Bankowość i finanse cyfrowe Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Bankowość i finanse cyfrowe

Dlaczego warto wybrać kierunek Bankowość i finanse cyfrowe?

> Zdobędziesz aktualną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych w dobie digitalizacji usług finansowych,
> będziesz wiedział, jak wygląda organizacja banków na polskim i europejskim rynku finansowym,
> rozwiniesz praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości,
> poszerzysz wiadomości z zakresu finansów cyfrowych dotyczące cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, firm FinTechowych
   i BigTechowych oraz innowacyjnych modeli biznesowych banków,
> przygotujesz się w praktyczny sposób do egzaminów oferowanych w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Cel Studiów:

Staniesz się wysokiej jakości specjalistą w spółkach z sektora FinTech, bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych krajowych
i międzynarodowych.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w spółkach z sektora FinTech, bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. W trakcie studiów słuchaczom przekazywana jest najbardziej aktualna wiedza na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków, na polskim i europejskim rynku finansowym, oraz praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych. W wymiarze praktycznym, studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podejścia do egzaminów oferowanych w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminów w ramach Systemu Standardów Zawodowych.

Profil uczestnika:

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli:

> chcesz podjąć pracę w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej,
> interesujesz się zagadnieniami z zakresu finansów cyfrowych,
> chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania instytucji finansowych w Polsce i Europie.

Adresatami studiów podyplomowych są osoby, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra (nie tylko kierunków finansowych lub ekonomicznych), i które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności sektora FinTech, banków komercyjnych i spółdzielczych, instytucji kredytowych, instytucji pośrednictwa i doradztwa finansowego, firm outsourcingowych oraz pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia dedykowane są również osobom, chcącym podjąć pracę w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto, słuchaczami studiów mogą być osoby zainteresowane tematyką z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych.

Po ukończeniu studiów otrzymasz:

> dyplom studiów podyplomowych Bankowość i finanse cyfrowe wydany przez KSB UEK,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z      2021, poz. 478),
> możliwość podejścia do egzaminów w ramach Systemu Standardów Zawodowych ZBP.

Studia podyplomowe Bankowość i finanse cyfrowe realizowane są przy Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zajęcia na tym kierunku prowadzone są wyłącznie w soboty. 

Czesne

3050 zł/semestr

Forma studiów

hybrydowe

Liczba godzin

170 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


Prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Tomasz Bem
Tel. 12 293 59 75
E-mail:
tomasz.bem@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Klient cyfrowy: diagnozowanie potrzeb i efektywna komunikacja
 2. Pieniądz realny i cyfrowy
 3. Produkty i usługi sektora FinTech
 4. Innowacyjne modele i strategie biznesowe w bankowości
 5. Nowe technologie w bankowości
 6. Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym
 7. Zagrożenia cybernetyczne w bankowości
 8. Programy ESG i zmiany klimatyczne na rynku finansowym
 9. Sprawozdawczość bankowa
 10. Regulacje bankowe w UE
 11. Globalny rynek finansowy
 12. Mechanizmy i instytucje stabilizujące rynek bankowy
 13. Zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym
 14. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, prawnym i reputacji
 15. Zachowania etyczne i standardy profesjonalne w bankowości i finansach
 16. Challenger banki i BigTechy na rynku finansowym
 17. Ochrona konsumenta na rynku bankowym
 18. Współczesna polityka pieniężna
 19. Współczesna bankowość specjalistyczna

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Matusz Folwarski

mgr Bartłomiej Balawejder

prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska

dr Piotr Karaś

dr Krzysztof Kil

dr hab. Monika Klimontowicz prof. UE

prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska

mgr Przemysław Kulik

mgr Grzegorz Kwiatkowski

mgr Paweł Łukasik

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

mgr Piotr Nikel

mgr Michał Pastuszak

mgr Łukasz Piechowiak

prof. UEK dr hab. Grzegorz Strupczewski

dr Andrzej Walitza

prof. UE dr hab. Anna Doś

Skip to content