Zarządzanie Kapitałem Ludzkim - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi?

> Poznasz zagadnienia dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.
> Rozwiniesz umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji menedżerskich.
> Zdobędziesz wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania współczesnych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
> Zyskasz umiejętności wymagane w procesie planowania i wdrażania kluczowych procesów ZKL (pozyskiwania pracowników, oceniania, szkolenia, motywowania, wynagradzania).
> Weźmiesz udział w interaktywnych zajęciach ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji menedżerskich i osobistych, takich jak: planowanie i organizacja pracy własnej, komunikacja interpersonalna, motywowanie, zarządzanie talentami, tworzenie zespołów.
> Spotkasz się z praktykami i poznasz przykłady wdrożeń omawianych zagadnień w organizacjach rynkowych.

Profil uczestnika:

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi są dla Ciebie, jeżeli:

> interesujesz się tematyką zarządzania ludźmi w organizacji,
> chcesz aktywnie oraz skutecznie uczestniczyć w budowaniu własnej ścieżki zawodowej w tym obszarze,
> jesteś menedżerem personalnym, odpowiedzialnym za tworzenie strategii i realizację procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim,
> jesteś HR Business Partnerem, wspierającym menedżerów w realizacji zadań poprzez koordynację procesów zarządzania kapitałem ludzkim w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
> jesteś właścicielem lub osobą zarządzającą małym i średnim przedsiębiorstwem odpowiadasz za kształtowanie procesów zarządzania kapitałem ludzkim,
> jesteś specjalistą zatrudnionym w komórce personalnej, odpowiadającym za jakość zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

> studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w piątki i soboty, a także w nielicznych sytuacjach w niedziele).
> wymiar godzin studiów podyplomowych to 188 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

2750 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

188 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


prof. UEK Tomasz Sapeta

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

Zarządzanie kapitałem ludzkim – strategie, różnorodność, talenty

1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Zarządzanie różnorodnością
3. Zarządzanie talentami

Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnianie cudzoziemców

1. Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2. Zatrudnianie cudzoziemców

Optymalizacja zatrudnienia

1. Rekrutacja i selekcja pracowników
2. Zwalnianie pracowników
3. Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Rozwój pracowników

1. Programy rozwoju pracowników
2. Zarządzanie karierą zawodową
3. Diagnoza potencjału i predyspozycji

Ewaluacja i kontrola w zarządzaniu kapitałem ludzkim

1. System ocen okresowych pracowników
2. Projektowanie procedur AC/DC
3. Audyt i controlling personalny

Wynagradzanie i motywowanie kapitału ludzkiego

1. Systemy wynagradzania
2. Motywowanie pozafinansowe

Kierowanie pracą

1. Zarządzanie czasem
2. Komunikacja interpersonalna
3. Tworzenie zespołów
4. Praca zdalna

Projekty w zarządzaniu kapitałem ludzkim

1. Digitalizacja HR
2. Zarządzanie projektem w zzl
3. Employer branding
4. Organizacja funkcji personalnej w firmie

Seminarium

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

mgr Alicja Dudek

dr Małgorzata Mędrala

prof. UEK dr hab. Alicja Miś

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

mgr Anna Rząca

dr Tomasz Sapeta

prof.UEK Małgorzata Tyrańska

Skip to content