Analityk biznesowy Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Analityk biznesowy

Studia podyplomowe Analityk biznesu (Business Analyst)

Studia podyplomowe stają się coraz popularniejszą opcją uzupełniania wykształcenia. To świetne rozwiązanie dla osób, które chcą zainwestować w swój rozwój. Śmiało można powiedzieć, że ten typ kształcenia pomaga w zdobyciu specjalistycznej i konkretnej wiedzy, która może być kartą przetargową w momencie ubiegania się o awans lub przy okazji zmiany pracę. W ostatnich latach sporym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z analityką w biznesie. Zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów w rodzaju analityk biznesowy jest ogromne. Zawód ten należy do grupy deficytowych, co jest dobrą informacją dla osób stojących u progu swojej kariery zawodowej.

Wsparcie profesjonalnego analityka biznesowego jest bardzo ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. To dla firmy możliwość znacznego przyspieszenia oraz prawidłowej realizacji projektów, dzięki czemu pracuje ona łatwiej i sprawniej. Kompetentni analitycy mają wiedzę i umiejętności, dzięki którym organizacje mądrze inwestują swoje najcenniejsze zasoby. Studia podyplomowe Analityk biznesowy koncentrują się głównie na kwestiach praktycznych, dzięki czemu są doskonałym sposobem na rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji. Swoją ścieżkę w tej karierze odnajdą osoby o różnych umiejętnościach – zawód ten jest interdyscyplinarny i nie ogranicza się do sfery finansowej, a obejmuje również sferę sprzedażową, logistyczną i wiele innych. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób stojących u progu swojej kariery zawodowej.

Analityk biznesowy – studia podyplomowe w KSB UEK

Studia podyplomowe na kierunku Analityk biznesowy są propozycją dla osób, które wiążą swoją karierę zawodową z pracą z danymi i zarządzaniem informacjami. Choć profesja ta jest stosunkowo młoda, stwarza możliwość szybkiego osiągnięcia sukcesu. Studia podyplomowe Analityk biznesowy realizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poruszają różnorodne zagadnienia wpływające na prawidłową pracę przedsiębiorstwa. Studia te dają możliwość zdobycia solidnej wiedzy branżowej oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich niezbędnych dla każdego analityka biznesowego. Absolwent kierunku to wykwalifikowany ekspert, umiejący sprostać wyzwaniom współczesnego świata biznesu.

Analityk biznesowy może zajmować się projektami w wielu podmiotach, m.in. przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach rządowych, a nawet w strukturach największych korporacji międzynarodowych. Specjalność ta dostarcza szeregu unikatowych narzędzi, które są bardzo przydatne w wielu innych rolach i dają możliwość ekspansji kariery w różnych dziedzinach. Studia podyplomowe Analityk biznesowy mogą być nie tylko okazją, aby pogłębić swoją wiedzę, ale także, by przygotować się do przyszłego zawodu. Ich ukończenie daje nam szansę znalezienia zatrudnienia np. w zarządzaniu projektami, programowaniu, architekturze biznesowej i strategii. Inne warianty zawodu analityka biznesowego to m.in. analityk ds. bezpieczeństwa informacji, analityk ilościowy, analityk danych, asystent zarządu czy doradca finansowy. Bycie absolwentem studiów podyplomowych to szansa na różnorodne i ciekawe perspektywy rozwoju. Ukończenie kierunku Analityk biznesowy wiąże się z prestiżem, może także wpływać na poziom zarobków oraz szanse na rynku pracy. Kształcenie podyplomowe ma bezsprzeczny wpływ na przyszłość i rozwój ścieżki kariery. Dlatego na pewno warto je rozważyć.

Dlaczego warto wybrać studia Analityk biznesowy?

> Zdobędziesz umiejętności prowadzenia badań, oceny oraz dokumentowania modeli biznesowych,
> zyskasz wiedzę, jak pokonać ewentualne trudności powstałe na drodze organizacyjnej w biznesie,
> poznasz techniki pozyskiwania i analizy wymagań w procesach biznesowych oraz rozwiązania informatyczne (notacje UML/BPMN),
> nauczysz się posługiwać narzędziami pracy analityka biznesowego (m.in. Power BI, Power Query, Tableau, Alteryx, Python, MS SQL Server Management Studio, Miro, Balsamiq, Jira),
> przećwiczysz umiejętności pracy zespołowej,
> poznasz metodyki zarządzania projektami w analizie biznesowej (Agile BA/PM),
> poznasz nowe trendy w analityce biznesowej (machine learning).

Ideą studiów Analityk biznesowy – Business Analytics jest całościowe podejście do procesu analizy biznesowej. Zapoznanie Uczestników z podstawowymi obowiązkami analityka biznesowego oraz narzędziami informatycznymi wspierającymi jego pracę. 

Cel studiów:

> Zdobędziesz wiedzę na temat analizy biznesowej, w tym nowych trendów rynkowych.
> Poznasz wiele przydatnych narzędzi wspomagających pracę na stanowisku Analityka biznesowego.
> Będziesz gotów do prowadzenia projektów z zakresu analizy biznesowej, a więc przygotujesz się do podjęcia przyszłego zawodu zarówno od strony ekonomicznej, organizacyjnej, jak i pod kątem umiejętności oraz kompetencji interpersonalnych (szczególnie w zakresie twórczego myślenia i pracy w grupie).

