Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA?

> Zyskasz praktyczne umiejętności, dzięki którym podniesiesz zawodową skuteczność,
> pogłębisz swoją wiedzę z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów i prawa,
> zdobędziesz użyteczną wiedzę z wielu dziedzin nauki, popartą licznymi, praktycznymi przykładami,
> studiując w grupie doświadczonych menedżerów wymienisz się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami problemów zawodowych,
> rozwiniesz sieć swoich kontaktów biznesowych,
> będziesz mógł czerpać z wiedzy i doświadczenia starannie dobranych wykładowców (pracowników UEK) oraz praktyków biznesu.

Cel studiów:

Zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę niezbędną do zarządzania przedsiębiorstwami.

Profil uczestnika:

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeżeli:

> zajmujesz kierownicze stanowisko w organizacji, ale nie posiadasz wykształcenia ekonomicznego i pragniesz wzbogacić swoją wiedzę
z zakresu zarządzania,
> chcesz rozwinąć umiejętności skutecznego kierowania przedsiębiorstwem w burzliwym otoczeniu zewnętrznym.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478). 

Zarządzanie przedsiębiorstwem – nowoczesne studia menedżerskie typu MBA w Krakowie

Studia podyplomowe typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK to nowoczesny kierunek stworzony z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość z pracą na stanowiskach menedżerskich lub kierowniczych. Ich celem jest wykształcenie skutecznych i odpowiedzialnych menedżerów, w pełni przygotowanych do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Studia typu MBA są obecnie uznawane za najbardziej elitarną formę kształcenia i doskonalenia zawodowego osób zarządzających przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Są również bardzo popularnym sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych, ponieważ doskonalą umiejętności przywódcze, uzupełniają wiedzę i poszerzają horyzonty.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczony zespół najlepszych naukowców oraz ludzi biznesu: przedsiębiorców, menedżerów, a także cenionych ekspertów z firm różnych branż. Interdyscyplinarne programy studiów realizujące kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem łączą w sobie zagadnienia z różnych dyscyplin, m.in. zarządzania, rachunkowości, finansów i prawa. Dzięki temu stanowią bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowiskach kierowniczych. O podjęciu studiów menadżerskich MBA powinny pomyśleć zwłaszcza osoby już pracujące jako kierownicy lub pracownicy kadr zarządzających, które chciałyby wzbogacić swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Znaczny odsetek kandydatów decydujących się na studia managerskie w Krakowie stanowią ci, którzy mają doświadczenie w branży i wiedzą, jak pokierować swoim rozwojem zawodowym. Studia podyplomowe managerskie skierowane są także do tych, którzy chcą dokształcić się lub przekwalifikować.

Sylwetka absolwenta 

Studia typu MBA dają swoim absolwentom szerokie możliwości. Ukończenie kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem gwarantuje nabycie umiejętności ważnych dla pracy menedżera, które niemal natychmiast można wykorzystać w działalności. Absolwent studiów menedżerskich na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem wykazuje się zaawansowaną, specjalistyczną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dyscyplin pokrewnych. Uzyskanie dyplomu studiów menadżerskich typu MBA to potwierdzenie zdobycia kompetencji i umiejętności zapewniających rozwój kariery zawodowej w środowisku biznesu. Ukończenie kierunku korzystnie wpływa na atrakcyjność kandydata na rynku pracy. Absolwenci będą mogli pracować w zarówno w małych firmach, jak i międzynarodowych korporacjach. Świetnie sprawdzą się również prowadząc własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu studiów menadżerskich typu MBA łatwiej będzie o awans w obecnej firmie lub zdobycie innego, interesującego nas stanowiska wyższego szczebla w organizacjach reprezentujących różne sektory i branże. Wiąże się to oczywiście z satysfakcjonującymi zarobkami, które wpływają na poczucie spełnienia i stabilizacji. Osoby po studiach Master of Business Administration są przygotowane do roli liderów biznesu. Kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem jest idealny dla tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększyć zarobki i odkrywać najnowsze trendy w biznesie międzynarodowym. Warto podkreślić, że dyplom MBA jest akceptowany i respektowany przez czołowe firmy na całym świecie. Zapisanie się na studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem może okazać się więc krokiem milowym w karierze i uzyskaniu dostępu do nowych rynków pracy.

Czesne

3650 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

190 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr Agnieszka Żak

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Tomasz Bem
Tel. 12 293 59 75
E-mail:
tomasz.bem@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Controlling operacyjny przedsiębiorstwa
 2. Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych
 3. Nadzór korporacyjny
 4. Audyt personalny, restrukturyzacja zatrudnienia
 5. Rachunkowość zarządcza i podatkowa
 6. Analiza projektów inwestycyjnych
 7. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 8. Prawo pracy
 9. Podstawy prawa gospodarczego
 10. Podstawy zarządzania
 11. Przywództwo
 12. Public relations – podstawy
 13. Restrukturyzacja przedsiębiorstw – istota i przesłanki
 14. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 15. Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania
 16. Zarządzanie jakością
 17. Zarządzanie projektami
 18. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM)
 19. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 20. Analiza sektorowa
 21. Techniki negocjacji
 22. Zarządzanie czasem
 23. Zarządzanie operacyjne
 24. Systemy motywowania pracowników
 25. ESG i raportowanie pozafinansowe

Wykładowcy

dr Agnieszka Żak

dr Marek Dziura

mgr Agnieszka Flis

dr inż. Mariusz Giemza

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

mgr Maciej Gnela

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

dr hab. Tomasz Kafel prof. UEK

mgr Jakub Kamiński

mgr Szymon Konarski

dr Halina Łyszczarz

dr Piotr Markiewicz

mgr inż. Tomasz Mendelski

Krzysztof Misiołek Ph.D.

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

dr Tomasz Rojek

Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

dr Sebastian Brańka

photo placeholder

mgr Krzysztof Biel

Skip to content