Prawo deweloperskie i lokalowe Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Prawo deweloperskie i lokalowe

Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo deweloperskie i lokalowe?

> Zdobędziesz, rozwiniesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie prawa obrotu nieruchomościami,
>podniesiesz swoje kwalifikacji w zakresie rozumienia stanu prawnego i problemów prawnych na rynku nieruchomości (szczególnie dotyczących prawa deweloperskiego i lokalowego),
> nauczysz się sprawnego posługiwania przepisami prawa i nakazami etyki,
> pogłębisz teoretyczną wiedzę z przedmiotów kierunkowych,
> nauczysz się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej pracy (w związku z tym, w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady, jak i zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych).

Studia Prawo deweloperskie i lokalowe funkcjonują przy Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego w Instytucie Prawa UEK, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa nieruchomości.

Studia objęte są patronatem: 

Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań 

Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości 

szan

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje uczestnikom studiów podyplomowych (na czas trwania studiów) dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

Cel studiów:

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku deweloperskiego i lokalowego w Polsce. Przygotujesz się do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach i staniesz się ekspertem w tej branży.

Profil uczestnika:

Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje zróżnicowany zakres wiadomości, które będą dla Ciebie przydatne, gdy pracujesz: w spółkach deweloperskich i agencjach nieruchomości, firmach budowlanych, jednostkach sektora finansów publicznych lub samodzielnie prowadzisz działalność gospodarczą.

Kierunek studiów Prawo deweloperskie i lokalowe jest dla Ciebie, jeżeli:

> pracujesz w spółkach deweloperskich i agencjach nieruchomości na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz administracyjno-kadrowych,
> jesteś notariuszem, radcą prawnym lub adwokatem,
> ukończyłeś wyższe studia (magisterskie lub licencjackie), w szczególności kierunki takie jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie, administracja,
> pracujesz w firmie pośredniczącej w obrocie nieruchomościami i zarządzającej nieruchomościami prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi,
> zawodowo zajmujesz się zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami komercyjnymi,
> dopiero planujesz rozwój w obszarze rynku deweloperskiego i lokalowego.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prawo deweloperskie i lokalowe (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

185 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr Ewelina Badura

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Prawa do nieruchomości (pojęcie nieruchomości,własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe)
 2. Rodzaje nabycia własności nieruchomości (nabycie pierwotne i wtórne, posiadanie, zasiedzenie)
 3. Umowy w obrocie nieruchomościami (umowa przedwstępna, sprzedaż, zamiana, darowizna, umowa o dożywocie, umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości, umowa o dział spadku, powiernicze nabycie nieruchomości, przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie)
 4. Podział nieruchomości (geodezyjny, prawny, fizyczny, quoad usum)
 5. Ograniczone prawa rzeczowe (obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebności, użytkowanie, hipoteka)
 6. Rejestry nieruchomości (księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków)              
 7. Gospodarka nieruchomościami (ustawa o gospodarce nieruchomościami)
 8. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców i prawo prywatne międzynarodowe
 9. Opodatkowanie obrotu nieruchomościami

II. PRAWO DEWELOPERSKIE

 1. Prawne aspekty procesu planistycznego (zagospodarowanie terenu; zmiana przeznaczenia nieruchomości, podział i scalanie, opłata adiacencka; decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie)
 2. Prawne aspekty procesu projektowania i procesu budowlanego (umowa o prace projektowe; umowa o roboty budowlane)
 3. Umowa deweloperska – charakter prawny, zawarcie umowy, niedozwolone klauzule umowne  
 4. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 5. Odpowiedzialność za wady lokalu
 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla deweloperów
 7. Krajowy Zasób Nieruchomości

III. PRAWO LOKALOWE

 1. Najem lokalu mieszkalnego i komercyjnego (najem zwykły, najem okazjonalny, najem instytucjonalny, najem krótkoterminowy)
 2. Dodatki mieszkaniowe
 3. Podatkowe aspekty wynajmu lokali mieszkalnych i komercyjnych
 4. Spółdzielcze prawa do lokali
 5. Prawo własności lokalu
 6. Prawa i obowiązki wspólnot mieszkaniowych (zarząd nieruchomością wspólną)
 7. Służebność mieszkania i użytkowanie lokali mieszkalnych
 8. Postępowanie egzekucyjne – eksmisja z lokalu
 9. Timesharing

Wykładowcy

dr Ewelina Badura

dr hab. Adam Bieranowski prof. UWM

dr Wojciech Fill

mgr Rafał Fronczek

dr hab. Magdalena Habdas prof. UŚ

dr Filip Pietrzyk

dr hab. Aneta Kaźmierczyk prof. UEK

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr

dr Katarzyna Knawa

mgr Tomasz Kot

dr Jacek Lachner

dr Jolanta Loranc-Borkowska

dr Michał Łuc

mgr Krzysztof Maj

mgr Andrzej Bolesław Nikiforów

dr Monika Tarnawa-Zajączkowska

mgr Paulina Pałach

Skip to content