Profil uczestnika:

Jeżeli należysz do grona osób odpowiedzialnych za wdrażanie procesów biznesowych w organizacji, jak również jesteś osobą, która chce postawić pierwsze kroki w tej branży to studia Analityk biznesowy – Business Analytics są dla Ciebie. Zapraszamy:

> pracowników firm i instytucji związanych z analizą danych biznesowych,
> architektów i analityków biznesowych,
> analityków procesów biznesowych,
> projektantów systemów informatycznych,
> kierowników projektów,
> członków zespołów projektowych z sektora finansów i bankowości,
> pracowników biur projektowych,
> osoby planujące zdobycie kompetencji analityka biznesowego (mający potrzebę przebranżowienia się lub przekwalifikowania).

Po zdaniu egzaminu końcowego otrzymasz:

> dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Analityk biznesowy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Czesne

3750 zł/semestr

Forma studiów

stacjonarna
(w tym trzy zjazdy zdalne - MS Teams)

Liczba godzin

200 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin końcowy

Dyrektor kierunku

dr Krystian Bigos

Kontakt


Menedżer kierunku
lic. Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Ekonomia behawioralna w analizie biznesowej – 4 godz. dyd.
 2. Wstęp do analizy biznesowej zajęcia zdalne (MS Teams)12 godz. dyd.
 3. Techniki pozyskiwania i analizy wymagań zajęcia zdalne (MS Teams) 12 godz. dyd.
 4. Analiza danych w Python – 16 godz. dyd.
 5. Szkolenie Excel Zaawansowany – Power BI/Query – 24 godz. dyd.
 6. Zarządzanie projektami – szkolenie AgilePM/BA zajęcia częściowo zdalne (MS Teams) – 24 godz. dyd.
 7. Narzędzia modelowania – język UML i BPMN – 24 godz. dyd.
 8. Wykorzystanie baz danych – szkolenie SQL – 16 godz. dyd.
 9. UX/UI zajęcia częściowo zdalne (MS Teams)– 12 godz. dyd.
 10. Podstawy analiz danych biznesowych w Microsoft Excel – 12 godz. dyd.
 11. Rozwiązania AI w analizie biznesowej – 12 godz. dyd.
 12. Przedmioty do wyboru (do wyboru przez Słuchaczy 2 przedmioty spośród zaproponowanych – 2 x 16 godz. dyd.) m.in.
  • Przetwarzanie danych za pomocą Alteryxa,
  • Data Storytelling z wykorzystaniem Tableau  
  • Praktyczna implementacja projektów Data Science i Machine Learning

 

Wykładowcy

mgr Rostyslav Apostol

mgr Bartłomiej Cywiński

mgr Adela Gajewska

dr Jakub Janus

mgr Emil Kos

mgr inż. Robert Kozłowski

mgr Joanna Mariasiewicz

inż. Dariusz Skórniewski

prof. UEK, dr hab. Grzegorz Wałęga

mgr Karolina Zmitrowicz

Opinie absolwentów

"Dobór zajęć moim zdaniem był bardzo dobry, wykładowcy ciekawi i świetnie przygotowani. Udało mi się ze studiów wynieść to, czego oczekiwałam - i to dla mnie najlepszy dowód ze program jest przemyślany i ułożony sensownie. Pracuję jako Project Manager i Product Manager od ponad 10 lat w dużych korporacjach, i zaczęłam się łapać na tym, że brakuje mi takiej wiedzy "hands on" - przy zbieraniu wymagań częściej musiałam korzystać z pomocy analityków lub zespołów technicznych. Natomiast już w trakcie studiów zaczęłam wykorzystywać nowe umiejętności w pracy i obecnie w wielu przypadkach jestem w stanie sama zrobić zadania analityczne, bez potrzeby szukania pomocy u innych osób. To dla mnie bardzo duża zmiana na lepsze"
Magda Kalinowska
Project & Product Manger
"Zajęcia prowadzone były przez praktyków z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym. Na każdym etapie studiów kadra wykładowa była otwarta na wszelkie pytania i wątpliwości słuchaczy. Dzięki temu uzyskałam nie tylko wiedzę teoretyczną ale i praktyczne wskazówki jak samodzielnie rozwiązywać dane problemy. Bezcenna okazała się dla mnie także możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia także po zakończeniu studiów, dzięki czemu mogę ciągle rozwijać się w danej dziedzinie, wiem gdzie szukać rozwiązań w coraz bardziej zaawansowanych zagadnieniach analitycznych. Strzałem w dziesiątkę praktyczne zajęcia z przedmiotów tj. tableau, python, Alteryx czy Power BI. Analityk biznesowy okazał się dla mnie właściwym wyborem, a co najważniejsze zaprocentował wymarzoną pracą. Polecam ten kierunek bez wahania!"
Elżbieta Sarkowicz
Absolwentka ed. IV
Skip to content