Zarządzanie organizacją w kontekście neuroróżnorodności Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie organizacją w kontekście neuroróżnorodności

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie organizacją w kontekście neuroróżnorodności?

– Poszerzysz wiedzę i zdobędziesz umiejętności w zakresie zarządzania organizacją z uwzględnieniem perspektywy neuroróżnorodności,

– Zyskasz wiedzę w zakresie kształtowania inkluzywnej kultury organizacyjnej i źródeł konkurencyjności organizacji tkwiących w różnorodnych zasobach ludzkich.

Profil słuchacza:

Kierunek Zarządzanie organizacją w kontekście neuroróżnorodności jest dla Ciebie, jeżeli:

– Jesteś kierownikiem – niezależnie od szczebla jaki zajmujesz,

– Jeżeli jesteś menedżerem lub liderem zespołu,

– Jeżeli jesteś specjalistą w dziale HR lub CSR, chesz poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania organizacją z uwzględnieniem perspektywy neuroróżnorodności,

– Jesteś zainteresowany kształtowaniem inkluzywnej kultury orgzanizacyjnej i poszukujesz źródeł konkurencyjności w orgzanizacji tkwiących w różnorodnych zasobach ludzkich.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin

Studia podyplomowe Zarządzanie organizacją w kontekście neuroróżnorodności – realizowane wespół z Katedrą Zarządzania Procesowego, odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zajęcia w piątki, soboty oraz opcjonalnie niedziele) z możliwością zdalnego szkolenia. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry. Język wykładowy: polski. Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 godzin.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3750 zł/semestr

Forma studiów

Liczba godzin


180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku

dr Mariola Wiater

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Karolina Dąbek
tel. 12 293 55 61
E-mail:
karolina.dabek@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 2. Prawne aspekty neuroróżnorodności
 3. Aktywizacja zawodowa osób neuroróżnorodnych
 4. Zarządzanie różnorodnością w organizacji
 5. Organizacja hybrydowa
 6. Sensoryka a neuroróżnorodność
 7. Zarządzanie strategiczne
 8. Zarządzanie marketingowe
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 10. Budowanie zespołu
 11. Kompetencje interpersonalne
 12. Zarządzanie warunkami pracy
 13. Zarządzanie projektami
 14. Seminarium

Wykładowcy

dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani

dr Mariola Wiater

Magdalena Wątrobińska

dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK

dr Anna Kostiukow

dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK

mgr Katarzyna Piętoń

mgr Maciej Kiełtyka

mgr Agnieszka Żurek

mgr Marzena Wójcik

dr hab. Anna Prusak, prof. UEK

mgr Julia Karcz

dr Dariusz Firszt

Skip to content