Psychologia w biznesie - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Psychologia w biznesie

Dlaczego warto wybrać kierunek Psychologia w biznesie?

> Wzmocnisz umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne, komunikacyjne i osobowościowe,
> poznasz kluczowe zagadnienia wspierające sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i organizacją.

Cel studiów:

Zdobędziesz oraz rozwiniesz umiejętności psychologiczne i socjologiczne niezbędne w pracy menedżera, w szczególności umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne, komunikacyjne i osobowościowe. 

Profil uczestnika:

Kierunek Psychologia w biznesie jest dla Ciebie, jeżeli:

> ukończyłeś studia wyższe i interesuje Cię rozwój umiejętności psychologicznych i społecznych w środowisku zawodowym,
> należysz do kadry menedżerskiej dowolnego szczebla w przedsiębiorstwie lub innej organizacji, w tym administracji publicznej.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Psychologia w biznesie (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3050 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin

Dyrektor kierunku


dr Anna Odrobina

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Karolina Dąbek
Tel. 12 293 55 61
E-mail:
karolina.dabek@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Podstawy psychologii społecznej i zarządzania
 2. Psychologia pracy
 3. Zachowania społeczne w organizacji
 4. Diagnozowanie kultury organizacyjnej
 5. Podstawy komunikowania się
 6. Trening kreatywności i asertywności
 7. Rozwiązywanie konfliktów
 8. Skuteczne przywództwo w organizacji
 9. Style kierowania
 10. Techniki wpływu społecznego
 11. Budowanie autorytetu w wystąpieniach publicznych
 12. Zarządzanie zmianą
 13. Sztuka negocjacji
 14. Public relations w sytuacjach kryzysowych
 15. Happiness at Work
 16. Business Communication
 17. Zarządzanie czasem
 18. Psychologia podejmowania decyzji
 19. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 20. Budowanie zespołów
 21. Systemy motywowania pracowników
 22. Coaching i mentoring w rozwoju pracowników
 23. Zatrudnianie pracowników oparte na kompetencjach
 24. Zarządzanie stresem i emocjami
 25. Diagnoza różnic indywidualnych – metoda Insights

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska

mgr Marek Janigacz

dr Magdalena Dołhasz

Prof. UJ dr hab. Jarosław Flis

mgr Agnieszka Flis

mgr Renata Janusz

dr Alicja Szczygieł

mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

mgr Zuzanna Komornicka

mgr Szymon Konarski

dr Mariusz Makowski

dr Piotr Markiewicz

mgr Magdalena Martynowska

dr Wojciech Pająk

mgr Jerzy Pocica

dr Tomasz Sapeta

dr Piotr Sedlak

dr Agnieszka Żak

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

mgr Katarzyna Zemowska

Skip to content