Menedżer ESG Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Menedżer ESG

Forma studiów:

1 grupa: online
2 grupa: stacjonarna 
Zapisy do obu grup w systemie IRK.

Dlaczego warto:

Wprowadzane w ostatnich latach w Unii Europejskiej regulacje kładą coraz większy nacisk na wdrożenie kwestii ESG do praktyki przedsiębiorstw. Nowe regulacje dotyczące raportowania są elementami kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz zrównoważonych inwestycji, których celem jest ukierunkowanie przepływu kapitału w stronę podmiotów, inicjatyw i działań wspierających zrównoważony rozwój. Są one adresowane nie tylko do największych spółek giełdowych, ale też będą wkrótce dotyczyć wielu innych podmiotów spoza rynku publicznego. Znajomość zagadnień ESG będzie kluczowa dla zapewnienia przedsiębiorstwom właściwych warunków dla dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Partner kierunku


Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Menedżer ESG” to dedykowane studia organizowane we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych przeznaczone dla aktualnej i potencjalnej kadry menedżerskiej firm (zarówno spółek publicznych, emitentów papierów wartościowych, jak pozostałych podmiotów) objętych wymogami dyrektywy CSRD w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, a także pracowników firm doradczych świadczących usługi w zakresie przygotowania do takiego raportowania.

Cel studiów:

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy uczestników studiów podyplomowych na temat zrównoważonych finansów, obowiązków i zakresu raportowania niefinansowego, rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za raportowanie zrównoważonego rozwoju w zakresie wdrażania zmian z perspektywy ESG, a także sporządzania stosownych raportów. Zarówno dobór prowadzących, jak i tematyka zajęć z zakresu finansów, prawa, komunikacji, przywództwa, zarządzania strategicznego oraz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju umożliwia pozyskanie oraz rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju oraz obowiązujących standardów.

Czesne

4000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna/zdalna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin

Dyrektor kierunku


dr Magdalena Zajączkowska

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Wprowadzenie do ESG i zrównoważonych finansów
 2. Uwarunkowania prawne ESG
 3. ESRS – analiza podwójnej istotności
 4. Taksonomia UE
 5. Strategia dekarbonizacji
 6. ESRS – standardy środowiskowe
 7. ESRS – standardy społeczne
 8. ESRS – standardy ładu korporacyjnego
 9. Analiza ryzyk ESG i strategia zarządzania ryzykiem
 10. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa z perspektywy ESG
 11. Komunikacja wewnątrz organizacji w zakresie ESG
 12. Komunikacja z interesariuszami w zakresie zrównoważonego rozwoju
 13. Rola giełd w procesach ESG
 14. Zarządzanie danymi ESG
 15. Manager ESG – elementy przywództwa

Wykładowcy

mgr inż. Klaudia Borys

mgr Sławomir Brzózek

dr hab. Anna Doś, prof. UE

mgr Agnieszka Gontarek

dr Jacqueline Kacprzak

prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska

dr Renata Żaba-Nieroda

dr Tomasz Wiśniewski

dr Magdalena Wójcik - Jurkiewicz

Skip to content