Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi?

> zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji deweloperskich,
> zyskasz informacje na temat oceny opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych,
> dowiesz się więcej o funkcjonowaniu podmiotów w branży deweloperskiej, znaczeniu współpracy z przedstawicielami sektora publicznego oraz lokalnej społeczności w realizacji projektów deweloperskich,
>
nauczysz się sporządzać analizę rynku i poznasz skutki oddziaływań inwestycji deweloperskich na przestrzeń.

Studia prowadzone są pod patronatem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który wspiera kierunek merytorycznie i kadrowo. 

 

Cel studiów:

Przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie działalności deweloperskiej i zarządzania inwestycjami deweloperskimi

Profil uczestnika:

Kierunek studiów Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi jest dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś zawodowo związany z branżą deweloperską lub planujesz rozpocząć karierę zawodową w ramach działalności deweloperskiej,
> jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości, działalności deweloperskiej oraz procesu inwestycyjnego.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).
> dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Czesne

3500 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr Katarzyna Kania

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Anna Juszczyk
Tel. 12 293 50 29
E-mail:
anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów*

I. Wprowadzenie do działalności deweloperskiej
1. Wprowadzenie do zarządzania inwestycjami deweloperskimi
2. Teoretyczne aspekty inwestycji deweloperskich
3. Przegląd segmentów rynku deweloperskiego

II. Uwarunkowania prawne inwestycji deweloperskich
1. Otoczenie prawne działalności deweloperskiej. Przepisy prawne związane z przygotowaniem inwestycji deweloperskiej
2. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o ochronie praw nabywców mieszkań i domów.
3. Reforma planowania przestrzennego. Wyzwania dla branży deweloperskiej.
4. Sprawy sporne w działalności deweloperskiej
5. Prawne aspekty wykorzystania gruntów

III. Modele biznesowe działalności deweloperskiej
1. Formy organizacyjno – prawne firm deweloperskich
2. Rozwój firmy deweloperskiej – tworzenie struktur organizacyjnych
3. Podatki w działalności deweloperskiej

IV. Uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności deweloperskiej
1. Prognozowanie decyzji inwestycyjnych
2. Biznesplan inwestycji deweloperskiej
3. Finansowanie inwestycji deweloperskiej. Źródła finansowania inwestycji deweloperskich.
4. Ekonomiczna efektywność inwestycji
5. Realizacja projektu – budżetowanie i kontroling

V. Uwarunkowania społeczne inwestycji deweloperskich
1. Rola dewelopera w rozwoju miast
2. Przestrzeń publiczna w aspekcie inwestycji deweloperskich
3. Odpowiedzialność społeczna w realizacji inwestycji
4. Zrównoważony rozwój w inwestycjach deweloperskich
5. Współpraca architekta z inwestorem

VI. Uwarunkowania rynkowe w działalności deweloperskiej
1. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
2. Analiza rynku nieruchomości
3. Ustalanie strategii sprzedażowych projektu deweloperskiego
4. Obsługa posprzedażowa (organizacja wspólnot, zarządzanie nieruchomością, organizowanie serwisu gwarancyjnego)

VII. Uwarunkowania techniczne projektów deweloperskich
1. Ocena potencjału inwestycyjnego gruntu
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie
3. Wpływ rozwiązań technicznych na koszty utrzymania nieruchomości
4. Charakterystyki energetyczne budynków (zeroemisyjność)
5. Współpraca dewelopera z przedstawicielami sektora publicznego

VIII. Zarządzanie projektami deweloperskimi
1. Organizacja i zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych
2. Pozyskiwanie gruntów deweloperskich. Sposoby pozyskiwania nieruchomości.
3. Proces negocjacyjny zakupu nieruchomości
4. Narzędzia do analizy lokalizacji inwestycji deweloperskich
5. Znaczenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego

IX. Marketing i odbiór społeczny inwestycji deweloperskich
1. CRM (Customer Relationship Management). Strategia komunikacji.
2. Wizerunek dewelopera w mediach i społeczeństwie. Jak rozmawiać z dziennikarzami i mieszkańcami o inwestycjach deweloperskich.

X. Zajęcia w terenie

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu

Wykładowcy

dr inż. Dorota Bartosz

dr Joanna Barzykowska

Julia Bogdanowicz

Marian Bruliński

Szymon Domagała

Przemysław Dziąg

prof. UEK dr hab. Michał Głuszak

dr Katarzyna Kania

Marek Kordylewski

Bartosz Kostecki

prof. UEK dr hab. Bartłomiej Marona

adw. Agnieszka Michalczuk

Małgorzata Nowodworska

Piotr Ogórek

mgr Jacek Ptak

dr inż. Magda Pluta

dr inż. Aleksandra Radziejowska

Dawid Sporysz

Piotr Stawiarski

Dawid Tatarek

dr inż. Agnieszka Telega

mgr Monika Tkacz

Prof. PK dr hab. inż. Krzysztof Zima

Skip to content