Projektowanie systemów jakości w firmie Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Projektowanie systemów jakości w firmie

Dlaczego warto wybrać kierunek Projektowanie systemów jakości w firmie?

 • Poszerzysz wiedzę na temat inżynierii i kosztów jakości oraz odbiorczej kontroli jakości,
 • poznasz międzynarodowe systemy zapewnienia jakości oraz zarządzania środowiskowego,
 • dowiesz się więcej na temat zarządzania operacjami, statystyki matematycznej, statystycznego sterowania procesami,
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą aspektów prawnych ochrony rynku, sporządzania dokumentacji systemu i audytu wewnętrznego,
 • dowiesz się, na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 
 • pogłębisz wiedzę z zakresu zarządzania poprzez analizę ryzyka (HCCP).

Wszystkie omawiane zagadnienia są przedstawiane na bazie wymagań międzynarodowych norm ISO serii 9000, 14000, normy Pn18001 oraz programu Eco Management and audyt Scheme (EMAS) Unii Europejskiej.

Cel studiów:

Poznasz współczesne koncepcje zarządzania systemami jakości, środowiskowymi oraz bezpieczeństwa pracy w różnego typu jednostkach organizacyjnych.

Profil uczestnika:

Kierunek studiów Projektowanie systemów jakości w firmie jest dla Ciebie, jeżeli:

 • jesteś odpowiedzialny za wdrażanie i kierowanie systemami zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym lub w organizacji naukowo-badawczej, administracyjnej, oświatowej,
 • jesteś pracownikiem firmy konsultingowej,
 • kierujesz małym lub średnim przedsiębiorstwem i chcesz zdobyć wiedzę, która umożliwi Ci uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym,
 • nie posiadasz dużego doświadczenia, ale chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne dla Twojej dalszej kariery zawodowej.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Projektowanie systemów jakości w firmie (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3900 zł/semestr

Forma studiów

Liczba godzin


200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku

dr Jan Madej

Kontakt


Biuro Studiów Podyplomowych
E-mail:
ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Zarządzanie operacjami
 2. Statystyka matematyczna
 3. Inżynieria jakości
 4. Koszty jakości
 5. Statystyczne sterowanie procesami
 6. Odbiorcza kontrola jakości
 7. Międzynarodowy system zapewnienia jakości
 8. Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego
 9. Integracja systemów zarządzania – elementy wspólne systemów
 10. Dokumentacja systemu i audyt wewnętrzny
 11. Prawna ochrona rynku
 12. Pakiety komputerowe
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 14. Zarządzania poprzez analizę ryzyka (HACCP)
 15. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

Skip to content