Back

Studia MBA

Studia

UWAGA! Trwa rekrutacja na następną edycję Programu!!! Zapisz się do 30 września!!!

Jesteśmy tutaj, by odpowiedzieć na pytania dotyczące naszego programu International MBA, który może przyspieszyć Twoją karierę.
Kliknij ‘Zadzwoń’, aby porozmawiać z nami lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj!

O programie

Trwa rekrutacja na Studia MBA w roku akademickim 2023/2024!

Zapisz się do 30 września!

International MBA European Multicultural Integrated Management Program to całkowicie międzynarodowe studia MBA, prowadzone w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną przez partnera programu – StGallen Integrated imt Business School, który zapewnia blisko połowę kadry wykładowców. Program łączy ze sobą rzetelną wiedzę z rozwojem kompetencji miękkich.

4

semestry

500

godzin zajęć

60%

kadry zagranicznej

3 lata

min. stażu menedżerskiego

16

zrealizowanych edycji

299

alumnów

35 lat

średni wiek uczestnika

100%

język angielski

Co wyróżnia program International MBA?

> Połączenie rzetelnej wiedzy z rozwojem kompetencji miękkich,
> konfiguracja zajęć stworzona w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania,
> szwajcarska szkoła partnerska oraz szwajcarska jakość prowadzonych zajęć,
> europejska kadra wykładowców o potwierdzonych osiągnięciach biznesowych i naukowych.

Program International MBA zaprojektowano w taki sposób, aby studenci rozwijali zarówno wiedzę z zakresu procesów ekonomicznych jak i biznesowych. Omawiamy i wspólnie analizujemy konkretne aspekty zarządzania firmą. Taka struktura jest doceniana przez słuchaczy i gwarantuje, że każdy uczestnik przełoży pozyskaną wiedzę na praktyczne działanie. Poszczególne kursy są ze sobą powiązane i tworzą unikalną kombinację, pomagającą naszym absolwentom odnieść sukces i stać się bardziej efektywnymi i skutecznymi liderami.

Networking

W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

Prestiż Dyplomu

Absolwenci studiów International MBA otrzymują wspólny dyplom wydany przez renomowane instytucje edukacyjne, kształcące na światowym poziomie – Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i StGallen Integrated imt Business School.

Profil słuchacza

> Program International MBA jest skierowany do właścicieli firm, wyższej kadry menedżerskiej, w tym obecnych i przyszłych członków zarządów, którzy chcą pozyskać kompetencje w zakresie General Management.
> Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej pięcioletniej praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów rekomendujących.
> Studia MBA wymagają nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami programu.
> Szkoła starannie dobiera członków danej edycji programu, biorąc pod uwagę różne kryteria: doświadczenie zawodowe, pozycja kandydata w strukturze przedsiębiorstwa, pozycja firmy na rynku, dziedzina i zakres działalności, a nawet kierunek wykształcenia kandydata.

Program studiów International MBA

Zawartość merytoryczna i kolejność przeprowadzania przedmiotów są tak zaplanowane, aby słuchacze mogli odnieść jak największe korzyści z procesu kształcenia. Zawartość modułów może się zmieniać w poszczególnych latach, ponieważ chcemy, aby program odpowiadał aktualnej rzeczywistości.
Przedmioty do wyboru stanowią elastyczną część programu nauczania i pozwalają na personalizację i dostosowanie do oczekiwań i potrzeb słuchaczy. W rezultacie słuchacze każdej edycji otrzymują wyjątkowy program dostosowany do ich potrzeb.

Module I

GLOBAL ECONOMICS AND EXECUTIVE FINANCE

> Global Economics
> Financial Management
> Financial Controlling for Managers
> Managerial Accounting
> Behavioral Economics

Module II

SALES AND MARKETING IN A NEW WORLD

> Sales Management
> Rethinking Marketing Value, Brand and Price

Module III

INTEGRATED MANAGEMENT: THE ST. GALLEN KEY TO SUCCESSFUL MANAGEMENT

> Integrated Management
> Business Structures and Processes
> Strategic Management
> Sustainable Development

Module IV

LEADERSHIP AND MANAGERIAL SKILLS

> Implementing Change and Leading Transformation
> Entrepreneurship and Innovation
> Building Winning Teams
> Business Game
> Leadership Masterclass
> Psychology in Business
> Self Management
> Impactful Public Speaking and Data Presentation

Module V

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND AWARENESS

> Multicultural Human Resources Management
> Intercultural Intelligence
> Business Etiquette Worldwide

OTHER OBLIGATORY PROGRAM COMPONENTS

> MBA Induction
> Research Skills and Data Analysis
> MBA Dissertation Seminar
> Using Academic and Business Data Bases
> International MBA Congress
> Study Trip Poland
> Study Trip Switzerland
> Elective Courses

Poznaj nas bliżej

Szkoła partnerska

StGallen Integrated imt Business School to lider w zakresie edukacji opartej na „St. Gallen Management Concept”, dedykowanej do rozwiązywania zaawansowanych problemów natury biznesowej. Pochodząca ze Szwajcarii instytucja została stworzona jako platforma integrująca współpracę szkół biznesu, firm consultingowych, centrów zarządzania i innych instytucji zrzeszonych wokół Uniwersytetu St. Gallen. 

