Psychologia w biznesie Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Psychologia w biznesie

Dlaczego warto wybrać kierunek Psychologia w biznesie?

> Wzmocnisz umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne, komunikacyjne i osobowościowe,
> poznasz kluczowe zagadnienia wspierające sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i organizacją.

Cel studiów:

Zdobędziesz oraz rozwiniesz umiejętności psychologiczne i socjologiczne niezbędne w pracy menedżera, w szczególności umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne, komunikacyjne i osobowościowe. 

Profil uczestnika:

Kierunek Psychologia w biznesie jest dla Ciebie, jeżeli:

> ukończyłeś studia wyższe i interesuje Cię rozwój umiejętności psychologicznych i społecznych w środowisku zawodowym,
> należysz do kadry menedżerskiej dowolnego szczebla w przedsiębiorstwie lub innej organizacji, w tym administracji publicznej.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Psychologia w biznesie (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3050 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin

Dyrektor kierunku


dr Anna Odrobina

Kontakt


Menedżer kierunku
Tomasz Bem
Tel. 12 293 59 75
E-mail:
tomasz.bem@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Podstawy psychologii społecznej i zarządzania
 2. Psychologia pracy
 3. Zachowania społeczne w organizacji
 4. Diagnozowanie kultury organizacyjnej
 5. Podstawy komunikowania się
 6. Trening kreatywności i asertywności
 7. Rozwiązywanie konfliktów
 8. Skuteczne przywództwo w organizacji
 9. Style kierowania
 10. Techniki wpływu społecznego
 11. Budowanie autorytetu w wystąpieniach publicznych
 12. Zarządzanie zmianą
 13. Sztuka negocjacji
 14. Public relations w sytuacjach kryzysowych
 15. Happiness at Work
 16. Business Communication
 17. Zarządzanie czasem
 18. Psychologia podejmowania decyzji
 19. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 20. Budowanie zespołów
 21. Systemy motywowania pracowników
 22. Coaching i mentoring w rozwoju pracowników
 23. Zatrudnianie pracowników oparte na kompetencjach
 24. Zarządzanie stresem i emocjami
 25. Diagnoza różnic indywidualnych – metoda Insights

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska

mgr Marek Janigacz

mgr Agnieszka Kotucz

Prof. UJ dr hab. Jarosław Flis

mgr Agnieszka Flis

mgr Renata Janusz

mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

mgr Zuzanna Komornicka

mgr Szymon Konarski

dr Mariusz Makowski

dr Piotr Markiewicz

mgr Magdalena Martynowska

dr Wojciech Pająk

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

mgr Jerzy Pocica

dr Tomasz Sapeta

dr Piotr Sedlak

dr Alicja Szczygieł

mgr Katarzyna Zemowska

dr Agnieszka Żak

 

Czym jest psychologia biznesu?

Psychologia biznesu jest dziedziną nauki, która zajmuje się analizą indywidualnych i zbiorowych zachowań w kontekście środowiska zawodowego. Dziedzina ta stawia sobie za zadanie usprawnienie funkcjonowania firm oraz zwiększenie ich konkurencyjności poprzez poprawę efektywności i zadowolenia pracowników, badanie warunków pracy oraz podnoszenie skuteczności zarządzania. Głównymi obszarami zainteresowania psychologii biznesu są zagadnienia takie jak procesy grupowe, kultura organizacyjna, przywództwo, dobór i motywowanie pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługa klienta.

Psychologia biznesu integruje aspekty psychologiczne z dziedzinami takimi jak ekonomia, zarządzanie, marketing i reklama w celu bardziej wszechstronnego zrozumienia i efektywnego kształtowania procesów biznesowych. W aspekcie ekonomicznym, psychologia biznesu skupia się na zrozumieniu zachowań i potrzeb konsumentów, w tym ich osobowości, motywacji oraz emocji. Ponadto, analizuje ich zachowania związane z obszarem finansów oraz zajmuje się kwestią podejmowania decyzji. Natomiast w przypadku zarządzania, psychologia biznesu koncentruje się na kierowaniu firmą oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi, obejmując motywację pracowników, selekcję kadr i umiejętność skutecznego kierowania ludźmi.

Psychologia w biznesie – studia podyplomowe w Krakowie

Współczesne studia na kierunku Psychologia w biznesie charakteryzują się szerokim programem kształcenia. Uczestnicy studiów podyplomowych Psychologia w biznesie mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z różnych obszarów psychologii, co pozwala im skutecznie analizować i zrozumieć dynamiczne procesy zachodzące w otoczeniu biznesowym. Dzięki temu są przygotowani do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem personelem, komunikacją w organizacji oraz kreowaniem pozytywnego środowiska pracy.

Studia psychologiczne są szansą na rozwój kompetencji niezbędnych do efektywnego, skutecznego i etycznego zarządzania i kierowania zespołami ludzi. Szczególnie cenne mogą być umiejętności rozwiązywania występujących w miejscu pracy konfliktów, a także wykształcenie zdolności negocjacyjnych. Nabycie tych umiejętności zapewni szersze i pogłębione spojrzenie na mechanizmy ludzkiego zachowania oraz relacje interpersonalne w miejscu pracy.

Studia na kierunku Psychologia w biznesie – co po tym?

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia w biznesie otrzymują solidne wykształcenie, co daje im dobry start na rynku pracy. Po ukończeniu studiów zdobędziesz kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mogą być skutecznie wykorzystane zarówno we władnej działalności gospodarczej, jak i podczas pracy na rzecz organizacji prywatnych i publicznych.

Po studiach psychologicznych odnajdziesz się m.in. na stanowisku menedżera, psychologa biznesu, trenera biznesu, mediatora czy rekrutera. Twój zakres możliwości zawodowych będzie obejmował również pracę w obszarze mediów oraz agencji marketingowych, reklamowych i public relations.

Skip to content