Sustainable Energy Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Sustainable Energy

Dlaczego warto wybrać kierunek Sustainable Energy?

> Zdobędziesz kompetencje w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i minimalizowania wpływu firmy na środowisko,
> zdobędziesz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie, w tym również z sektora energetycznego,
> nabędziesz kompetencje do inicjowania i koordynowania współpracy z pracownikami, klientami i interesariuszami w obszarze zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej i energetycznej,
> zyskasz cenne kompetencje i umiejętności w kontekście oceny i analizy polityki i procesów wewnętrznych w firmie, których efekty nie są obojętne dla środowiska i zmian klimatycznych.

Profil uczestnika:

Kierunek Sustainable Energy jest dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś pracownikiem sektora prywatnego lub publicznego w jednostce z obszaru zrównoważonej energii, zainteresowanym tematyką: zarządzania ryzykiem, marki, społecznej odpowiedzialności biznesu, komunikacji i relacji biznesowych, zarządzania jakością, relacji z otoczeniem zewnętrznym oraz doskonaleniem procesów operacyjnych,
> jesteś pracownikiem firmy aspirującym do funkcji menedżerskich zainteresowanym kompleksowym zarządzaniem zrównoważonym rozwojem, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska i energii,
> pracujesz na stanowisku kierowniczym lub jesteś członkiem kadry zarządzającej lub menedżerskiej w przedsiębiorstwie z obszaru zarządzania energią.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia podyplomowe odbywać się będą w języku angielskim lub polskim w trybie niestacjonarnym, tj. weekendowym (dwa razy w miesiącu w piątki, soboty lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Sustainable Energy (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Shell

Partner Kierunku – Shell

Shell to międzynarodowa firma energetyczna, która produkuje i sprzedaje ropę naftową, gaz ziemny, a także opracowuje i sprzedaje różne formy energii, takie jak biopaliwa i niskoemisyjna energia elektryczna. Firma działa w ponad 70 krajach i zatrudnia ponad 80 000 osób na całym świecie. Shell jest znany ze swojego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju, inwestowania w badania i rozwój nowych technologii w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i promowania korzystania z czystszych form energii. Shell jest partnerem kierunku oraz współfinansuje studia podyplomowe „Sustainable Energy”. To partnerstwo umożliwia uczestnikom studiów zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy w dziedzinie zrównoważonej energii, ściśle współpracując z ekspertami branżowymi. Ten program zapewnia uczestnikom kompleksowe zrozumienie wyzwań i możliwości związanych ze zrównoważoną energią, wyposażając ich w umiejętności i wiedzę potrzebne do wprowadzania zmian i wywierania pozytywnego wpływu w tej dziedzinie.

 

Czesne

5000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Agnieszka Pach-Gurgul

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Karolina Dąbek
Tel. 12 293 55 61
E-mail:
karolina.dabek@uek.krakow.pl

Program studiów

  1. Climate Change Science and Policy
  2. Energy Systems, Policy and Politics
  3. Global Economy & Finance
  4. Sustainability, Innovation and Transition in the Oil and Gas Sector Project
  5. Sustainable Infrastructure – Planning and Operations
  6. Leadership and Innovation
  7. Lifetime Cycle Assessment
  8. Diversity and Inclusion in the Workplace
  9. Media and Successful Communication
  10. Final Project Seminar 

Wykładowcy

prof. dr hab. Łukasz Mamica

dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

mgr Anna Kornecka

dr hab. Piotr Olaf Żylicz

dr Marta Ulbrych

dr Agnieszka Pach-Gurgul

mgr Kamil Wyszkowski

dr Robert Szydło

Skip to content