Europejskie studia menedżerskie typu MBA - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Europejskie studia menedżerskie typu MBA

Dlaczego warto wybrać kierunek Europejskie studia menedżerskie typu MBA (określany też jako „polskie MBA”)?

> Poznasz elementy psychologii i sztuki komunikowania,
> zdobędziesz wiedzę na temat zarządzania strategicznego,
> zyskasz wiadomości z zakresu prawa gospodarczego,
> poszerzysz wiadomości dotyczące aspektów marketingowych,
> zdobędziesz niezbędną wiedzę na temat handlu międzynarodowego.
> Studia mają charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu nauczysz się zarządzania wykorzystując wiedzę z różnych obszarów nauki.

Cel studiów:

Dowiesz się, jak być skutecznym menedżerem w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz jak wygląda organizacja sektora non-profit współpracującego z partnerami zagranicznymi.

Profil uczestnika:

Te studia są dla Ciebie, jeżeli:

> zajmujesz samodzielne stanowisko w korporacji międzynarodowej i jesteś odpowiedzialny za działalność na rynku europejskim,
> chcesz aplikować na stanowiska menedżerskie w przedsiębiorstwach,
> jesteś członkiem kadry menedżerskiej w małym lub średnim przedsiębiorstwie, lub w firmie rodzinnej i planujesz ekspansję na rynki zagraniczne oraz na rynek polski.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.: Delphi Poland, Papieska Akademia Teologiczna, Poczta Polska, Radio Kraków.

Czesne

3950 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

215 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Magdalena Dołhasz

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Moduł: Zarządzanie strategiczne – analiza i otoczenie przedsiębiorstwa, nadzór korporacyjny, audyt wewnętrzny, kontrola strategiczna.
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi – employer branding
 3. Zarządzanie projektami
 4. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 5. Analiza i planowanie finansowe
 6. Rachunkowość zarządcza
 7. Rynki finansowe
 8. Prawo dla menedżerów – prawo cywilne, prawo patentowe, międzynarodowe prawo gospodarcze.
 9. Handel międzynarodowy i transakcje gospodarcze
 10. Moduł: Marketing i komunikacja rynkowa – zarządzanie relacjami z klientem, badania marketingowe, CSR, public relations – sytuacje kryzysowe, eco-marketing.
 11. Moduł: Kompetencje „miękkie” menadżera – autoprezentacja, wystąpienia publiczne, negocjacje, wizerunek menedżera.
 12. Ekologia i zielona transformacja
 13. Gra symulacyjna Project Board
 14. Gra certyfikowana Change Management
 15. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

mgr Konrad Bąk

mgr Krzysztof Biel

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

prof. UEK dr hab. Paweł Cabała

dr Magdalena Dołhasz

Prof. UJ dr hab. Jarosław Flis

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

dr hab. Tomasz Kafel prof. UEK

mgr Szymon Konarski

Krzysztof Misiołek Ph.D.

mgr Agnieszka Pala

Krzysztof Pawlak Ph.D.

Prof. UEK dr hab. Jarosław Plichta

mgr Jerzy Pocica

dr Maciej Skocz

dr Jerzy Skrzypek

dr Adriana Paliwoda-Matiolańska

dr Teresa Sławińska

mgr Joanna Sobura

mgr Lidia Wysoczańska

prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

prof. UEK dr hab. Piotr Hadrian

Skip to content