Analityk danych ubezpieczeniowych i specjalista ubezpieczeniowy - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Analityk danych ubezpieczeniowych i specjalista ubezpieczeniowy

Dlaczego warto wybrać kierunek? 

> studia dwuprofilowe pozwalają CI wybrać dostosowane do Twoich potrzeb zagadnienia (obszar kształcenia) a jednocześnie dają szansę udziału w zajęciach profilu równoległego i wymiany doświadczeń z jego uczestnikami,

> zdobędziesz kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy w XXI wieku, uwzględniające sztuczną inteligencję i big data jako podstawę do współpracy i wsparcia w działalności zawodowej

> zdobędziesz unikalne i wysoko specjalistyczne umiejętności w obszarze ubezpieczeniowym, zarządzania ryzykiem, interpretacji treści i danych, uwarunkowań biznesowych, analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego, wyciągania wniosków umożliwiających tworzenie i realizację skutecznych strategii biznesowej,

> nabędziesz umiejętności posługiwania się narzędziami pracy specjalisty ubezpieczeniowego lub analityka ubezpieczeniowego,

> zainwestujesz we własny rozwój i zdobędziesz konkretną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności stanowiące atut w ubieganiu się o pracę lub ubieganiu się o awans,

> zdobyte umiejętności będziesz mógł wykorzystać w pracy w różnych branżach, szczególnie zaś w pracy w zakładach ubezpieczeń, bankach, firmach brokerskich, centrach likwidacji szkód, firmach agencyjnych lub konsultingowych, nadzorze ubezpieczeniowym i innych podmiotach rynku ubezpieczeniowego oraz firmach realizujących usługi outsourcingowe dla tych podmiotów oraz związanych z rynkiem ubezpieczeniowym,

> zajęcia będą prowadzili eksperci i praktycy.

Cel studiów: 

> zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat ubezpieczeń w tym nowych trendów rynkowych, procesów zachodzących w ubezpieczeniach i firmach ubezpieczeniowych oraz firmach związanych z rynkiem ubezpieczeniowym,

> poznasz narzędzia wspierające pracę specjalisty ubezpieczeniowego i analityka ubezpieczeniowego,

> rozwiniesz umiejętności analityczne oraz praktyczne umiejętności twarde i miękkie,

> będziesz mógł realizować na wysokim poziomie zadania zawodowe na różnych szczeblach i w różnych obszarach organizacji, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności organizacyjne oraz kompetencje interpersonalne.

Profil Uczestnika: 

Te studia są dla Ciebie, jeżeli:

> jesteś pracownikiem zakładu ubezpieczeń, banku, firmy brokerskiej, centrum likwidacji szkód, firmy konsultingowej, agentem lub pracownikiem innego podmiotu rynku ubezpieczeniowego lub związanego z rynkiem ubezpieczeniowym lub planujesz podjąć pracę w tych firmach,

> przygotowujesz się do egzaminów, aktuarialnych, brokerskich lub agencyjnych i pragniesz zdobyć oraz ugruntować swoją wiedzę,

> pracujesz lub zamierzasz podjąć pracę w obszarze analizy danych i analizy danych ubezpieczeniowych.

Po egzaminie końcowym otrzymasz: 

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Analityk danych ubezpieczeniowych lub Specjalista ubezpieczeniowy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

Czesne

3250 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna

Liczba godzin

180 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku


dr Grażyna Sordyl

Kontakt


Menedżer kierunku
mgr Łukasz Kos
Tel. 12 293 59 74
E-mail:
lukasz.kos@uek.krakow.pl

Program studiów

I Zagadnienia ogólne – wspólne dla grup

1. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w praktyce
2. Prawo ubezpieczeniowe
3. Rynek ubezpieczeń i reasekuracji
4. Behawioralne aspekty ubezpieczeń
5. Cyberbezpieczeństwo w sektorze ubezpieczeń
6. Narzędzia informatyczne i bazy danych w ubezpieczeniach
7. Komunikacja i negocjacje
8. Ochrona klienta w ubezpieczeniach
9. Wstęp do modelowania

IIA Zagadnienia dla grupy I – Analityk danych ubezpieczeniowych

1. Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
2. Analiza danych z wykorzystaniem programów EXCEL i Python
3. Wstęp do uczenia maszynowego
4. Nadzorowane uczenie maszynowe w ubezpieczeniach majątkowych
5. Nadzorowane uczenie maszynowe w ubezpieczeniach na życie
6. Metody analizy ryzyka w zakładzie ubezpieczeń
7. Analiza danych telematycznych w ubezpieczeniach
8. Big Data na rynku ubezpieczeniowym

IIB Zagadnienia dla grupy II – Specjalista ubezpieczeniowy

1. Likwidacja szkód w ubezpieczeniach 14
2. E-marketing w ubezpieczeniach 12
3. Organizacja dystrybucji w praktyce 12
4. Zamówienia publiczne w ubezpieczeniach 8
5. Wybrane produkty ubezpieczeniowe 12
6. Compliance i audyt wewnętrzny w zakładzie ubezpieczeń 12
7. Interpretacja treści i danych w ubezpieczeniach 14
8. Underwriting ubezpieczeń osobowych i majątkowych 12

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska

dr Grażyna Sordyl

dr Maciej Cycoń

dr Maciej Gnela

dr n. ekon. Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

dr Przemysław Rola

mgr Grzegorz Korbela

prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

prof. dr hab. Wanda Sułkowska

prof. UEK dr hab. Grzegorz Strupczewski

prof. dr hab. Stanisław Wanat

prof. UEK dr hab. Tomasz Jedynak

Skip to content