Prawo w medycynie Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Prawo w medycynie

Dlaczego warto wybrać studia Prawo w medycynie?

Studia podyplomowe Prawo w medycynie, organizowane są przez Instytut Prawa UEK oraz Krakowską Szkołę Biznesu.

Patronat nad studiami objęło Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego. 

Zajęcia na studiach prowadzą przedstawiciele nauki i praktycy prawa oraz inni specjaliści z zakresu prawa medycznego, prawa cywilnego, ochrony zdrowia.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

Cel studiów:

 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zasad jego finansowania,
 • poznasz kluczowe zagadnienia z obszaruprawa medycznego, ochrony praw pacjenta, zasad prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, w tym ochrony danych o zdrowiu w aspekcie RODO,
 • poznasz zakres odpowiedzialności za szkody medyczne i sposoby dochodzenia roszczeń,
 • poruszamy zagadnienia telemedycyny i e-medycyny, nowych technologii wykorzystywanych w ochronie zdrowia oraz prawnych konsekwencji ich stosowania, kwestii etycznych i bioetycznych.

Profil uczestnika:

Jeżeli należysz do grona osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia to studia Prawo w medycynie są dla Ciebie.

Zapraszamy:

 • osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz administracyjno-kadrowych,
 • osoby pracujące w NFZ, biurach Rzecznika Praw Pacjenta, samodzielnych praktykach lekarskich, zakładach ubezpieczeniowych,
 • osoby wykonujące zawody medyczne, w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako praktyka indywidualna lub grupowa,
 • praktyków w zakresie dochodzenia roszczeń za szkody medyczne, w tym adwokatów i radców prawnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w obszarach prawa medycznego oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prawo w medycynie (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

4800 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin


230 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


mgr Paweł Dyrduł

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Kontraktowanie i finansowanie świadczeń zdrowotnych
 2. Zatrudnianie w ochronie zdrowia – prawo pracy
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna w ochronie zdrowia
 4. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych
 5. Prawa i obowiązki osób wykonujących zawody medyczne
 6. Prawa i obowiązki pacjenta
 7. Prawo w marketingu podmiotów leczniczych
 8. Ubezpieczenia prywatne w ochronie zdrowia
 9. Prawo farmaceutyczne
 10. Prawo w badaniach klinicznych
 11. Telemedycyna i zdalna opieka medyczna – aspekty prawne
 12. Cyberbezpieczeństwo oraz ochrona danych osobowych
 13. Wyzwania zarządzania w ochronie zdrowia
 14. Dylematy prawno-etyczne w ochronie zdrowia*
 15. Prawo zamówień publicznych – moduł dodatkowy/nieobowiązkowy

* prokreacja medycznie wspomagana, transplantacja, aborcja, opieka paliatywna, uporczywa terapia, eutanazja i wspomagane samobójstwo – konwersatorium.

Wykładowcy

Kamil Myszka

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

Kinga Filipowicz-Mąka

Monika Zieniewicz

mgr Paweł Dyrduł

Skip to content