Logistyka i optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Logistyka i optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw

Dlaczego warto wybrać kierunek ?

 • Aktualne trendy i innowacje w logistyce, w tym Green Logistics, systemy ERP i sztuczna inteligencja.
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zarządzaniu logistycznym na poziomie operacyjnym i strategicznym.
 • Wymiana doświadczeń z praktykami logistyki.
 • Program studiów aktualizowany na podstawie badania satysfakcji absolwentów poprzednich edycji studiów związanych z logistyką.
 • Przygotowanie do różnorodnych ról zawodowych w dziedzinie logistyki, w tym na stanowiskach operacyjnych i strategicznych.

Profil uczestnika:

Oferta kierowana jest przede wszystkim do dwóch grup osób: tych którzy pracują już w działach logistyki i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu różnych obszarów logistyki oraz do tych, którzy są chcą zdobyć nowy zawód i w przyszłości zostać samodzielnymi wartościowymi pracownikami działów logistycznych. Oprócz uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu logistyki, studia są doskonałą okazją do poznania doświadczeń innych osób stykających się na co dzień z praktyką logistyki.

Cel studiów:

Studia podyplomowe Logistyka i optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw daje uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym i strategicznym. Program studiów obejmuje wieloaspektowe problemy z zakresu: zarządzania łańcuchem dostaw, zapasami, logistyki produkcji, dystrybucji i transportu. Poruszane są również zagadnienia dotyczące Green Logistics, zastosowania systemów ERP i sztucznej inteligencji. Dzięki współpracy z osobami, które ukończyły studia podyplomowe z logistyki w poprzednich edycjach, udało się stworzyć optymalny program, uwzględniający praktyczne potrzeby naszych słuchaczy.

Po zakończeniu studiów otrzymasz:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Systemy logistyczne przedsiębiorstw (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin


180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku

dr Dorota Dziedzic

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Tomasz Bem
tel. 12 293 59 75
E-mail:
tomasz.bem@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Aktualne trendy i kierunki zmian w logistyce przedsiębiorstw
 2. Doskonalenie procesów logistycznych i zarządzanie zmianą
 3. Green Logistics
 4. Infrastruktura przedsiębiorstw logistycznych
 5. Logistyka dystrybucji
 6. Logistyka produkcji i zarządzanie jakością
 7. Logistyka transportu i magazynowania
 8. Międzynarodowe sieci handlowe i obsługa klienta w outsourcingu
 9. Negocjacje w logistyce
 10. Systemy ERP w logistyce
 11. Technologie informacyjne w logistyce
 12. Zarządzanie łańcuchem dostaw
 13. Zarządzanie projektami w logistyce
 14. Zarządzanie zapasami i prognozowanie popytu
 15. Zastosowanie sztucznej inteligencji w logistyce
 16. Wykład do wyboru
 17. Seminarium logistyczne

Wykładowcy

dr Dorota Dziedzic

Dr inż. Marta Brzozowska

dr inż. Konrad Kolegowicz

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska

mgr Łukasz Kuliński

mgr inż. Marcin Rosłaniec

dr Paweł Morawski

mgr Łukasz Musialski

mgr Maciej Winiarski

Remigiusz Gawlik Ph.D.

dr Agnieszka Żak

Jakub Więcaszek

mgr Hubert Walczak

Skip to content