StGallen Integrated imt Business School organizuje studia MBA, szkolenia, kursy i usługi consultingwe dla klientów z całego świata.

Organizacja zajeć

> Studia International MBA trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej.
> Studia obejmują 500 godzin zajęć. 
> 100% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzana jest również część zaliczeń i egzaminów końcowych oraz przygotowywana i broniona praca końcowa.
> Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:
     – piątek w godz. 15.00–21.00,
     – sobota i niedziela w godz. 9.00–16.00.
> W roku akademickim organizowanych jest około: 10 zjazdów. Spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu.

Rekrutacja na studia International MBA

Kandydat na studia International MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

> posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
> wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
> posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim.

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności.

Etapy rekrutacji krok po kroku

 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 • karta zgłoszenia na studia MBA w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez pracodawcę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
 • Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.
 • Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.
 • W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA czy władze UEK.
 • Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.
 • przykładowy test GMAT
 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.

Czesne

Koszt uczestnictwa w całym Programie International MBA wynosi 13 000 EUR lub 59 000 PLN.

Cena programu zawiera:

> wszystkie przedmioty obowiązkowe prowadzone w ramach programu,
> Study Trip Poland*,
> Study Trip do Szkoły Partnerskiej*,
> uczestnictwo w dwóch kolejnych edycjach Międzynarodowego Kongresu MBA (w pierwszym i drugim roku programu),
> konspekty i materiały drukowane do wybranych przedmiotów,
> egzaminy,
> obrona pracy końcowej,
> wsparcie procesu nauczania – dostęp do platformy LMS,
dostęp do Bibliotek UEK i zasobów online,
spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,
dostęp do WiFi,
przerwy kawowe,
darmowy parking na terenie Uczelni podczas zajęć,
> dostęp do infrastruktury i szkolnej.

* Główne koszty uczestnictwa w Study Trip pokrywa KSB UEK (poza kosztami podróży).

> Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca. Warunkiem otrzymania faktury jest uprzednie złożenie wypełnionej karty zgłoszenia.
> Osoby fizyczne dokonują płatności w EURO lub PLN.
> Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN (na podstawie wystawionej faktury pro-forma).
> Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
I rata (30% czesnego),
II rata (25% czesnego),
III rata (25% czesnego),
IV rata (20% czesnego).
> Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem każdego semestru

Finansowanie studiów:

Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:

> finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę,
> finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl.

Dofinansowanie:

> Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA (dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce): (Kliknij po więcej informacji)

Ulga sponsoringowa:

> Pracodawca opłacający koszty studiów swoim pracownikom może te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym swoją podstawę opodatkowania. Jednocześnie (dodatkowo) może odliczyć 50% tej kwoty od podstawy opodatkowania – korzystając z tzw. ulgi sponsoringowej. Więcej informacji na stronie: Polski Ład – ulga na sponsoring (podatki.gov.pl)

Opłata rekrutacyjna:

> Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dokonać bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 850 PLN lub 200 EUR
> Kandydat dokonuje opłaty w PLN w systemie IRK (opłata w EUR na życzenie kandydata)
> Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma wystawianej zgodnie z danymi z karty zgłoszenia na studia MBA

Akty prawne:

> Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
> Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – tekst jednolity

Dyplom

Po obronie pracy końcowej MBA student otrzymuje:

dyplom International MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK we współpracy z StGallen Integrated imt Business School ze Szwajcarii,

> świadectwo ukończenia studiów podyplomowych International MBA,

> transkrypt ocen.

Wykładowcy

Prof. assoc. Dr. oec. HSG Christian Abegglen

Prof. Pascal Brassier Ph.D.

prof. Marek Ćwiklicki

Dr Philippe J.S. De Brouwer

mgr Tomasz Dejtrowski

dr Anna Dolot

Dr. oec. HSG Jan Edlund

lic. rer. pol. Daniel Gfeller

Dr. Justus von Grone

dr, CFA Tomasz Kasprowicz

Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek

André Langenegger Ph.D.

Richard Lucas MA

mgr inż. Tomasz Mendelski

Dr. oec. HSG Markus Muellner

Mgr Kamila Pilch

mgr Paweł Podsiedlik

prof. Michel Poté

dr Piotr Prokopowicz

Seweryn Rudnicki, Ph.D

dr Monika Sady

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Piotr Sedlak Ph.D.

mgr Łukasz Słoniowski

Jef Teugels, MBA

Dr. oec. HSG Lüder Tockenbürger

Izabela Van Den Bossche

Akredytacja i rankingi

Rankingi Programu International MBA:

2021

Ranking MBA Perspektywy® 2021 Program International MBA:

> 8 miejsce wśród najlepszych studiów MBA w Polsce,
> 2 miejsce w kategorii Studenci programu (ranking bierze pod uwagę m.in.: wielokulturowość oraz doświadczenie managerskie i zawodowe),
> 4 miejsce w kategorii Cechy merytoryczne programu (ranking bierze pod uwagę m.in.: wymagania, program studiów, sesje zagraniczne),

2020

> Najwyższa Klasa Mistrzowska w ratingu MBA opracowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Skontaktuj się z nami!

mgr Monika Bulsza

Dyrektor Biura Studiów MBA

dr Paweł Morawski

Dyrektor Progamu

mgr Gabriela Paleta

Menedżer Programu

tel. +48 12 293 55 68

imba@uek.krakow.pl
Skip to content