Cyberbezpieczeństwo w prawie i praktyce. Audytor wiodący/wewnętrzny systemów zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Cyberbezpieczeństwo
w prawie i praktyce

Audytor wiodący/wewnętrzny systemów zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Dlaczego warto wybrać studia Cyberbezpieczeństwo w prawie i praktyce?

>możesz przystąpić do egzaminu certyfikującego i po jego zdaniu zdobyć uprawnienia do pracy na stanowisku Audytora wiodącego/wewnętrznego systemów zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym,
>zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa cyberprzestrzeni, podstaw systemów informatycznych i technicznych, związanych z bezpieczeństwem danych,
>rozwiniesz praktyczne umiejętności z zakresu funkcjonowania regulacji prawnych i zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego,
>dzięki interdyscyplinarności tych studiów wykształcisz umiejętności zarządzania systemami IT, bezpieczeństwem informacji, w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im. 

Studia Cyberbezpieczeństwo w prawie i praktyce funkcjonują przy Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, w Instytucie Prawa UEK, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, zajęcia prowadzone są głównie przez praktyków – prawników, informatyków, ekonomistów.

Partnerem studiów podyplomowych Cybezbezpieczeństwo w prawie i praktyce jest firma

TUV NORD Polska

Cel studiów:

Studia Cyberbezpieczeństwo w prawie i praktyce skierowane są w głównej mierze do przedstawicieli aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej oraz pracowników średniego szczebla w firmach, które aktywnie wykorzystują rozwiązania cyfrowe, chmurowe, a także osób, którym zależy na wdrażaniu wysokiej jakości standardów bezpieczeństwa w organizacjach, które reprezentują.

Profil uczestnika:

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeżeli:

>jesteś zainteresowana/y zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu regulacji prawnych w cyberprzestrzeni i zarządzania cyberbepzpieczeństwem,
>chcesz zdobyć uprawnienia do pracy na stanowisku Audytora wiodącego/wewnętrznego systemów zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym (Audytor wiodący ISO 27001 lub Audytor wewnętrzny ISO 27001),
>
zależy Ci na wdrażaniu wysokiej jakości standardów bezpieczeństwa w Twojej organizacji,
>
aktywnie wykorzystujesz rozwiązania cyfrowe i chmurowe.

Po zdaniu egzaminu końcowego otrzymasz:

>dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo w prawie i praktyce (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478), 
>po zdaniu egzaminu certyfikującego (fakultatywnie)
Certyfikat – Audytor wiodący lub wewnętrzny systemów zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym (Audytor wiodący ISO 27001 lub Audytor wewnętrzny ISO 27001).

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminu certyfikującego:

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego i po jego zaliczeniu zdobyć uprawnienia do pracy na stanowisku Audytora wiodącego/wewnętrznego systemów zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym. Egzamin organizowany jest fakultatywnie, część teoretyczna – test, część praktyczna – case study.

Proponujemy trzy warianty egzaminów:

 • dla osób z doświadczeniem min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy, stanowisko – patrz: wytyczne dot. certyfikacji, certyfikacja na Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001,
 • dla osób z doświadczeniem mniejszym niż 1 rok – certyfikacja po osiągnięciu wymaganego doświadczenia lub certyfikacja na Audytora wewnętrznego,
 • dla osób bez doświadczenia – certyfikacja na Audytora wewnętrznego.

Egzamin organizowany jest przez Partnera studiów, firmę TUV NORD Polska. Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi TUTAJ 

Koszt egzaminu:

 • Audytor wiodący ISO 27001 – 738,00 PLN brutto (dla osób z doświadczeniem)
 • Audytor wewnętrzny ISO 27001 – 430,50 PLN brutto (dla osób bez doświadczenia)

Czesne

3000 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku

dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Cyberbezpieczeństwo jako nowy obszar bezpieczeństwa – ujęcie definicyjne
 2. Zarządzanie informacją
 3. Prawne aspekty nowych technologii
 4. Prawne aspekty ochrony danych osobowych
 5. Cyberbezpieczeństwo w prawie własności intelektualnej
 6. Umowy w cyberprzestrzeni
 7. Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym
 8. Cyberprzestępczość w prawie karnym
 9. Cyberbezpieczeństwo sektorowe. Wybrane zagadnienia i problemy
 10. Wstęp do informatyki z elementami programowania
 11. Wymagania normy ISO 27001
 12. Audytowanie normy ISO 27001
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w praktyce

Wykładowcy

Prof. UEK dr hab. Jan Byrski

dr Marcin Kiełbasa

dr hab. Grzegorz Mania

dr hab. Małgorzata Mędrala prof. UEK

Prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca

Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

Skip to content