Prawo w działalności gospodarczej - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Prawo w działalności gospodarczej

Dlaczego warto wybrać studia?

> Zyskasz wiedzę z zakresu prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego),
> zdobędziesz niezbędną wiedzę z tych działów prawa, które mają ścisły związek z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszeniem i zakończeniem działalności gospodarczej,
> nauczysz się stosować przepisy prawa gospodarczego w praktyce.

Studia podyplomowe Prawo gospodarcze zostały utworzone przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktyki prawa oraz finansów.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych Prawo gospodarcze (na czas trwania studiów) dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

Cel studiów:

Przygotujesz się do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego stosowania przepisów prawa regulujących obrót profesjonalny (między przedsiębiorcami) i ściśle z nim związany obrót konsumencki.

Profil uczestnika:

Studia Prawo gospodarcze są dla Ciebie, jeżeli:

> chcesz podjąć działalność gospodarczą,
> jesteś przedsiębiorcą i pragniesz usystematyzować lub wzbogacić swoją wiedzę o obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie obrotu gospodarczego,
> prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zobowiązany do stosowania przepisów regulujących obrót gospodarczy,
> pracujesz w tych organach publicznych, które zajmują się obsługą lub pomocą dla przedsiębiorców.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prawo gospodarcze (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

2000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Piotr Kukuryk

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

I. Wybrane zagadnienia prawa

 1. Teoria prawa
 2. Prawo pracy w działalności gospodarczej
 3. Prawo cywilne w działalności gospodarczej
 4. Postępowanie przed organami administracyjnymi w sprawach gospodarczych
 5. Postępowanie egzekucyjne w działalności gospodarczej
 6. Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych
 7. Ordynacja podatkowa
 8. Podatek VAT
 9. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 10. Podatek dochodowy od osób prawnych
 11. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe
 12. Ochrona własności intelektualnej

II. Prawo gospodarcze

 1. Prawo umów gospodarczych
 2. Prawo przedsiębiorcy
 3. Usługi bankowe i ubezpieczeniowe w działalności gospodarczej
 4. Ochrona konkurencji i zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji
 5. Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 6. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego
 7. Prawo rynku kapitałowego
 8. Prawo spółek
 9. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 10. Międzynarodowe prawo handlowe
 11. Unijne prawo gospodarcze
 12. Prawo e-handlu
 13. Relacje prawne przedsiębiorcy z konsumentem

III. Elementy finansów i rachunkowości

 1. Finanse przedsiębiorstw
 2. Rachunkowość dla przedsiębiorców

IV. Seminarium

Wykładowcy

dr Błażej Bugajski

Prof. UEK dr hab. Jan Byrski

dr Paweł Dąbek

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

mgr Maciej Gnela

dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

dr Piotr Kukuryk

dr Jacek Lachner

dr Jolanta Loranc-Borkowska

dr Karol Magoń

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

dr hab. Barbara Nita-Światłowska prof. UEK

Prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca

dr Karol Ryszkowski

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr hab. Joanna Wyrobek prof. UEK

Skip to content