Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych?

Pierwsze w Polsce unikalne, dwusemestralne studia podyplomowe będące odpowiedzią na wyzwania zarządcze, organizacyjne, komunikacyjne, psychologiczne, prawne i ekonomiczne jakie niesie ze sobą funkcjonowanie instytucji w warunkach zagrożeń epidemiologicznych.

 • przygotujesz się do zarządzania kryzysowego w warunkach pandemii,
 • poszerzysz wiedzę na temat zarządzania finansami organizacji, 
 • zaktualizujesz wiadomości dotyczące prawa pracy w warunkach pandemii,
 • dowiesz się więcej o bezpieczeństwie informatycznym, 
 • rozwiniesz umiejętność komunikacji wewnątrz organizacji,
 • przygotujesz się w kwestiach typowo zdrowotnych – w obszarze zarządzania ryzykiem epidemicznym, profilaktyki i higieny oraz psychologii.

Studia realizowane są we współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.

Cel studiów:

Sprostasz wyzwaniom zarządczym, organizacyjnym, komunikacyjnym, psychologicznym, prawnym i ekonomicznym, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie instytucji w warunkach zagrożeń epidemiologicznych. 

Profil słuchacza:

Na ten kierunek zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, ale także pracowników firm i instytucji, których działalność w warunkach pandemii wymaga wdrożenia specjalnych kroków prewencyjnych. 

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

 • pracujesz w jednostkach zarządzania kryzysowego, 
 • jesteś kierownikiem jednostek publicznych, 
 • jesteś pracownikiem zakładów opieki zdrowotnej, placówek oświatowych (taki jak szkoły, przedszkola, itp.), odpowiedzialnych za obszary związane z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, 
 • pracujesz w działach HR lub jesteś członkiem kadry kierowniczej i odpowiadasz za bezpieczeństwo osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
 • jesteś zatrudniony w samorządach lub instytucjach publicznych (takich jak: przedsiębiorstwa, szkoły, instytucje ochrony zdrowia, instytucje kultury, korporacje), w których zarówno dla pracowników, jak i osób korzystających z ich usług występuje podwyższone ryzyko zakażenia SARS-COV-2 oraz innych chorób wysoce zakaźnych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3250 zł/semestr

Forma studiów

Liczba godzin


2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Marta Ulbrych

Kontakt


Biuro Studiów Podyplomowych
E-mail:
ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii
 2. Zarządzanie finansami w warunkach kryzysowych
 3. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych
 4. Bezpieczeństwo informatyczne instytucji publicznych
 5. Profilaktyka chorób zakaźnych
 6. Logistyka w warunkach kryzysowych
 7. Publiczne instrumenty i mechanizmy wsparcia ekonomicznego
 8. Prawo zdrowia publicznego
 9. Prawo pracy w warunkach kryzysu pandemicznego
 10. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach kryzysowych
 11. Proces komunikacji wewnątrz organizacji
 12. Psychologia ludzkich zachowań w warunkach pandemii
 13. Przywództwo i style kierowania
 14. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 15. Zarządzanie zmianą w organizacji
 16. Zarządzanie w warunkach pracy zdalnej
 17. PR sytuacji kryzysowych
 18. System zdrowia publicznego w warunkach epidemii
 19. Seminarium końcowe

Wykładowcy

Skip to content