Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców

Dlaczego warto wybrać kierunek Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców?

> zyskasz wiedzę odnośnie przepisów polskiego prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego stanowiących istotny dział prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego),
> zdobędziesz niezbędną – zwłaszcza w czasach kryzysu wiedzę odnośnie podstaw rozpoczęcia i przebiegu postepowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych wobec przedsiębiorców, wiedzę z tych działów prawa, które mają ścisły związek z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszeniem i zakończeniem działalności gospodarczej,
> nauczysz się stosować przepisy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego w praktyce – zarówno z punktu widzenia dłużnika dążącego do skutecznej restrukturyzacji swoich zobowiązań (zawarcie układu), jak i wierzyciela,
> zapoznasz się z prawami i obowiązkami podmiotów postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego – zarówno dłużnika jak i jego wierzycieli,
> zdobędziesz wiedzę co do skutków wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego – zarówno dla dłużnika jak i dla jego wierzycieli,
> zdobędziesz wiedzę odnośnie zadań i kompetencji syndyka masy upadłości oraz nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
> zdobędziesz wiedzę odnośnie ekonomicznych i rachunkowych aspektów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców.

Studia podyplomowe Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców zostały utworzone przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

 

 

Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktyki prawa oraz finansów.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców (na czas trwania studiów) dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

Cel studiów:

Przygotujesz się do ewentualnego udziału w postępowaniach restrukturyzacyjnych i postępowaniu upadłościowym – zarówno w charakterze dłużnika jak wierzyciela.

Zdobędziesz wiedzę przydatną do zdania egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także późniejszego wykonywania zadań syndyka, nadzorcy lub zarządcy.

Profil Uczestnika:

Studia podyplomowe Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw są dla Ciebie, jeżeli:

> planujesz uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego,
> jesteś prawnikiem – w szczególności aplikantem radcowskim lub adwokackim pragnącym pogłębić swą wiedzę w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego,
> chcesz podjąć działalność gospodarczą,
> jesteś przedsiębiorcą, albo przedstawicielem kadry zarządzającej,
> jesteś pracownikiem banku, firmy leasingowej, pracownikiem firmy windykacyjnej lub oddziału windykacyjnego w przedsiębiorstwach, a także osobą zajmującą się nadzorem właścicielskim – jeżeli tylko zakres Twoich obowiązków wymaga znajomości regulacji z dotyczących postępowania upadłościowego i postępowań restrukturyzacyjnych.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz.478).

Czesne

2300 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


prof. UEK, dr hab. Piotr Horosz

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Prawo upadłościowe a prawo restrukturyzacyjne – geneza, źródła, funkcje i zasady
 2. Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – Krajowy Rejestr Zadłużonych
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa upadłościowego. Zdolność upadłościowa przedsiębiorców
 4. Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego
 5. Skutki ogłoszenia upadłości
 6. Podmioty postępowania upadłościowego. Prawna pozycja syndyka masy upadłości
 7. Przebieg postępowania upadłościowego. Likwidacja masy upadłości
 8. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe
 9. Odrębne postępowania upadłościowe. Upadłość deweloperska
 10. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa restrukturyzacyjnego. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
 11. Ogólne regulacje dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych i ich skutków. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego
 12. Znaczenie i pozycja prawna nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy. Plan restrukturyzacyjny i jego opracowanie – warsztaty
 13. Przebieg poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych
 14. Układ w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Układ częściowy
 15. Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 16. Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne
 17. Pozaustawowe sposoby restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorcy
 18. Prawnopodatkowe aspekty upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorcy
 19. Ekonomiczne aspekty upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorcy
 20. Rachunkowość przedsiębiorcy w upadłości i w restrukturyzacji
 21. Zarządzanie przedsiębiorstwem w okresie restrukturyzacji
 22. Seminarium

Wykładowcy

mgr Paweł Dyrduł

dr Edyta Figóra-Góralczyk

dr hab. Piotr Horosz prof. UEK

dr Anna Juryk

dr Aneta Mendrek

dr hab. Joanna Wyrobek prof. UEK

Skip to content