Handel i zarządzanie sprzedażą Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Handel i zarządzanie sprzedażą

Dlaczego warto wybrać kierunek Handel i zarządzanie sprzedażą?

 • Nauczysz się tworzyć od podstaw oraz reorganizować działy handlowe,
 • staniesz się profesjonalistą w dziedzinie sprzedaży,
 • poznasz najnowsze trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • podniesiesz efektywność pracy handlowców,
 • będziesz umiał wprowadzić nowoczesne rozwiązania organizacyjnych.
 • możesz studiować zarówno stacjonarnie jak i zdalnie

1 grupa: online
2 grupa: stacjonarna
Zapisy do obu grup w systemie IRK.

Cel studiów:

Celem studiów jest wykształcenie ekspertów w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży, uwzględniających współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stanowią one odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie zgłaszane ze strony praktyki gospodarczej na profesjonalistów posiadających kwalifikacje i umiejętności dotyczące:

 • tworzenia od podstaw oraz reorganizacji działów handlowych,
 • podnoszenia efektywności pracy handlowców,
 • wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych.

W programie uwzględniono koncepcje marketingu relacyjnego, zintegrowanego łańcucha wartości oraz najnowsze tendencje w zakresie merchandisingu. Niezwykle istotnym czynnikiem, który wpłynął na charakter kierunku jest szybki rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnej, ułatwiającej zarządzanie szeroko rozumianą sprzedażą partnerską. Ideą profilu jest kształcenie specjalistów z zakresu sprzedaży w różnych branżach, tak o charakterze wytwórczym, jak i handlowo-usługowym

Profil uczestnika:

Docelowym kandydatem na studenta kierunku studiów podyplomowych Handel i zarządzanie sprzedażą jest osoba zawodowo związana ze sprzedażą i/lub handlem, poszukująca nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności, których wykorzystanie będzie widoczne w codziennej praktyce zawodowej. Treści składające się na kierunek zostały zaplanowane w sposób odpowiadający na potrzeby przedstawicieli różnych branż, zarówno wytwórczych, jak i usługowych (w tym handlowych). Oferta jest adresowana w szczególności do osób pracujących w działach handlowych i działach marketingowych przedsiębiorstw. Kierunek spełni równocześnie oczekiwania przedsiębiorców, dla których wiedza sprzedażowa jest niezbędna w organizacji swojego biznesu i nadzorze nad pracownikami. Gwarancją uniwersalności i praktyczności przekazywanej wiedzy jest też dobór wykładowców, na których składają się specjaliści z zakresu handlu i marketingu, sprzedaży, merchandisingu, psychologii biznesu i prawa, w tym liczne grono trenerów i praktyków.

Po ukończeniu studiów otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Kierunek studiów podyplomowych „Handel i zarządzanie sprzedażą” realizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK został wyróżniony w Magazynie Home&Market jako najlepsze studia podyplomowe w języku polskim.

Czesne

3050 zł/semestr

Forma studiów

zdalna lub stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin

Dyrektor kierunku


dr Sebastian Brańka

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów 

 1. Organizacja i sztuka sprzedaży
 2. Handel w gospodarce rynkowej
 3. Współczesne instrumenty marketingu
 4. Zarządzanie relacjami z klientem
 5. Merchandising
 6. Analiza i prognozowanie sprzedaży
 7. Negocjacje handlowe i asertywność
 8. Cyfrowa transformacja w sprzedaży B2B
 9. Twórcze myślenie
 10. Zarządzanie działem sprzedaży – zapobieganie stratom
 11. Prawna ochrona konsumenta
 12. Badania marketingowe w handlu
 13. Projektowanie i organizacja służb sprzedaży
 14. Współpraca z kluczowymi klientami
 15. Przedmiot do wyboru

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

dr Sebastian Brańka

dr Magdalena Dołhasz

mgr Joanna Gęszka

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

mgr Janusz Liber

dr Jolanta Loranc-Borkowska

<i>dr Torben Mauch</i>

mgr Sławomir Mirek

dr Karolina Orzeł

Prof. UEK dr hab. Jarosław Plichta

mgr Daniel Polek-Pawlak

dr Alicja Szczygieł

prof. dr hab. Andrzej Szromnik

mgr Wioletta Wojtunik

Skip to content