Menedżer produktów żywnościowych Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Menedżer produktów żywnościowych

Dlaczego warto wybrać studia Menedżer produktów żywnościowych?

 1. Poznasz techniki twórczego myślenia oraz aktywnego poszukiwania pomysłów i rozwiązań,
 2. dowiesz się, jakie są etapy i metodologia prowadzenia procesu projektowania oraz rozwoju produktów żywnościowych,
 3. nauczysz się przeprowadzać efektywną komercjalizację oraz będziesz wiedział, jak monitorować skuteczność wdrożenia nowych produktów na rynek,
 4. nabędziesz umiejętności związane z projektowaniem i dokumentowaniem procesu FPD,
 5. nauczysz się wdrażać i utrzymywać rozwiązania systemowe, ukierunkowane na opracowywanie nowych produktów żywnościowych, doskonalenie ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego zgodnie z wymaganiami systemów BRC i IFS.

Cel studiów:

Zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania i doskonalenia produktów żywnościowych w firmach przemysłu spożywczego. Poznasz nowoczesne metody wdrażania innowacji produktowych w przemyśle spożywczym.

Profil uczestnika:

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

 1. pracujesz w działach R&D odpowiedzialnych za projektowanie i rozwój produktów żywnościowych oraz wprowadzanie ich na rynek (jesteś kierownikiem projektu, technologiem żywności),
 2. jesteś pracownikiem jednego z działów: kontroli jakości, zakupów, sprzedaży i marketingu, interesujesz się identyfikacją trendów rozwojowych w branży spożywczej i chcesz poznać skuteczne metody ich aplikacji w procesie opracowywania, doskonalenia i komercjalizacji nowości produktowych.

Informacje:

Studia podyplomowe Menedżer produktów żywnościowych zostały utworzone przez Katedrę Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – obecnie Katedra Jakości Produktów Żywnościowych w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem. Od 2021 r. znajdują się w ofercie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3250 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

186 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Projektowanie produktów żywnościowych
 2. Design Thinking w rozwoju produktu
 3. Analiza dekompozycyjna produktu
 4. Analiza sensoryczna
 5. Substancje dodatkowe w projektowaniu żywności
 6. Nowoczesne technologie w produkcji żywności
 7. Dietetyka a rozwój produktu
 8. Metody badań konsumenckich
 9. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
 10. Wymagania prawne w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów
 11. Innowacje w opakowalnictwie żywności
 12. Design w projektowaniu żywności
 13. Ryzyko w rozwoju nowych produktów
 14. Komercjalizacja produktów żywnościowych – model marketingowy Canvas
 15. Metody i techniki rozwiązywania problemów i doskonalenia produktu (FMEA)

Wykładowcy

Skip to content