Zarządzanie projektami innowacyjnymi Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie projektami innowacyjnymi?

> Nauczysz się sprawnego organizowania i efektywnego kierowania projektami innowacyjnymi,
> wzmocnisz kompetencje niezbędne do ubiegania się o certyfikat IPMA na poziomie D – Certified Project Management Associate,
> będziesz wiedział, jak praktycznie wykorzystać wiedzę z obszaru zarządzania projektami i teorii innowacji, które stanowią podstawowy warunek rozwoju współczesnych organizacji gospodarczych oraz instytucji sektora publicznego,
> zdobędziesz aktualną wiedzę w zakresie zarządzania projektami oraz lepiej zrozumiesz złożone procesy związane z zarządzaniem innowacjami,
> nauczysz się skutecznie wykorzystywać sprawdzone metody zarządzania projektami, techniki kreatywnego myślenia i design thinking.

Cel studiów:

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i rozwiniesz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania innowacjami.

Profil uczestnika:

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

> ukończyłeś studia wyższe dowolnego profilu, nie masz doświadczenia zawodowego, ale swoją przyszłość chcesz związać z prowadzeniem projektów,
> jesteś pracownikiem instytucji sektora publicznego lub jednostek badawczych odpowiedzialnych za administrowanie projektami, w tym za przygotowanie i monitorowanie projektów unijnych,
> pracujesz w firmie komercyjnej na jednym ze stanowisk: kierownik projektów, członek zespołu lub przedsiębiorca,
> chcesz podnosić swoje umiejętności, jesteś otwarty na nowe idee i poznawanie ciekawych ludzi,
> chcesz zdobyć uznany na świecie certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).
> dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Czesne

3250 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Anna Juszczyk
Tel. 12 293 50 29
E-mail:
anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Zarządzanie rozwojem organizacji
 2. Działalność badawczo-rozwojowa
 3. Koncepcje zarządzania projektami
 4. Definiowanie zakresu projektu
 5. Analiza interesariuszy
 6. Kierowanie zespołem projektowym
 7. Zarządzanie konfliktami
 8. Zarządzanie czasem
 9. Zarządzanie ryzykiem
 10. Budżetowanie i controlling
 11. Komunikacja i negocjacje
 12. Analiza wykonalności
 13. Ocena efektywności
 14. Strategie wdrożeniowe
 15. Komercjalizacja wyników
 16. Metodyki zwinne
 17. Narzędzia informatyczne
 18. Zarządzanie zmianą
 19. Zarządzanie jakością
 20. Finansowanie projektów B+R w Polsce i na świecie
 21. Zasady pozyskiwania funduszy
 22. Prawa własności
 23. Zarządzanie portfelem projektów
 24. Repetytorium

Wykładowcy

mgr inż. Przemysław Adamowski

dr hab. Beata Barczak prof. UEK

mgr Michał Barszcz

dr Katarzyna Bartusik

mgr Rafał Bill

prof. UEK dr hab. Paweł Cabała

mgr Jolanta Drobnicka

prof. Artur Kozłowski

dr Tomasz Małkus

dr hab. Czesław Mesjasz prof. nadzw. UEK

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca

dr inż. Paweł Paterek

mgr Magdalena Pieńkos

mgr Piotr Skrzypczyński

dr Rafał Solecki

dr hab. Małgorzata Tyrańska prof. UEK

dr Jolanta Walas-Trębacz

dr hab. Sławomir Wawak prof. UEK

dr Krzysztof Woźniak

mgr inż. Marcin Zręda

Zarządzanie projektami innowacyjnymi – studia w Krakowie

Zarządzanie projektami innowacyjnymi to studia przygotowujące do pracy w zespołach realizujących określone zadania, przez sprawne planowanie i zarządzanie, by osiągnąć określony cel biznesowy. Podczas kształcenia duża uwaga kierowana jest na wzmacnianie kompetencji miękkich. Wiedza i umiejętności muszą iść w parze ze zdolnościami interpersonalnymi. Zdolność do pracy w grupie, odnajdowania się w sytuacjach kryzysowych, motywowania i wywierania wpływu, pozwala na efektowne kierowanie teamem i rozwijanie potencjału przedsiębiorstwa.

Zarządzanie projektami w Krakowskiej Szkole Biznesu to studia, które przygotowują do organizowania i nadzorowania działań ukierunkowanych na rozwój firmy. Wiedza i umiejętności przekazywane przez praktyków dostosowane są do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Podczas studiów podyplomowych uczestnicy uczeni są iteracyjnego podejścia do planowania działania zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej przy wprowadzaniu nowych produktów oraz usług w dowolnych branżach i rozmaitych firmach. Kierunek różni się od tradycyjnego zarządzania projektami, otwarciem się na zmiany i wykorzystaniem ich potencjału. Szukane są unikalne sposoby, liczy się kreatywność, odwaga i intuicja biznesowa.

Sylwetka absolwenta kierunku Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Osoby, które ukończą zarządzanie projektami studia podyplomowe, mają specjalistyczną wiedzę, która pozwala im lepiej zrozumieć złożone procesy związane z wprowadzeniem innowacji w przedsiębiorstwach. Podczas nauki poznają sprawdzone metody rozwoju firmy, nastawieni są na myślenie twórcze i szukanie nowych form udoskonalenia branży i wdrażaniem nowych idei. Jest to również przygotowanie z zakresu wybierania odpowiedniego stylu zarządzania i elastyczne wprowadzanie jego zasad. Osoby wykształcone w tym kierunku potrafią także dostosować budżet i szacować koszty, przewidując możliwe rozwiązania i dopasowując je do oczekiwań klienta.

Uczestnicy studiów zdobywają kompetencje, które pozwalają im zwinnie zarządzać projektami. Szukając rozwiązań, potrafią podążać za potrzebami klienta i doprecyzowywać je, by osiągnąć jak najlepszy wynik. Wypracowane techniki przyczyniają się do umiejętnego upraszczania procesów wprowadzania innowacji, korzystania z unowocześnień i automatyzacji. Dzięki znajomości odpowiednich narzędzi, można ograniczyć czas i stać się jeszcze bardziej efektywnym, co charakteryzuje absolwentów tego kierunku.

Skip to content