Zarządzanie procesowe Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie procesowe

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie procesowe?

> zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w organizacji, modelowaniem procesów biznesowych, zarządzaniem strategicznym oraz skutecznych sposobów ich implementacji,
> nabędziesz kompetencje w zakresie monitorowania i analizowania uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju organizacji,
>
zdobędziesz umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania relacjami z interesariuszami pomiaru, jak i raportowania na temat procesów w organizacji.

Cel studiów:

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w organizacji, modelowaniem procesów biznesowych, zarządzaniem strategicznym oraz skutecznych sposobów ich implementacji. Nabędziesz kompetencje w zakresie monitorowania i analizowania uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju organizacji, a także umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania relacjami z interesariuszami pomiaru, jak i raportowania na temat procesów w organizacji.

Profil uczestnika:

Studia podyplomowe Zarządzanie procesowe są dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś menedżerem, właścicielem lub członkiem zarządu firmy,
> chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem procesami w organizacji, ekonomicznymi, finansowymi i prawnymi aspektami prowadzonej działalności,
>
jesteś przedsiębiorcą i chcesz prowadzić działalność w sposób zrównoważony,
>
jesteś zainteresowany koncepcją zarządzania procesowego,
>
jesteś pracownikiem średniego i niższego szczebla i chcesz zdobyć kompetencje menedżerskie.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia podyplomowe Zarządzanie procesowe – realizowane wespół z Katedrą Zarządzania Procesowego, odbywac się będą w trybie niestacjonarnym (zajęcia w piątki, soboty oraz opcjonalnie niedziele) z możliwością zdalnego szkolenia. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry. Język wykładowy: polski lub angielski. Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 godzin.

Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego semestru jest obecność na zajęciach oraz przystąpienie do pisemnego egzaminu semestralnego i uzyskanie ceny minimum dostatecznej. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

Czesne

2750 zł/semestr

Forma studiów

hybrydowe

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


prof. UEK, dr hab. Marek Jabłoński

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Karolina Dąbek
Tel. 12 293 55 61
E-mail:
karolina.dabek@uek.krakow.pl

Program studiów

1. Zarządzanie procesami biznesowymi
2. Zarządzanie strategiczne
3. Specyfika pracy menedżera – główne zadania, planowanie i wyznaczenie celów, delegowanie zadań, monitorowanie i ocena wyników
4. Budowanie zespołu
5. Techniki komunikacji w zespole
6. Mentoring a rozwój zawodowy
7. Instrumenty zarządzania jakością
8. Statystyka opisowa w decyzjach zarządczych
9. Mapowanie procesów biznesowych
10. Pomiar procesów biznesowych
11. Modelowanie procesów biznesowych
12. Rachunkowość zarządcza
13. Controlliong finansowy i zarządczy
14. Wdrożenie i utrzymanie kaizen w przedsiębiorstwie
15. Zarządzanie łańcuchem dostaw
16. Systemy motywacji i wynagrodzeń
17. Aspekty prawne w zarządzaniu procesami

Wykładowcy

prof. dr hab. Marek Ćwiklicki

prof. UEK, dr hab. Marcin Gębarowski

prof. UEK, dr hab. Marek Jabłoński

mgr Maciej Kiełtyka

Prof. UEK, dr hab. Bartosz Kurek

prof. UEK, dr hab. Janusz Nesterak

Skip to content