Zarządzanie zmianą i transformacja organizacji Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie zmianą i transformacja organizacji

Dlaczego warto wybrać kierunek?

Chcesz być lepszym menedżerem? 
Chcesz aktywnie wspierać swoją organizację w czasie zmian? 
A może po prostu lubisz, gdy w pracy wszystko idzie tak jak powinno i nie musisz się ciągle martwić?
Jeżeli tak, to mamy bardzo dobre studia podyplomowe: Zarządzanie zmianą i transformacja organizacji. 

Studia te przygotowują uczestników do zarządzania zmianami i facylitacji zmian, które chcą wprowadzić organizacje. Niesamowita złożoność dzisiejszego otoczenia i jego dynamika, sprawia, że Change Management jest jednym z  kluczowych czynników dla przetrwania i zachowania konkurencyjności firm. 

Organizacja 

Studia prowadzimy w systemie hybrydowym, tak by były dostępne dla osób z całej Polski. Około połowa zjazdów odbywa się stacjonarnie w Krakowie (podobno najpiękniejsze miasto w Polsce), druga połowa online.

Zjazdy online realizowane będą w piątki od 16:45 i soboty od 8:45.

Zjazdy stacjonarne odbędą się w soboty i niedziele w godzinach 8:45 do 15:30.

Niezależnie więc czy Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk czy Katowice. Projektowaliśmy program tak, by był dostępny dla każdego.

Forma zaliczenia 

Zależy nam na Twojej wiedzy i efektywnym wykorzystaniu czasu. Dlatego jako formę zaliczenia wybraliśmy test, a nie pracę dyplomową. Prace dyplomowe też są bardzo wartościowe, tylko chyba masz dużo innych zadań w planach, prawda?

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie ich uczestników do bezpośredniego zarządzania zmianą lub wsparcia zmian, którymi zarządza ktoś inny.  

Studia opierają się o 4 moduły:

 • Psychologia 
 • Zarządzanie zespołem i projektem
 • Komunikacja i wpływ
 • Projektowanie przyszłości

Studia pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć psychologiczne funkcjonowanie zarównio człowieka, jak i społeczeństwa. Przygotują uczestników do przełamywania oporu i radzenia sobie ze stresem. Przekażą wiedzę o skutecznych technikach prowadzenia zespołu i dobrych praktykach przywództwa. Ważną grupą przedmiotów warsztatowych będą te związane z komunikacją i negocjacjami. Uczestnicy będą się uczyć również jak mapować procesy biznesowe i dobrze projektować przyszłość. Nie zabraknie więc przedmiotów poświęconych UX, Design Thinking czy procesom kreatywnym. 

Profil uczestnika

Grupą docelową studiów są osoby piastujące stanowiska menedżerskie lub aspirujące do nich teraz i w przyszłości. Kompetencje związane z implementacją zmian w organizacji są ważne niezależnie od komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Są potrzebne w działach produkcji, finansów, sprzedaży, marketingu, HR czy logistyki. Studia będą też niezwykle wartościowe dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć funkcjonowanie człowieka w strukturach organizacji. Uczestnicy oprócz wiedzy zdobędą także szereg umiejętności związanych z zarządzaniem, negocjacjami, radzeniem sobie ze stresem i konfliktem. Dodatkowo będą przygotowani do prowadzenia procesów kreatywnych oraz projektowania produktów i systemów. 

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?(zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478),
 • większą pewność jak osiągnąć sukces,
 • kolejny argument, że jesteś cenną osobą dla firmy.

Czesne

3250 zł/semestr

Forma studiów

hybrydowe

Liczba godzin


180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku

dr Piotr Sedlak - praktyk, wieloletni konsultant biznesowy

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Psychologia społeczna – zdalnie
 2. Psychologia w biznesie zdalnie
 3. Stres i techniki zarządzania stresem – stacjonarnie
 4. Evidence-Based Management i projektowanie badań – zdalnie
 5. Psychologia zmian, przyczyny oporu i tranzycja – zdalnie
 6. Being Agile czyli zwinne zarządzanie projektami – stacjonarnie
 7. Zarządzanie projektem i programem – zdalnie
 8. Przywództwo podczas transformacji – stacjonarnie
 9. Zarządzanie kulturą organizacji – zdalnie
 10. Strategie i struktury organizacji – zdalnie
 11. Skuteczna komunikacja wewnątrz organizacji – stacjonarnie
 12. Efektywne wystąpienia publiczne i medialne – stacjonarnie
 13. Negocjacje i zarządzanie konfliktem – stacjonarnie
 14. Modelowanie procesów biznesowych – zdalnie
 15. Procesy kreatywne i ich facylitacja – stacjonarnie
 16. Design Thinking – stacjonarnie
 17. User Experience w praktyce – zdalnie
 18. Przygotowanie do certyfikacji Change Management – stacjonarnie

Wykładowcy

dr Konrad Kulikowski

dr Piotr Markiewicz

mgr Agnieszka Kotucz

dr Alicja Szczygieł

dr Piotr Sedlak

dr Seweryn Rudnicki

dr Ryszard Kołodziej

dr hab. Urban Pauli, prof. UEK

Skip to content