Global Business Management & Analysis (język wykładowy: angielski) Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Global Business Management & Analysis

studia w j. angielskim

Kierunek Global Business Management & Analysis to kompleksowe, dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone stacjonarnie w Krakowie w języku angielskim. Są to studia biznesowe będące odpowiedzią na wyzwania związane z analizą, przetwarzaniem danych oraz zarządzaniem w biznesie międzynarodowym. Fundamentem studiów jest oparcie na idei całościowego podejścia do zarządzania danymi, architektury korporacyjnej i współczesnych uwarunkowań prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej.

Dlaczego warto wybrać kierunek Global Business Management & Analysis?

Ponieważ:

> nauczysz się prowadzenia badań, analityki i oceny modeli biznesowych,
> poznasz mechanizmy rozwiązywania trudności organizacyjnych w biznesie międzynarodowym,
> dowiesz się więcej o identyfikacji wymagań dla procesów biznesowych i rozwiązań informatycznych,
> poznasz narzędzia pracy lidera zespołu, pracy zespołowej oraz analizy biznesowej w ujęciu międzynarodowym,
> zyskasz umiejętności i kompetencje interpersonalne w zakresie twórczego myślenia i pracy w grupie.

Studia podyplomowe Global Business Management & Analysis zostały utworzone przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawna Akademia Ekonomiczna), a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą. Studia te prowadzone są po angielsku, a obsługa studentów odbywa się w języku angielskim i polskim.

KMSG

Cel studiów:

Przygotowanie uczestników do pełnienia roli lidera w zespole wielokulturowym, analityka biznesowego lub osoby zarządzającej zespołem w instytucji międzynarodowej.

Profil uczestnika:

Kierunek studiów Global Business Management & Analysis jest dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś obcokrajowcem,
> pracujesz w firmie (głównie w korporacji międzynarodowej) lub instytucji związanej z tzw. sektorem usług biznesowych, analizą danych,
> jesteś kierownikiem projektów, członkiem zespołu projektowego z sektora finansów i nie tylko,
> planujesz zdobycie wiedzy i nowych kompetencji w zakresie rozwoju biznesu międzynarodowego, zarządzania oraz analizy danych. 

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Global Business Management & Analysis (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).
> dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK,
> certyfikat uczestnictwa w szkoleniach z zarządzania projektami z uwzględnieniem podejścia Agile,
> certyfikat uczestnictwa w szkoleniu PowerBI.

Czesne

3500 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

190 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr Arkadiusz Mroczek

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Renata Wójcik
E-mail:
wojcikr@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. International Economics
 2. Global Economy and Geopolitics of Corporations
 3. International Business Negotiations
 4. Technological Upgrading and Labour Market
 5. Strategic Management 
 6. Digital Marketing & PR
 7. Energy Transformation Management
 8. Diversity and Human Resources Management
 9. Change Management
 10. International Finance
 11. International Accounting
 12. Descriptive Statistics in International Trade and Business
 13. Business Analysis – Introduction
 14. Computer-Aided Data Analysis in International Business
 15. Advanced Excel – Power BI/Query – certified
 16. Project Management – AgilePM/BA – certified

Wykładowcy

mgr Justyna Borowiec

Tomasz Czechowski

Remigiusz Gawlik Ph.D.

Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek

Lidia Mesjasz Ph.D.

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Remigiusz Gawlik Ph.D.

mgr Łukasz Słoniowski

dr hab. Piotr Stanek

Prof. Marek Szarucki

mgr Karolina Zmitrowicz

dr Marta Ulbrych

dr Ruprecht Von Heusinger

Business management – studia w Krakowskiej Szkole Biznesu

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę specjalistyczną z zakresu planowania, tworzenia i wdrażania strategii w biznesie. Uczestnicy są kompleksowo wyposażani w kompetencje do zarządzania procesami zachodzącymi w korporacjach, nabywają umiejętności do kierowania zespołem. Nowoczesny sposób edukacji przygotowuje do poszukiwań innowacyjnych rozwiązań oraz wykorzystania najnowszych narzędzi w pracy, w tym korzystania z udogodnień systemów IT, a także znajomości marketingu cyfrowego.

Osoby studiujące na kierunku Global Business Management & Analysis zdobywają holistyczną wiedzę z obszaru globalnej geopolityki, ekonomii, rachunkowości i finansów, jak również funkcjonowania przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Uczestnicy zajęć są nakierunkowani na rozwijanie zdolności analitycznych i krytycznych. Kształcenie w tym zakresie obejmuje również przygotowanie do prowadzenia analizy ekonomicznej i odnajdowania się w zachodzących zjawiskach ekonomicznych w skali globalnej, podejmowania racjonalnych działań i szukanie alternatywnych możliwości również w sytuacjach ryzyka i niepewności.

Podnoszone są także ich kwalifikacje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego równie ważne są kompetencje miękkie i ich pogłębianie – umiejętność pracy zespołowej, współpracy i komunikacji międzykulturowej, a także prowadzenia negocjacji z przedstawicielami firm i instytucji zagranicznych.

Global Business Management & Analysis – sylwetka absolwenta kierunku

Global Business Management studia podyplomowe prowadzone są w języku angielskim, co dodatkowo pozwala na poszerzenie kompetencji z zakresu konwersacji biznesowych w tym języku. Uczestnicy czerpią wiedzę od kadry ekspertów, którzy mają międzynarodowe doświadczenie biznesowe. Studia dają szansę na zdobycie cennych znajomości zawodowych oraz uzyskanie specjalistycznego przygotowania, by rozwijać karierę w korporacjach i jeszcze lepiej radzić sobie w świecie biznesu.

Osoby, które ukończyły ten kierunek, doskonale odnajdują się w zakresie prowadzenia firm międzynarodowych. Absolwenci mogą wykorzystać swoje kompetencje z dziedziny zarządzania globalnego i analizy danych w pracy na stanowisku m.in. menedżerów międzynarodowych korporacji, ekspertów do spraw finansów, marketingu, wprowadzania innowacji, a także jako pracownicy firm konsultingowych, czy realizując się w sektorze zajmującym się procesami zachodzącymi w biznesie.

Skip to content