Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem

Dlaczego warto wybrać kierunek Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem?

> Poszerzysz wiedzę na temat ekonomiki handlu,
> skutecznie wdrożysz zmiany w swojej organizacji, dzięki czemu zmniejszysz niepewność i zyskasz przewagę konkurencyjną na rynku,
> rozwiniesz wiedzę dotyczącą jakości, bezpieczeństwa, autentyczności produktów, determinant jakości produktów i identyfikacji ich zafałszowań,
> poznasz podstawowe metody analityczne stosowane w ocenie jakości produktu, w tym mikrobiologii produktu, zasad znakowania i kodowania towarów,
> pogłębisz swoje wiadomości dotyczące logistyki dystrybucji w handlu międzynarodowym,
> sprostasz wyzwaniom związanym z Brexitem (wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE). 

Cel studiów:

Podniesiesz swoje kompetencje zawodowe oraz zaktualizujesz i pogłębisz posiadaną wiedzę z zakresu uregulowań prawnych, organizacyjnych i skarbowych dotyczących wymiany handlowej z Wielką Brytanią.

Profil uczestnika:

Te studia są dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś agentem celnym,
> pracujesz w urzędzie lub instytucji zaangażowanej w pobór należności celnych i podatkowych,
> jesteś zatrudniony w dziale handlowym, księgowym, rozliczeń ceł i podatków,
> jesteś doradcą finansowym,
> jesteś członkiem kadry zarządzającej w firmach importujących towary lub eksportujących towary do Wielkiej Brytanii,
> interesuje Cię zdobycie nowych kompetencji zawodowych i uzyskanie możliwości wpisu na listę agentów celnych Ministerstwa Finansów,
> pracujesz w firmie handlowej, transportowej, spedycyjnej, logistycznej, która dokonuje wymiany towarowej z Wielką Brytanią.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
świadectwo ukończenia studiów
> podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3250 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

185 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr inż Małgorzata Miśniakiewicz

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Prawo i procedury celne
 2. Elementy kalkulacyjne w ustalaniu należności celnych i podatków
 3. Środki i ograniczenia pozataryfowe
 4. Postępowanie celne
 5. Polityka celna
 6. Podatek VAT
 7. Podatek akcyzowy
 8. Ekonomika handlu
 9. Jakość produktu i jej determinanty
 10. Bezpieczeństwo produktu
 11. Metody analityczne w ocenie jakości produktu
 12. Mikrobiologia produktu
 13. Identyfikacja zafałszowań produktu
 14. Logistyka dystrybucji
 15. Znakowanie i kodowanie towarów
 16. Trendy rozwojowe na rynku dóbr konsumpcyjnych

Wykładowcy

Skip to content