Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2) Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®/Agile)

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®/Agile)

Nauczysz się stosować metody, techniki i narzędzia niezbędne do zaplanowania i wdrożenia projektów,
> dowiesz się więcej na temat tworzenia zespołów projektowych,
> zyskasz wiedzę dotyczącą właściwych kanałów komunikowania się,
> pogłębisz wiedzę z zakresu odgrywania odpowiednich ról (w tym przywódczych) w organizacji,
> odbędziesz akredytowane szkolenie PRINCE2®/Agile z możliwością przystąpienia do egzaminu certyfikującego
Szkolenie wliczone jest w koszt studiów.
Koszt certyfikacji – 900 zł.

Cel studiów:

Poszerzysz wiedzę teoretyczną i rozwiniesz praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem projektami w organizacji.

Profil uczestnika:

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli masz wyższe wykształcenie o dowolnym profilu oraz:

> zarządzasz projektami lub zamierzasz nimi kierować w przyszłości,
> w swojej pracy realizujesz zadania wymagające integracji wieloosobowego zespołu (często składającego się z członków reprezentujących różnorakie specjalizacje zawodowe).

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478),
> certyfikat PRINCE2®/Agile

Czesne

3950 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Michał Teczke
dr Piotr Markiewicz

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Anna Juszczyk
Tel. 12 293 50 29
E-mail:
anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Podstawy zarządzania
 2. Wprowadzenie do zarządzania projektami
 3. Wprowadzenie do zwinnego i ekstremalnego zarządzania projektami
 4. Audyt w realizacji działalności projektowej
 5. Tworzenie zespołów projektowych
 6. Zarządzanie marketingowe
 7. Techniki twórczego myślenia w zarządzaniu projektami
 8. Jakość w zarządzaniu projektami
 9. Zarządzanie zmianą
 10. Motywowanie zespołów projektowych
 11. Opłacalność inwestycji w zarządzaniu projektami
 12. Rozwiązywanie konfliktów w grupie
 13. Zarządzanie strategiczne
 14. Podstawy komunikowania się i negocjacji w pracy projektowej
 15. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 16. Wspomaganie informatyczne w realizacji projektów – MS Project
 17. Zarządzanie międzynarodowe
 18. Controlling realizacji projektów
 19. Prawne zagadnienia zarządzania projektami
 20. Metodyki zarządzania projektami
 21. Budżetowanie i rachunkowość projektów
 22. PRINCE2® / Agile – (przedmiot akredytowany do wyboru*)
 23. Seminarium dyplomowe
*Uruchomienie przedmiotu uzależnione od osiągnięcia minimalnej ilości osób w grupie szkoleniowej.

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

dr Magdalena Dołhasz

dr hab. Artur Hołda prof. UEK

dr hab. Tomasz Kafel prof. UEK

dr Jerzy Kołodziej

dr Ryszard Kołodziej

dr Małgorzata Kosała

dr inż. Wojciech Kraszewski

dr Piotr Markiewicz

Krzysztof Misiołek Ph.D.

dr Grzegorz Miś

dr hab. Janusz Nesterak, prof. UEK

dr inż. Paweł Schmidt

dr Michał Teczke

mgr Wojciech Zatorski

Skip to content