Menedżer ESG - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Menedżer ESG

Forma studiów:

1 grupa: online
2 grupa: stacjonarna 
Zapisy do obu grup w systemie IRK.

Dlaczego warto:

Wprowadzane w ostatnich latach w Unii Europejskiej regulacje kładą coraz większy nacisk na wdrożenie kwestii ESG do praktyki przedsiębiorstw. Nowe regulacje dotyczące raportowania są elementami kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz zrównoważonych inwestycji, których celem jest ukierunkowanie przepływu kapitału w stronę podmiotów, inicjatyw i działań wspierających zrównoważony rozwój. Są one adresowane nie tylko do największych spółek giełdowych, ale też będą wkrótce dotyczyć wielu innych podmiotów spoza rynku publicznego. Znajomość zagadnień ESG będzie kluczowa dla zapewnienia przedsiębiorstwom właściwych warunków dla dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Menedżer ESG” organizowane we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych oraz United Nations Global Compact są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców:

– obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej dużych firm notowanych na giełdzie,
– reprezentantów mniejszych spółek publicznych lub planujących debiut na rynku kapitałowym,
– pracowników firm doradczych związanych z obrotem na rynku papierów wartościowych,
– pracowników podmiotów z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
– osób widzących swoją karierę w obszarze ESG,
– zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych „Menedżer ESG” jest poszerzenie, uporządkowanie i zaktualizowanie wiedzy uczestników na temat kwestii ESG (Environmental– Social – Governance) – środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące zrównoważonych finansów, wdrażania ESG w przedsiębiorstwie z punktu widzenia organizacji tego procesu oraz kompetencji zajmujących się tym osób, jak również obowiązków i zakresu raportowania informacji dotyczących ESG. Zarówno wykładowcy, jak i tematyka zajęć poruszają problemy finansów, przywództwa, zarządzania strategicznego oraz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju gwarantuje pozyskanie oraz rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które będą przydatne z uwagi na zachodzące obecnie zmiany regulacyjne.

Czesne

4000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna/zdalna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

praca końcowa

Dyrektor kierunku


dr Magdalena Zajączkowska

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
Tel. 12 293 75 96
E-mail:
renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Wprowadzenie do zrównoważonych finansów
 2. Uwarunkowania prawne w zakresie raportowania niefinansowego w UE (NFRD, SFDR, Taksonomia EU, CSRD, ESRS)
 3. Standardy raportowania niefinansowego (GRI, SASB, TCFD oraz IIRC)
 4. Podstawy rynku kapitałowego z perspektywy ESG
 5. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa z perspektywy ESG
 6. Zagadnienia środowiskowe w raporcie niefinansowym
 7. Zagadnienia społeczne w raporcie niefinansowym
 8. Ład korporacyjny – dobre praktyki spółek giełdowych w zakresie ESG
 9. Raportowanie danych niefinansowych
 10. Komunikacja w zakresie zrównoważonego finansowania
 11. Manager ESG – elementy przywództwa
 12. Seminarium – projekt wdrożeniowy

Wykładowcy

mgr Sławomir Brzózek

dr Katarzyna Chłapek

dr Jacqueline Kacprzak

prof. UEK Małgorzata Kożuch dr hab.

dr Sylwia Krajewska

prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska

dr Magdalena Wójcik - Jurkiewicz

dr Tomasz Wiśniewski

dr Renata Żaba-Nieroda

dr hab. Anna Doś, prof. UE

mgr Agnieszka Gontarek

Skip to content