 1. Marketing transakcyjny i relacyjny
 2. CRM operacyjny i analityczny
 3. Analizy rynku – podstawowe obszary analizy
 4. Marketing engineering – realizacja w praktyce

Blok II – Bazy danych – najważniejsze aspekty

 1. Architektura programu
 2. Systemy baz danych
 3. Import / eksport danych
 4. Hurtownie danych
 5. Czyszczenie danych, analiza i uzupełnianie braków danych

Blok III – Pomiar, gromadzenie i integracja danych

 1. Teoria pomiaru
 2. Tworzenie narzędzi pomiarowych
 3. Ocena rzetelności i trafności skal pomiarowych
 4. Tworzenie skal i indeksów
 5. Integracja danych, tworzenie podskal i przekrojów

Blok IV – Zaawansowane metody redukcji danych

 1. Przygotowanie danych
 2. Metody redukcji danych
 3. Analiza głównych składowych i klasyfikacja
 4. Analiza skupień

Blok V – Analiza współzależności i regularności w strukturze danych

 1. Analiza regresji
 2. Metody asocjacyjne i sekwencyjne
 3. Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne –  random forests
 4. Sieci neuronowe – modele skoringowe w marketingu
 5. Modelowanie strukturalne

Blok VI – Praktyczna realizacja analiz marketingowych

 1. Budowa planu analitycznego
 2. Segmentacja klientów
 3. Analiza satysfakcji i lojalności
 4. Analiza migracji klientów (churn)
 5. Cross- i up selling
 6. Modele reakcji rynkowych i skuteczności instrumentów marketingu mix

Blok VII – Warsztaty – wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów „przywiezionych przez słuchaczy” pod okiem doświadczonego badacza

Wykładowcy

Skip to content